Haven

Succesvol Besturen van Ziekenhuizen

Hét traject voor effectief bestuur van ziekenhuizen

In samenwerking met Boer&Croon verzorgt Sioo het programma Succesvol besturen van Ziekenhuizen, bestemd voor professionals van binnen en buiten de branche die een rol willen gaan vervullen als ziekenhuisbestuurder. Het programma is nadrukkelijk ontwikkeld vanuit de wens en ambitie om de in- en doorstroom van goed toegeruste en effectieve bestuurders in de sector te borgen. Focus ligt op de actuele ontwikkelingen in en rond de sector en de verbindende rol van de bestuurder daarbij richting de eigen organisatie.

Het programma Succesvol Besturen van Ziekenhuizen is specifiek gericht op de ziekenhuiswereld en de zorgketen en kan daarmee recht doen aan de complexiteit van het besturen in deze branche. De verbinding van de verschillende disciplines en belangen in ziekenhuizen, de verschillende paradigma’s van waaruit gedacht en gewerkt wordt, zoals care, cure en core vragen dat bestuurders diepgeworteld begrip, veelzijdigheid en tact moeten aanwenden. Van buitenaf beïnvloeden politici, beleidsmakers, verzekeraars en veranderaars voortdurend de wetgeving, financiering, besturing en organisatieontwerp van ziekenhuizen. De markt (de instoom van patiënten) is niet meer vanzelfsprekend en verandert door veroudering van patiënten en toename van chronische ziekten ook kwalitatief. Ook de arbeidsmarkt brengt forse uitdagingen met zich mee. De mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden vragen om goed doordachte beslissingen.


Deze ingrediënten maken de ziekenhuissector zo uniek dat een generieke opleiding op het gebied van besturen door veel toekomstige ziekenhuisbestuurders niet als toereikend wordt beschouwd. Dat is de reden dat Sioo in samenwerking met Boer&Croon deze sectorspecifieke aanpak sinds 2008 met succes heeft geprogrammeerd.


Het leertraject bestaat uit zes meerdaagse workshops en een meerdaagse reis in een doorlooptijd van 9 maanden. Op een unieke wijze worden inzichten van ervaren ziekenhuisbestuurders, medici, verpleegkundigen, toezichthouders, verzekeraars en andere inhoudelijke deskundigen uit de ziekenhuiswereld toegankelijk gemaakt onder begeleiding van docenten die nauw betrokken zijn bij de sector. Niet alleen wordt de complexe wereld van de ziekenhuiszorg in al haar facetten uiteengezet, maar deelnemers voeren ook praktijkopdrachten uit met ervaren bestuurders rondom strategische relevante thema’s. Daarnaast werken zij intensief aan de ontwikkeling van hun persoonlijke professionele vaardigheden. Deelnemers geven aan dat het leertraject hen het volgende gebracht:


• Zicht op en begrip van complexiteit van de ziekenhuissector in haar omgeving
• Scherp zicht op het eigen profiel van de deelnemer als bestuurder
• Een gevarieerd handelingsrepertoire om leiding te geven en verandering te realiseren in deze bijzondere sector
• Een netwerk dat ook op lange termijn grote waarde heeft door inspiratie en feedback

 

Lees meer...

Opleidingsgegevens

Voor wie Artsen, managers en bestuurders die een sleutelpositie ambiëren waardoor ze een bijdrage kunnen leveren aan de besturing, organisatie en inrichting van medische zorg in een ziekenhuis.
Voor wie niet Mensen die niet in een ziekenhuis willen werken. Deze opleiding is branchegerelateerd!
Duur/frequentie 9 mdn
Studiebelasting 300 uur
Deelnamekosten € 17.500
Programmamanager ir. Brechtje Kessener
Programmacoördinator Evelyn van den Boom
Docenten drs. Wout Adema RA MBA,
dr. George Bernaert,
Jacob Bijkerk MHA, MBA,
Mariet Bolluijt,
prof. dr. Jaap Boonstra,
prof. mr. dr. Hans de Bruijn,
drs. Joep Choy,
ir. Bart Durlinger,
Pier Eringa,
drs. Hans Feenstra,
Erica Hehenkamp MCM,
drs. Jenne van Herpen,
Ludo Jansen,
Wouter Keijser,
ir. Brechtje Kessener,
dr. Hanneke Klopper,
drs. Jeannette Knol,
drs. Maarten Königs,
drs. Pieterbas Lalleman RN MA,
drs. Peter Langenbach RC,
drs. Peter Littooy RA,
An Luttikholt CMC,
prof. dr. Jaap van Maanen,
prof.dr. Ard-Pieter de Man,
prof. dr. Jaap van Muijen,
drs. Jeroen van Roon,
dr. Ruurd-Jan Roorda MBA,
drs. Michel van Schaik,
drs. Wim Schellekens arts,
drs. Leo Schoots,
prof. mr. dr. Jaap Sijmons,
Paul Smaling MA,
Paul Smits MD MBA,
dr. Marijke Spanjersberg,
drs. John van der Starre,
drs. Roel Steenbergen,
drs. Robbin Thieme Groen arts,
drs. Aris van Veldhuisen,
Ruud Verreussel MBA,
dr. Yolande Witman arts
Deelnemers
Masterprogramma Nee
Studiereis Ja
Verblijfkosten € 4.300
Data Succesvol Besturen van Ziekenhuizen 09: 30 mei 2018
Opmerkingen De deelnamekosten (vrijgesteld van BTW) zijn exclusief verblijf-, literatuur- en studiereiskosten.