Haven

Fiscale Voordelen

Wist u dat aan een opleiding bij Sioo ook fiscale voordelen kunnen zitten? U kunt bepaalde kosten aftrekken van de belasting. Dit geldt niet voor alle kosten. Sinds 2004 zijn alleen de scholingskosten aftrekbaar. Omdat de mate en wijze van aftrek van opleidingskosten per beroepsgroep en soms zelfs per belastingregio kunnen verschillen, raden we u aan de aftrekbaarheid van studiekosten altijd met uw financieel adviseur of accountant door te nemen.

 

Voor welke fiscale voordelen zou u in aanmerking komen? Particulieren kunnen bepaalde scholingsuitgaven (lesgeld, studieboeken) aftrekken als zij een opleiding volgen die ze nodig hebben voor hun huidige of toekomstige beroep. Voor het aftrekken van scholingsuitgaven geldt een drempel. Deze drempel is € 250 per persoon en inkomensonafhankelijk. Het maximaal aftrekbare bedrag is € 15.000. Niet-aftrekbare kosten zijn onder andere: reis- en verblijfkosten (ook niet voor excursies), kosten voor huisvesting of (de inrichting van) de werk- of studeerkamer.