Haven

Sioo Maatwerk

 

Op nieuwe vraagstukken inspelen, vraagt veel van mensen en hun organisaties. Dikwijls lopen vernieuwingstrajecten vast, en niet altijd is duidelijk waarom. Sioo helpt u de sleutelvragen stellen die vaak niet - of te laat - worden gesteld. Ook vertalen we met u nieuwe strategieën naar een ontwikkelplan voor de organisatie én de mensen die er werken. Zij worden pas echt wendbaar, als zij leren organiseren en veranderen in hun eigen context. Vanuit hun eigen vraagstukken. En in samenhang met hun persoonlijke ontwikkeling. Dat is wat Sioo doet. Geheel op maat.

 

 

Maak gebruik van onze ervaring

 

Sioo heeft al vele jaren ervaring met ontwikkelvragen van organisaties. We helpen u graag verder met: 

  • urgente thema’s vaststellen waarop organisatieontwikkeling nodig is
  • diagnosticeren waarom een bestaand verandertraject is vastgelopen
  • een ontwikkelplan ontwerpen voor uw organisatie, managers en professionals
  • leerdoelen vaststellen en bijpassende leeractiviteiten ontwikkelen (zoals opleiding of coaching)
  • de voortgang in het ontwikkeltraject monitoren
  • uw management-development-programma vormgeven
  • onboarding-programma’s opzetten voor nieuwe medewerkers (ook in de flexibele schil)

 

 

Voorbeelden van maatwerk 

 

Eerst consensus

Een uitzendorganisatie wil als dienst HR-advies gaan bieden aan klanten. De kennis en data zijn daarvoor in huis, maar het ontbreekt nog aan de nodige competenties bij medewerkers. Bovendien werken de afdelingen te weinig samen om deze dienst goed te kunnen verlenen. In het gesprek met Sioo blijkt dat er binnen de organisatie geen eensgezindheid is. Niet over de strategie en ook niet over de eisen die deze strategie stelt aan de organisatie. Sioo bereikt met de organisatie eerst consensus en ontwikkelt dan een programma om mensen op te leiden tot adviseur. Sioo voert dat programma uit.

 

Dubbel resultaat

Kennis is de bron waarop adviesorganisaties drijven. Ondanks dat kwam een internationaal bureau erachter dat het te weinig had geïnvesteerd in de eígen ontwikkeling van kennis. Bovendien bleken de onderzoeksvaardigheden van de adviseurs onvoldoende sterk. Op basis van de strategische focusgebieden waarop het bureau zich richt, maakt Sioo een programma op maat. Niet alleen worden de adviseurs opgeleid in onderzoeksvaardigheden. Ze doen gelijk onderzoek naar strategisch relevante marktthema’s van het bureau. Zo bouwt het bureau de vaardigheid op om zich in de markt te profileren met kennis die het zelf ontwikkeld heeft.

 

Betekenis scherp krijgen

Een gemeente heeft de ambitie om uit te groeien tot een netwerkgemeente. Sioo helpt de gemeente eerst scherp te krijgen wat dit betekent voor de verschillende afdelingen van de gemeente. Daarvoor werkt Sioo samen met een op dat gebied gespecialiseerd bureau. Vervolgens ontwikkelt Sioo met de betrokkenen een speciaal programma dat mensen in staat stelt om in de netwerkorganisatie te functioneren. Sioo voert het programma uit in samenwerking met een trainingsbureau.