Haven

Save the date: Sioo SummerSchool Samenwerking juli 2017

24-01-2017

Samenwerken is van alle tijden en zeker van nu. Steeds vaker zoeken organisaties elkaar op. Dat betekent ook iets voor uw rol als manager of adviseur. Er wordt veel over geschreven, gepraat, gedaan, gezocht, geëxcelleerd en aangerommeld. Samenwerken herbergt alle facetten van een organisatie en van organiseren. Dat maakt het thema samenwerken zo intrigerend en het doen zo lastig.

De ene samenwerking is de andere niet. Elk vorm vraagt om een andere visie, stijl, aansturing, inrichting en structurering. Samenwerken kent immers een grote diversiteit aan verschijningsvormen. Toch zijn er ook rode lijnen te ontdekken en is samenwerking te leren.
De Sioo SummerSchool Samenwerking helpt u:

  • De verschillende vormen van samenwerking te doorgronden en er een keuze uit te maken;
  • De dynamiek van samenwerking te begrijpen;
  • Uw handelingsrepertoire in samenwerkingsverbanden te vergroten;
  • Kennis te nemen van tools die in de praktijk en de theorie zijn ontwikkeld;
  • Zich te profileren als manager of adviseur van samenwerkingsverbanden.

De Summer School bestaat uit vijf aaneengesloten dagen met een echte Summer School programmering. Daarbij wisselen intensief werken, reflectie en ontspanning elkaar af.  Tijdens de Summer School komen verschillende aspecten van samenwerken vanuit de theorie en de praktijk aan de orde. U reflecteert op uw eigen samenwerkingsvraagstukken en u gaat als groep deelnemers met elkaar samenwerken aan een product dat de opbrengsten en inzichten van deze week ontsluit. De Sioo Summer School Samenwerking biedt u de mogelijkheid om in een geconcentreerde periode uw professioneel handelen en vraagstukken uit uw werkpraktijk een impuls te geven op basis van een rijk pallet aan kennisbronnen, sprekers, nieuwe ervaringen en inspiratie.

Datum: vanaf maandag 10 juli 9.00 tot vrijdag 14 juli 17.00 uur 2017.

Hier is meer informatie over het programma.
Voor meer informatie: marguerithedeman@sioo.nl