Haven

Executive Change Management( Master)

Regie nemen over strategische vernieuwing

Tijdens de masteropleiding Executive Change Management ontwikkelt u uw vermogen om de regie te voeren over strategische innovatieprocessen. U kunt hiermee besluitvormingsprocessen zo vormgeven dat ze resulteren in doelen en actieperspectieven die iedere betrokkene als zinvol ervaart en daarom kunnen worden gerealiseerd.

Hebt u als leider, bestuurder of verandermanager te maken met complexe, moeilijk definieerbare vernieuwingsprocessen? Waarbij meerdere groeperingen betrokken zijn, met hun eigen verschillende interpretaties en voorkeuren? Waarbij bestaande definities van organisatie en omgeving niet meer gelden, omdat oplossingsmogelijkheden het niveau van de individuele onderneming overstijgen? En waarbij een aanpak vanuit ‘gestuurde’ verandering niet meer geëigend is? Dan is Sioo's masteropleiding ECM wellicht een juiste keuze. 

 

Lees meer...

Opleidingsgegevens

Voor wie Leiders en bestuurders die regie voeren over strategische innovatieprocessen.
Duur/frequentie 13 mdn
Studiebelasting 600 uur
Deelnamekosten € 22.500
Programmamanager dr. Wilfred Verweij
Programmacoördinator Esther Brakkee
Docenten René de Baaij MCM CMC,
drs. Frank Bosboom,
Jaap van 't Hek MCM CMC,
ir. drs. Jan den Hollander,
drs. Wieger Janse,
drs. Theo van Mullekom,
dr. Etiënne Rouwette,
prof. dr. Jesse Segers,
drs. Daan Sorgeloos,
dr. Marijke Spanjersberg,
dr. Wilfred Verweij,
drs. Max Wildschut,
prof. dr. Danielle Zandee
Deelnemers
Masterprogramma Nee
Studiereis Ja
Literatuur € 500
Verblijfkosten € 3.500
Data Start Executive change management 19: 13 juni 2018
Opmerkingen De deelnamekosten (vrijgesteld van BTW) zijn exclusief verblijf- en literatuurkosten en inclusief studiereiskosten.