Haven

Digital Health: implicaties voor organisatie en bestuur in ziekenhuizen

17-11-2017

(een netwerkbijeenkomst van het Sioo programma Succesvol Besturen van  Ziekenhuizen)
 
De zorg verandert. We worden steeds ouder waardoor de zorgbehoeften veranderen en er opwaartse druk op zorgkosten blijft bestaan. Tegelijk biedt zeer snel ontwikkelende (medisch) technologie nieuwe mogelijkheden, voor effectieve, veilige en efficiënte zorg. Het ziekenhuis van toekomst heeft een digitale strategie. De invoering daarvan zal de zorg en het ziekenhuis veranderen. Hoe geven we dit, samen met de patiënt, zo vorm dat het in positieve zin bijdraagt aan duurzame zorg.

Tijdens de bijeenkomst staat de rol van de ziekenhuisbestuurder hierin centraal:

Hoe zien nieuwe technologiën eruit?
Wat betekent dit voor het ontwerpen van ziekenhuizen, fysiek en virtueel?
Wat kan digital health gaan betekenen in het denken over “ziek” en “gezond”?
Wat is de impact van al die nieuwe technologieën op de besturing van ziekenhuizen?
Hoe geef je de transformatie vorm en breng je hem veranderkundig op gang?

 

Donderdag 16 november 2017 van 16.00 tot 20.00 uur bij Sioo, Newtonlaan 209 in Utrecht.

 

Het Programma

16.00 – 16.15  Welkom & Inleiding op thema en sprekers
16.15 – 17.00 Technology, Health & Care door Magnus Trouw, Apple Nederland
17.00 – 17.45  Bouwen aan Tergooi: fysiek en virtueel door Florien Zuiderwijk,
Bert Jan Grevink en Ruurd Jan Roorda  (Tergooi)

17.45 – 18.45 Netwerkbuffet

18.45 – 19.00  Intro naar groepsdialogen & stellingen door Jan Christiaan Huijsman (Albert Schweitzer)
19.00 – 19.30 Break-out in 3 of 4 groepen (ieder bespreekt scenario/stelling)
19.30 – 19.55 Plenaire terugkoppeling en dialoog o.l.v. Jouke Tamsma (LUMC)
19.55 – 20.00 Afronding & sluiting

De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor SBZ alumni en hun netwerk. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Graag aanmelden via Evelyn van den Boom: boom@sioo.nl