Haven

Opleidingen: Workshops

Loopt u tegen vragen en dilemma's aan in uw werkpraktijk? Hebt u een thema of een onderwerp wat u eens nader wilt uitdiepen? Constateert u lacunes in uw kennis en vaardigheden die u effectief en snel wilt aanvullen?

Effectief professionaliseren

In de Sioo workshops gaat u praktijkgericht aan de slag met eigen casuïstiek, waarop u stevig reflecteert. De workshops duren twee tot vier dagen, vaak verspreid over enkele weken. Adviseren, Organiseren en Veranderen zijn de centrale thema's. U krijgt begeleiding van docenten die gebruik maken van leermethodieken die kenmerkend zijn voor Sioo. Zo doet u kennis en vaardigheden op die u direct kunt toepassen in uw werkpraktijk.

 

Startdata

In één oogopslag een overzicht van de startdata van de verschillende workshops? Klik dan hier.

 

Build your own Academy

De Sioo workshops kunnen ook deel uit maken van Build your own Academy: een uniek concept waarin u samen met ons uw eigen, op maat gemaakte traject uitstippelt. Bekijk hier uw mogelijkheden.

 

Meer opleidingen

W

Workshops

Naast opleidingen kunt u ook een keuze maken uit de onderstaande korte workshops:

Voor wie: Iedereen die al een aantal jaar als organisatieprofessional betrokken is bij organiseer- en veranderuitdagingen in organisaties.
Deelnamekosten: € 2.500

Voor wie: Professionals die stagnerende veranderingsprocessen in beweging willen krijgen en de aanwezige energie in het klantsysteem optimaal willen benutten.
Deelnamekosten: € 2.500

Voor wie: Professionals met een sturende, adviserende of begeleidende rol in veranderprocessen in de eigen organisatie of bij klanten die betrokken zijn bij een lopende organisatieverandering of de voorbereiding ervan.
Deelnamekosten: € 2.350

Voor wie: Adviseurs, (interim-)managers en bestuurders die meer impact in gesprekken willen hebben en die bewust willen kunnen beïnvloeden om hun doelen te realiseren.
Deelnamekosten: € 2.350

Voor wie: Ervaren intern adviseurs die hun intern adviseurschap verder willen ontwikkelen en de ambitie hebben bij te dragen aan het verandervermogen van de organisatie.
Deelnamekosten: € 2.550

Voor wie: Adviseurs die behoefte hebben aan, voor hun advieswerk, relevante en toepasbare bedrijfskundige concepten en theorieën, maar die niet beschikken over een bedrijfskundige achtergrond.
Deelnamekosten: € 1.975

Voor wie: Organisatieprofessionals en leidinggevenden die hun regie op vastgelopen samenwerkingsrelaties willen vergroten.
Deelnamekosten: € 2.500

Voor wie: Organisatieprofessionals die met, in of voor groepen werken.
Deelnamekosten: € 2.150

Voor wie: Organisatieprofessionals die regelmatig te maken hebben met veranderprocessen, breder willen leren kijken en willen ontdekken welke manier van diagnosticeren bij hun past.
Deelnamekosten: € 2.350

Voor wie: Adviseurs, managers en kwartiermakers die in de praktijk aanlopen tegen structureringsvraagstukken.
Deelnamekosten: € 1.975

Voor wie: Adviseurs en leidinggevenden die willen experimenteren met effectievere en authentiekere manieren van optreden en presenteren en willen reflecteren op de motieven en inspiratiebronnen die bepalend zijn voor hun zeggingskracht.
Deelnamekosten: € 1.875

Voor wie: Organisatieprofessionals die zich verder willen ontwikkelen in het domein van groeps- en psychodynamiek, waar ze in eerdere professionaliseringsprogramma’s al aan gewerkt hebben.
Deelnamekosten: € 2.500

Voor wie: Verander-, lijnmanagers en organisatieadviseurs die het resultaat en de impact van hun verandertrajecten willen vergroten.
Deelnamekosten: € 2.050

Voor wie: Organisatieprofessionals die het systeembegrip in de organisatie- en veranderkunde beter willen begrijpen. De studieweek is geschikt zowel voor professionals voor wie het begrip relatief nieuw is, als voor de meer gevorderde systeemdenker.
Deelnamekosten: € 2.950

Voor wie: Managers of adviseurs van samenwerkingsverbanden of die zich hier in willen profileren.
Deelnamekosten: € 2.950

Voor wie: Organisatieprofessionals die betrokken zijn bij het realiseren van veranderopgaven en een fundament wil leggen onder veranderen, het eigen verandervermogen en dat van anderen. Eerdere opleidingen op dit gebied zijn niet perse noodzakelijk.
Deelnamekosten: € 1.975