Haven

Onderzoek en Ontwikkeling

Sioo hecht grote waarde aan onderzoek en kennisontwikkeling. We willen een brug slaan tussen practitioners en wetenschap. We organiseren uitwisseling, stimuleren actiegericht onderzoek, leveren bijdragen aan nieuwe kennis over organiseren en veranderen en over professionele en bestuurlijke repertoires.

 

Uitwisselen

Sioo organiseert een onderzoeksplatform, onder de naam Sioo Explore! voor wetenschappers en praktijkprofessionals (zogeheten buitenpromovendi) die werken aan een dissertatie. Dit platform komt vier keer per jaar bijeen onder leiding van Wilfred Verweij. Veel deelnemers aan dit platform zijn inmiddels gepromoveerd en voortdurend stappen nieuwe deelnemers in. September 2009 verscheen het groepsresultaat: G. Smid & E. Rouwette (ed.) Ruimte maken voor onderzoekende professionaliteit. Kijk voor de geplande bijeenkomsten in de agenda.

Meer informatie leest u de in de pdf.

 
Contact: Wilfred Verweij

 

Met het oog op uitwisseling participeert Sioo in de redactie van het tijdschrift M&O (zie: www.tijdschriftmeno.nl . Ook levert Sioo bijdragen aan het jaarlijkse M&O congres.

 

 

School for Action Research

Sioo kent een lange traditie op het gebied van (insider) action research. De Sioo School for Action Research is een kennis- en opleidingsplatform voor onderzoekers, bestuurders, managers en adviseurs die zich verder willen bekwamen in het uitvoeren van actieonderzoek. We nodigen actieonderzoekers van harte uit om zich aan te melden voor het platform, hun ervaringen te delen met collega beoefenaars, hun methodische vragen en dilemma’s in te brengen en hun eigen inzichten en methodiek te verrijken.

 

De School for Action Research organiseert ieder jaar een aantal studie- en netwerkdagen Deze studie- en netwerkdagen worden voorbereid door:

  • dr. Wenny Ho (zelfstandig gevestigd onderzoeker en adviseur)
  • dr. Wilfred Verweij (programmamanager, docent en onderzoeker bij Sioo) 
  • prof.dr. Danielle Zandee (hoogleraar Nyenrode Business Universiteit en docent Sioo)

Wilt u meer informatie over de School for Action Research bekijk dan hier de pdf

 

Contact: Wilfred Verweij

 

Eigen Sioo onderzoek

Sioo voert met enige regelmaat zelf toegepast onderzoek uit. Daarbij richten we ons op de markten waarin wij actief zijn en op de thema’s consulting, veranderkunde en organisatiekunde. De resultaten van dit onderzoek delen we via de Sioo white paper reeks, congrespresentaties, lezingen en artikelen. Het doel van het onderzoek is om de praktijk te informeren over belangrijke ontwikkelingen en het debat te stimuleren over de vraag hoe met deze ontwikkelingen om te gaan. Een recent voorbeeld hiervan is het boek Nieuwe Business Modellen in Consulting, dat aanleiding heeft gegeven tot een levendig debat over de toekomst van de adviessector.

 

Contact: Ard-Pieter de Man