Mail ons

Overzicht

Bestuurt de gemeentesecretaris het ziekenhuis van de toekomst?

Blogpost 11 Feb 2016

‘Ja, dat zou inderdaad interessant kunnen zijn voor zowel de ziekenhuizen als de gemeentesecretarissen’ vatten we ons gesprek samen. Ik zit samen met Leo Schoots en Kees Donkervoort in een cafeetje in het centrum van Leeuwarden. Samen met Leo verzorg ik de Sioo leergang Succesvol Besturen van Ziekenhuizen. Leo heeft jarenlang als interimmer ziekenhuizen bestuurd. Kees bestuurt momenteel het Medisch Centrum Leeuwarden. We verkennen welke rol Kees zou kunnen vervullen in het programma. Natuurlijk besteden we ook even tijd aan het programma zelf, waaruit het is ontstaan en hoe het zich ontwikkelt.

De basis van de leergang

Het programma is ontstaan in de tijd dat de gemiddelde zittingstijd van een ziekenhuisbestuurder ongezond laag lag op dik 2 jaar. Leo volgde vaak bestuurders op die die eigenlijk best goed waren maar door een onbenulligheid of onhandigheid toch plaats moesten maken. De basis van het programma was de wens om aankomend bestuurders meer zicht te geven op de uitdagingen voor een ziekenhuisbestuurder en hen beter voor te bereiden op mogelijke uitglijders. Dat lukt gelukkig aardig. Van de eerste 6 leergangen is ondertussen een kwart van de deelnemers op een eindverantwoordelijke plek terechtgekomen, een ander kwart heeft een flinke loopbaanstap gemaakt. Gelukkig is er ook nog niemand onderuit gegaan. Ondertussen is de doorloopsnelheid van bestuurders in ziekenhuizen tot normale proporties teruggekeerd.

Wat is de grondslag voor de komende tijd?

Kees stelt terecht de vraag wat de grondslag onder het programma voor de komende tijd is? ‘Wel, we verwachten dat de komende jaren veel huidige ervaren bestuurders van ziekenhuizen gaan uitstromen onder invloed van de Wet Normering Topinkomens 2. Daardoor zal er een nieuwe vraag ontstaan naar ziekenhuisbestuurders die waarschijnlijk niet vanuit de bestaande kring kan worden opgevuld. Ook die kunnen een voorbereiding op de toch best complexe wereld van ziekenhuizen goed gebruiken. Voorlopig denken wij dus dat we nog wel iets bij te dragen hebben.’ luidt ons antwoord. De kernvraag is dan wie er buiten de ziekenhuissector rondlopen, die deze lege plekken kunnen innemen?

Het spel van veel partijen en meerdere belangen

Samen verkenden we verder. Er zijn veel partijen die zich met een ziekenhuis bemoeien, van inspectie tot verzekeraars, patiënten, beroepsverenigingen, en door de marktwerking en zelfstandige behandelcentra ontstaat er ook concurrentie. Met de artsen in de Medisch Specialistische Bedrijven naast de Verenigingen Medische Staf is ook de binnenkant niet overzichtelijker geworden. Dus de aankomend bestuurders moeten het spel van veel partijen en meerdere belangen al een beetje kennen en leuk vinden. Het is handig als ze al weten hoe je processen kan managen en dingen voor elkaar kan krijgen zonder de hiërarchische macht teveel te laten gelden.

De ziekenhuisbestuurder van de toekomst

Net als we bijna denken dat het toch wel een bijzondere wereld is, komt Kees op het idee ‘De gemeente’! Ergens is dat een vergelijkbare wereld. Dus de mensen die daar aan het stuur zitten, zouden ook ziekenhuizen wel eens interessant kunnen vinden! Daar worden Leo en ik ook enthousiast van. Leo begint meteen te vertellen over een deelnemer uit een van de eerste groepen. ‘Die kwam inderdaad uit de gemeente en had zo’n vergelijkbare redenering. Hij is net weer overgestapt naar ProRail – ook zo’n hybride organisatie – maar heeft toch succesvol een aantal jaren het Albert Schweitzer bestuurd. Daar zou inderdaad wel eens de ziekenhuisbestuurder van de toekomst vandaan kunnen komen.’

Een oproep!

We besluiten ons gesprek met het zeker de moeite waard is om eens te verkennen of het besturen van een ziekenhuis een interessant carrièreperspectief is voor leidinggevenden vanuit gemeenten. Eens kijken met wie we daarover van gedachten kunnen wisselen. Een open oproep maar eens – wil degene die dit eens wil verkennen met ons contact opnemen? We zien je bericht tegemoet!

‘Ja, dat zou inderdaad interessant kunnen zijn voor zowel de ziekenhuizen als de gemeentesecretarissen’ vatten we ons gesprek samen. Ik zit samen met Leo Schoots en Kees Donkervoort in een cafeetje in het centrum van Leeuwarden. Samen met Leo verzorg ik de Sioo leergang Succesvol Besturen van Ziekenhuizen. Leo heeft jarenlang als interimmer ziekenhuizen bestuurd. Kees bestuurt momenteel het Medisch Centrum Leeuwarden. We verkennen welke rol Kees zou kunnen vervullen in het programma. Natuurlijk besteden we ook even tijd aan het programma zelf, waaruit het is ontstaan en hoe het zich ontwikkelt.

De basis van de leergang

Het programma is ontstaan in de tijd dat de gemiddelde zittingstijd van een ziekenhuisbestuurder ongezond laag lag op dik 2 jaar. Leo volgde vaak bestuurders op die die eigenlijk best goed waren maar door een onbenulligheid of onhandigheid toch plaats moesten maken. De basis van het programma was de wens om aankomend bestuurders meer zicht te geven op de uitdagingen voor een ziekenhuisbestuurder en hen beter voor te bereiden op mogelijke uitglijders. Dat lukt gelukkig aardig. Van de eerste 6 leergangen is ondertussen een kwart van de deelnemers op een eindverantwoordelijke plek terechtgekomen, een ander kwart heeft een flinke loopbaanstap gemaakt. Gelukkig is er ook nog niemand onderuit gegaan. Ondertussen is de doorloopsnelheid van bestuurders in ziekenhuizen tot normale proporties teruggekeerd.

Wat is de grondslag voor de komende tijd?

Kees stelt terecht de vraag wat de grondslag onder het programma voor de komende tijd is? ‘Wel, we verwachten dat de komende jaren veel huidige ervaren bestuurders van ziekenhuizen gaan uitstromen onder invloed van de Wet Normering Topinkomens 2. Daardoor zal er een nieuwe vraag ontstaan naar ziekenhuisbestuurders die waarschijnlijk niet vanuit de bestaande kring kan worden opgevuld. Ook die kunnen een voorbereiding op de toch best complexe wereld van ziekenhuizen goed gebruiken. Voorlopig denken wij dus dat we nog wel iets bij te dragen hebben.’ luidt ons antwoord. De kernvraag is dan wie er buiten de ziekenhuissector rondlopen, die deze lege plekken kunnen innemen?

Het spel van veel partijen en meerdere belangen

Samen verkenden we verder. Er zijn veel partijen die zich met een ziekenhuis bemoeien, van inspectie tot verzekeraars, patiënten, beroepsverenigingen, en door de marktwerking en zelfstandige behandelcentra ontstaat er ook concurrentie. Met de artsen in de Medisch Specialistische Bedrijven naast de Verenigingen Medische Staf is ook de binnenkant niet overzichtelijker geworden. Dus de aankomend bestuurders moeten het spel van veel partijen en meerdere belangen al een beetje kennen en leuk vinden. Het is handig als ze al weten hoe je processen kan managen en dingen voor elkaar kan krijgen zonder de hiërarchische macht teveel te laten gelden.

De ziekenhuisbestuurder van de toekomst

Net als we bijna denken dat het toch wel een bijzondere wereld is, komt Kees op het idee ‘De gemeente’! Ergens is dat een vergelijkbare wereld. Dus de mensen die daar aan het stuur zitten, zouden ook ziekenhuizen wel eens interessant kunnen vinden! Daar worden Leo en ik ook enthousiast van. Leo begint meteen te vertellen over een deelnemer uit een van de eerste groepen. ‘Die kwam inderdaad uit de gemeente en had zo’n vergelijkbare redenering. Hij is net weer overgestapt naar ProRail – ook zo’n hybride organisatie – maar heeft toch succesvol een aantal jaren het Albert Schweitzer bestuurd. Daar zou inderdaad wel eens de ziekenhuisbestuurder van de toekomst vandaan kunnen komen.’

Een oproep!

We besluiten ons gesprek met het zeker de moeite waard is om eens te verkennen of het besturen van een ziekenhuis een interessant carrièreperspectief is voor leidinggevenden vanuit gemeenten. Eens kijken met wie we daarover van gedachten kunnen wisselen. Een open oproep maar eens – wil degene die dit eens wil verkennen met ons contact opnemen? We zien je bericht tegemoet!