Haven

Organisatiekunde

Om de strategische ambities te realiseren, de maatschappelijke bijdrage te vergroten, de concurrentiepositie te versterken en de continuïteit te waarborgen wil elke organisatie pro-actief inspelen op de eisen en wensen van alle belanghebbenden. Dat vraagt om een zorgvuldig ingerichte externe organisatie; een doordachte vormgeving van de relaties met belanghebbenden. Binnen de organisatie worden de dilemma’s volgend uit schijnbaar of werkelijk tegengestelde belangen afgewogen en opgelost. Dat vraagt dat om een toegesneden interne organisatie van onder andere werk, middelen, systemen, mensen, betekenissen.

Een organisatie die haar strategie goed kan vormgeven in haar externe en interne organisatie heeft een duurzaam (concurrentie)voordeel. Het integraal inrichten van een organisatie is vakwerk en niet gemakkelijk te kopiëren. Grondig begrip van de strategie en de huidige organisatie liggen aan de basis. Kennis van organisatiekunde is onmisbaar. Zicht op goede organisatieconcepten en voorbeelden inspireert. Ontwerpvaardigheden maken alternatieve ontwerpen en een onderbouwde keuze mogelijk.

 

Organisatiekunde zorgt voor de juiste mate van participatie tijdens het analyse- en ontwerpproces en maakt implementatie makkelijker. Dit is het vakmanschap van de organisatiebouwmeester.

 

Momenteel zijn wij bezig met de ontwikkeling van een nieuwe opleiding: Ontwerp je Organisatie!

Opleidingen over Organisatiekunde