Mail ons

Overzicht

Adviseurs-activisme of Activistisch adviseren

Blogpost 5 Jun 2018

Sinds 2016 wordt, met name in Amerika, de term CEO Activism gebruikt.[1]CEO Activism[2]staat voor het zich uitspreken van CEO’s van grote corporates over sociale vraagstukken, variërend van abortus, tot de jacht op groot wild, gender vraagstukken, economische vraagstukken, huiselijk geweld, klimaatsvraagstukken en gelijke beloning. Sommigen doen dit in relatie tot hun eigen bedrijf andere los daarvan. Vanuit de overtuiging dat CEO’s in deze tijd niet langer alleen dienen op te komen voor de belangen van hun eigen shareholders maar  ook voor de belangen van een veel breder veld van stakeholders. Voor veel  millennials is dit belangrijk; als werknemer maar ook als consument. Ze verwachten van CEO’s dat die gaan staan voor die zaken waar ze in geloven. Het besluit om te zwijgen over een groeiend aantal controversiële vraagstukken wordt onacceptabel voor meer en meer mensen.

CEO Activisme heeft twee kanten. Enerzijds het bijdragen aan het debat over de sociale issues via speeches, tweets, opinie stukken en dergelijke. Anderzijds de toepassing van de economische macht van de bedrijven door zich, bijvoorbeeld, niet te vestigen in bepaalde staten, een eigen koers te varen tegen de stroom in of het financieel steunen van politieke en activistische groepen die zich hard maken voor of tegen een specifiek issue.

Al lezend bemerkte ik bij mijzelf wisselende reacties. Van instemming en enthousiasme zolang de issues in mijn wereldbeeld pasten tot irritatie als dat niet zo was. In dat geval labelde ik activisme ineens als een andere manier waarop machtige corporates invloed uit oefenen op de koers van de samenleving.

In tweede instantie verdween die irritatie. De openlijke stellingname en acties van de betroken organisaties zijn stukken transparanter dan de bestaande lobby praktijken achter de schermen. Daarmee wordt het als lid van de samenleving makkelijker om zelf keuzes te maken en vooral ook om zelfonderzoek te doen: Waar sta ik voor, wat staat er voor mij op het spel? En het gesprek daarover met anderen aan te gaan.

Amerika is Nederland niet en consultants hebben een andere plek in de samenleving dan de CEO’s van grote corporates. Mark Benioff (de CEO van Salesforce)  zegt : “Business is the greatest platform for change, and CEO’s have an obligation to use their leadership to create that change of the world”. Consulatans dragen bij aan die change. Als zij zich ook uitspreken over waar zij echt voor staan en wat er voor hen op het spel staat, kunnen ze hun rol daarin ook voluit spelen. Impliciet nemen ze dat waar ze voor staan toch altijd mee en beïnvloeden ze, ook zonder confrontatie, achter de schermen. Is consultant activism, of op zijn Nederlands adviseurs activisme, de juiste benaming voor consultants die zich uitspreken  over wat er voor hen op het spel staat en daar in hun werkpraktijk naar handelen? Of is die benaming te sterk gezien het bereik dat ze als individu hebben ten opzichte van de CEO’s van grote corporates?

Voor consultants in de informatiesamenleving is het van groot belang dat ze zich bewust zijn waar hun handelen aan bij kan dragen en wat het effect van hun handelen in organisaties betekent voor de ontwikkeling van de samenleving. Consultants zijn actor in het mede creëren van die samenleving.  Hun handelen is niet waardenvrij. Ook al lijkt het effect van wat ze doen een druppel op de gloeiende plaat; ze zijn 100% actor. In een maatschappij waar grote ontwikkelingen gaande zijn en de politiek deels buitenspel staat, is er een vacante verantwoordelijkheid. Er is behoefte aan actoren die mede de verantwoordelijkheid voelen en nemen, voor de kant die de transitie van de samenleving uit kan gaan.

Consultants kunnen daarin een rol spelen. In onze Sioo programma’s vraag ik altijd wat er voor hen op het spel staat waaraan ze middels hun werk willen bijdragen. Dat blijkt een belangrijke vraag te zijn, die sterk resoneert en veel energie los maakt, omdat hij een bovenliggend doel aan de ontwikkeling van je professionele identiteit meegeeft. En bijdraagt aan zinvol werk.

Vandaar ook dat in het Sioo-ICMCI capabilities Model 2018 voor consultants aandachtspunten staan als:

  • Ik volg aandachtig de actuele, sociale, maatschappelijke, politieke, economische en technologische ontwikkelingen en ben in staat om de verbanden te zien en op bassi daarvan voorlopige conclusies te trekken over de richting waarin de sector van mij klant zich zal bewegen
  • Ik beschik over voldoende kennis en kunde over meervoudige waarde creatie en het meten van impact, zodat ik organisaties kan helpen om tot andere business modellen te komen waardoor ze financieel gezond zijn en kunnen weken aanhet oplossen van maatschappelijke vraagstukken
  • Ik ben in staat mijn eigen ethische normen te expliciteren en handel daarnaar.

Er zijn veel meer consultants dan CEO’s van grote bedrijven, en daarmee telt ook de macht van de aantallen mee. Ik kies dus voor adviseurs activismeen activistisch adviseren. We bespreken deze ontwikkelingen en je professionele identiteit als adviseur in onze opleiding De Nieuwe Adviseur.

Ontdek De Nieuwe Adviseur

[1]Chatterji, A.K., Toffel, M.W. (2018,) The New CEO Activists, Harvard Business Review January-february

[2]In nederland wordt wel regelmatig gesproken over Activistische aandeelhouders, die zich verenigen om de koers van een bedrijf waar ze aandeelhouder van zijn te, verleggen, zoals momenteel bij Shell.

Sinds 2016 wordt, met name in Amerika, de term CEO Activism gebruikt.[1]CEO Activism[2]staat voor het zich uitspreken van CEO’s van grote corporates over sociale vraagstukken, variërend van abortus, tot de jacht op groot wild, gender vraagstukken, economische vraagstukken, huiselijk geweld, klimaatsvraagstukken en gelijke beloning. Sommigen doen dit in relatie tot hun eigen bedrijf andere los daarvan. Vanuit de overtuiging dat CEO’s in deze tijd niet langer alleen dienen op te komen voor de belangen van hun eigen shareholders maar  ook voor de belangen van een veel breder veld van stakeholders. Voor veel  millennials is dit belangrijk; als werknemer maar ook als consument. Ze verwachten van CEO’s dat die gaan staan voor die zaken waar ze in geloven. Het besluit om te zwijgen over een groeiend aantal controversiële vraagstukken wordt onacceptabel voor meer en meer mensen.

CEO Activisme heeft twee kanten. Enerzijds het bijdragen aan het debat over de sociale issues via speeches, tweets, opinie stukken en dergelijke. Anderzijds de toepassing van de economische macht van de bedrijven door zich, bijvoorbeeld, niet te vestigen in bepaalde staten, een eigen koers te varen tegen de stroom in of het financieel steunen van politieke en activistische groepen die zich hard maken voor of tegen een specifiek issue.

Al lezend bemerkte ik bij mijzelf wisselende reacties. Van instemming en enthousiasme zolang de issues in mijn wereldbeeld pasten tot irritatie als dat niet zo was. In dat geval labelde ik activisme ineens als een andere manier waarop machtige corporates invloed uit oefenen op de koers van de samenleving.

In tweede instantie verdween die irritatie. De openlijke stellingname en acties van de betroken organisaties zijn stukken transparanter dan de bestaande lobby praktijken achter de schermen. Daarmee wordt het als lid van de samenleving makkelijker om zelf keuzes te maken en vooral ook om zelfonderzoek te doen: Waar sta ik voor, wat staat er voor mij op het spel? En het gesprek daarover met anderen aan te gaan.

Amerika is Nederland niet en consultants hebben een andere plek in de samenleving dan de CEO’s van grote corporates. Mark Benioff (de CEO van Salesforce)  zegt : “Business is the greatest platform for change, and CEO’s have an obligation to use their leadership to create that change of the world”. Consulatans dragen bij aan die change. Als zij zich ook uitspreken over waar zij echt voor staan en wat er voor hen op het spel staat, kunnen ze hun rol daarin ook voluit spelen. Impliciet nemen ze dat waar ze voor staan toch altijd mee en beïnvloeden ze, ook zonder confrontatie, achter de schermen. Is consultant activism, of op zijn Nederlands adviseurs activisme, de juiste benaming voor consultants die zich uitspreken  over wat er voor hen op het spel staat en daar in hun werkpraktijk naar handelen? Of is die benaming te sterk gezien het bereik dat ze als individu hebben ten opzichte van de CEO’s van grote corporates?

Voor consultants in de informatiesamenleving is het van groot belang dat ze zich bewust zijn waar hun handelen aan bij kan dragen en wat het effect van hun handelen in organisaties betekent voor de ontwikkeling van de samenleving. Consultants zijn actor in het mede creëren van die samenleving.  Hun handelen is niet waardenvrij. Ook al lijkt het effect van wat ze doen een druppel op de gloeiende plaat; ze zijn 100% actor. In een maatschappij waar grote ontwikkelingen gaande zijn en de politiek deels buitenspel staat, is er een vacante verantwoordelijkheid. Er is behoefte aan actoren die mede de verantwoordelijkheid voelen en nemen, voor de kant die de transitie van de samenleving uit kan gaan.

Consultants kunnen daarin een rol spelen. In onze Sioo programma’s vraag ik altijd wat er voor hen op het spel staat waaraan ze middels hun werk willen bijdragen. Dat blijkt een belangrijke vraag te zijn, die sterk resoneert en veel energie los maakt, omdat hij een bovenliggend doel aan de ontwikkeling van je professionele identiteit meegeeft. En bijdraagt aan zinvol werk.

Vandaar ook dat in het Sioo-ICMCI capabilities Model 2018 voor consultants aandachtspunten staan als:

  • Ik volg aandachtig de actuele, sociale, maatschappelijke, politieke, economische en technologische ontwikkelingen en ben in staat om de verbanden te zien en op bassi daarvan voorlopige conclusies te trekken over de richting waarin de sector van mij klant zich zal bewegen
  • Ik beschik over voldoende kennis en kunde over meervoudige waarde creatie en het meten van impact, zodat ik organisaties kan helpen om tot andere business modellen te komen waardoor ze financieel gezond zijn en kunnen weken aanhet oplossen van maatschappelijke vraagstukken
  • Ik ben in staat mijn eigen ethische normen te expliciteren en handel daarnaar.

Er zijn veel meer consultants dan CEO’s van grote bedrijven, en daarmee telt ook de macht van de aantallen mee. Ik kies dus voor adviseurs activismeen activistisch adviseren. We bespreken deze ontwikkelingen en je professionele identiteit als adviseur in onze opleiding De Nieuwe Adviseur.

Ontdek De Nieuwe Adviseur

[1]Chatterji, A.K., Toffel, M.W. (2018,) The New CEO Activists, Harvard Business Review January-february

[2]In nederland wordt wel regelmatig gesproken over Activistische aandeelhouders, die zich verenigen om de koers van een bedrijf waar ze aandeelhouder van zijn te, verleggen, zoals momenteel bij Shell.