Mail ons

Overzicht

Build Your Own Academy met Cathelijne: “Kom in beweging en elke richting wordt mogelijk”

Blogpost 5 Apr 2022

In deze rubriek laten we deelnemers die de À la carte-track of een van de special tracks binnen Build Your Own Academy (BYOA) volgden aan het woord. Zij kozen bewust voor een gepersonaliseerd traject met specifieke workshops, coaching en intervisie dat ze op maat van hun wensen kunnen volgen. Wat heeft hen dit gebracht? Hoe heeft hun ontwikkeling vorm gekregen? Wat houdt hun nu bezig? In deze bijdrage stellen we onze vragen aan zelfstandig adviseur Cathelijne Westerveld, die in 2020 de ‘Á la carte’-track volgde en na afronding verder ging met een ander Sioo-programma. Tijd om kennis te maken met Cathelijne, die professioneel wel een sprong durft te wagen, maar “over 1 meter 20 toch echt nooit zal springen”.

Welke rol had je ten tijde van het kiezen voor Sioo?

Ik was zelfstandig HR adviseur en had een aantal jaren van reorganisatie begeleidingen achter mij liggen. Ik werk(te) voor kleine en middelgrote organisaties in het sociaal domein, de zorg, de kunsten, onderwijs en (semi-)overheid.

Wat was de reden dat je geïnteresseerd was in de BYOA-opzet?

Ik merkte dat ik toe was aan iets anders en voorbij mijn eigen HR beroep wilde kijken. Ik heb mij op verschillende richtingen georiënteerd van meer bedrijfskundig tot persoonlijke ontwikkeling. Door een masterclass maakte ik kennis met de Sioo-benadering van organisatie- en veranderkunde. De brede blik en verbinding tussen wetenschap en praktijk beviel mij.

Hoe ben je tot je huidige rol vandaag gekomen, is er een duidelijke rode draad naar waar je nu bent?

De rode draad is mijn fascinatie voor samenwerken. Ik ben mijn loopbaan begonnen als coördinator van kindervakantieweken en manager bij McDonalds. Daar had ik te maken met steeds wisselende teams. Hoe lekker is het als het goed gaat en wat een puzzel als het vast loopt! Op een gegeven moment wilde ik een ‘pauze’ van het leidinggeven en kon ik bij een organisatie een  personeelsfunctionaris vervangen. Dat beviel zo goed dat ik de besloot de switch naar adviseur HRM te maken. Ik ben vier jaar deeltijds HRM gaan studeren en heb in die vier jaar op tijdelijke contracten gewerkt om zoveel mogelijk ervaring op te doen.

Zo heb ik bij allerlei bedrijven in de keuken gekeken, van sociaal werk tot telemarketing tot de Nederlandsche Bank. In 2010 stopte de subsidie van de welzijnsorganisatie waar ik toen werkte. In samenwerking met de subsidieverlener en vakbonden hebben we een faillissement weten te voorkomen en mensen zo veel mogelijk naar ander werk geholpen. Hierop werd ik gevraagd andere organisaties in nood te helpen om plannen te maken en werkte ik plots als zelfstandig adviseur: ‘Westerveld bij Verandering’. Het leuke aan mijn werk als zelfstandige vind ik om telkens opnieuw voor de vraag te staan hoe werkt het hier, hoe werkt men hier samen.

Wat zou je anders doen in je persoonlijke of professionele leven, als je het opnieuw kon doen?

Ik zou het professioneel niet anders doen. Als ik terugkijk had ik andere keuzes kunnen maken. Mijn studiekeuze na de middelbare school was bijvoorbeeld bepaald geen succesvolle. Na het gymnasium was het vanzelfsprekend dat ik direct aan een universitaire studie zou beginnen, ook al had ik geen idee wat. Een tussenjaar was toen nog niet zo gebruikelijk. Ik heb twee jaar Algemene Letteren en twee jaar Rechten gedaan, al zoekend wat ik nu eigenlijk echt wilde. Uiteindelijk was de motivatie weg en besloot ik te stoppen en te gaan werken. Dat heeft mij bij werkervaringen gebracht die ik voor geen goud had willen missen.

In mijn persoonlijke leven had ik het leuk gevonden als ik als kind al met atletiek in aanraking was gekomen. Nu heb ik het leren kennen via de atletiekclub van mijn kinderen. Ik sta als jurylid bij de onderdelen en vraag mij vaak af hoe het zou voelen om zelf zo’n mooie sprint, worp of sprong te maken. Je bent nooit te oud om te leren zegt men, maar over 1 meter 20 zal ik echt nooit springen.

Wat zijn jouw onhebbelijkheden, minder sterke kanten, en hoe ga je daar mee om?

Ik vind het heerlijk om enigszins te verzanden, op zoek te gaan naar hoe ik bijvoorbeeld een voorstel voor een aanpak nog mooier kan maken. Dat maakt dat ik lang kan blijven hangen in research, alle ins en outs wil begrijpen en afdwaal. Terwijl het op een opdracht de betere manier is al werkende weg op zoek te gaan. Als het afdwalen af en toe eens gebeurt, gun ik het mijzelf, geniet ervan en schrijf het weg onder ontwikkeltijd.

Wat waren voor jou de meest impactvolle leerervaringen en momenten tijdens jouw BYOA-traject?

Ik maakte hernieuwd kennis met de veranderkleuren van De Caluwé en Vermaak en heb ze ervaren in de game die wij speelden. Mijn coach Joke Vriesema leerde mij door grote ego’s heen te prikken en hielp mij de spanning in situaties te gebruiken in plaats te ervaren als last. De meest bijzondere leerervaring was de driedaagse workshop Persoonlijke Effectiviteit midden in de eerste lockdown in 2020. Onder leiding van John Cornelissen hebben we met een klein groepje, ieder vanuit ons huis achter een beeldscherm intensief met elkaar gewerkt en geleerd. Die drie dagen hebben mij op het pad gezet naar senioriteit niet qua kennis, expertise of ervaring, maar in houding.

Die ervaring maakte dat ik een stap verder wilde zetten in het oprekken van mijn kennis, overtuigingen en handelingsrepertoire. De koudwatervrees om weer te studeren was ik door het BYOA-traject kwijt. Zo ben ik in oktober 2021 aan het Sioo-programma ‘Advanced Consulting and Change‘ begonnen. Het biedt mij als zelfstandige een rijke leersetting waarin ik lekker verder kan sleutelen aan mijn professionele zelf en ik mijn kennis van organisatie- en veranderkunde op een hoger peil kan brengen. Hiermee kan ik in combinatie met mijn HRM-expertise organisaties nog beter van dienst zijn bij vraagstukken op het gebied van samenwerken.

Naar wie in jouw organisatie of vakgebied kijk je het meest op / door welke thought leaders word je geïnspireerd en in welke zin?

Als het om leiderschap gaat is dat de directeur met wie ik de laatste organisatie waar ik als werknemer werkte, PRIMO nh, heb afgebouwd. Zij wist mij en mijn collega’s in positie te zetten op onze kwaliteiten. Met nuchterheid, empathie, humor en besluitvaardigheid heeft ze de sluiting van de organisatie om weten te zetten naar iets constructiefs.

Inhoudelijk is Leike van Oss de brug geweest die mij naar het gedachtegoed van het systeemdenken heeft geleid. Ik kwam met haar werk in aanraking bij het Sioo Internationaal Systeemfestival in 2019. In haar schrijfwerk weet zij op heel precieze manier ingewikkelde theoretische concepten om te zetten naar herkenbare overdenkingen. Ze weet woorden te geven aan dingen die bij mij als abstracte gedachten blijven hangen. Ze prikt raak met een bepaald soort vrolijke relativering. Echt een vakvrouw.

Wat is jouw mantra; wat houd je jezelf of anderen vaak voor en waar komt dat vandaan?

‘Vanuit stilstand kun je niet sturen, geen koers verzetten. Kom in beweging en elke richting wordt mogelijk.’ Het komt uit mijn obscure en kortstondige bestaan als rafter. Ik heb een keer meegedaan aan het NK raften in de Franse Alpen, in een gelegenheidsteam van zeven vrouwen. Tussen de geoefende (mannen)teams hadden we geen schijn van kans en toch sloegen wij geen slecht figuur. We begrepen al snel dat als je je passief door de rivier voort laat bewegen je daar komt waar de rivier je brengt, met een omgekieperde boot tegen een rots bijvoorbeeld. Maar met wat power peddelen bleken we sturing te kunnen geven aan onze rit op de stroming en kwamen we daar waar we wilden zijn. Nou ja, als alles een beetje meezat. Precies dat gevoel van invloed en mogelijkheid bevalt mij. Natuurlijk is niet altijd alles maar mogelijk en kom je in verandertrajecten soms heel anders uit dan wat het plan was. Maar op het moment dat je bereid bent aan de slag te gaan, alleen of met elkaar, ontstaat er ruimte. En dat geeft energie en moed om verder te gaan. Dat zag ik in mijn werk bij reorganisaties en tegenwoordig in de begeleiding van teams en organisaties.

Meer weten?
Lees de vorige bijdrage in deze rubriek
Lees meer over Build Your Own Academy – À la carte
Ontdek Advanced Consulting and Change, dat binnenkort weer van start gaat

In deze rubriek laten we deelnemers die de À la carte-track of een van de special tracks binnen Build Your Own Academy (BYOA) volgden aan het woord. Zij kozen bewust voor een gepersonaliseerd traject met specifieke workshops, coaching en intervisie dat ze op maat van hun wensen kunnen volgen. Wat heeft hen dit gebracht? Hoe heeft hun ontwikkeling vorm gekregen? Wat houdt hun nu bezig? In deze bijdrage stellen we onze vragen aan zelfstandig adviseur Cathelijne Westerveld, die in 2020 de ‘Á la carte’-track volgde en na afronding verder ging met een ander Sioo-programma. Tijd om kennis te maken met Cathelijne, die professioneel wel een sprong durft te wagen, maar “over 1 meter 20 toch echt nooit zal springen”.

Welke rol had je ten tijde van het kiezen voor Sioo?

Ik was zelfstandig HR adviseur en had een aantal jaren van reorganisatie begeleidingen achter mij liggen. Ik werk(te) voor kleine en middelgrote organisaties in het sociaal domein, de zorg, de kunsten, onderwijs en (semi-)overheid.

Wat was de reden dat je geïnteresseerd was in de BYOA-opzet?

Ik merkte dat ik toe was aan iets anders en voorbij mijn eigen HR beroep wilde kijken. Ik heb mij op verschillende richtingen georiënteerd van meer bedrijfskundig tot persoonlijke ontwikkeling. Door een masterclass maakte ik kennis met de Sioo-benadering van organisatie- en veranderkunde. De brede blik en verbinding tussen wetenschap en praktijk beviel mij.

Hoe ben je tot je huidige rol vandaag gekomen, is er een duidelijke rode draad naar waar je nu bent?

De rode draad is mijn fascinatie voor samenwerken. Ik ben mijn loopbaan begonnen als coördinator van kindervakantieweken en manager bij McDonalds. Daar had ik te maken met steeds wisselende teams. Hoe lekker is het als het goed gaat en wat een puzzel als het vast loopt! Op een gegeven moment wilde ik een ‘pauze’ van het leidinggeven en kon ik bij een organisatie een  personeelsfunctionaris vervangen. Dat beviel zo goed dat ik de besloot de switch naar adviseur HRM te maken. Ik ben vier jaar deeltijds HRM gaan studeren en heb in die vier jaar op tijdelijke contracten gewerkt om zoveel mogelijk ervaring op te doen.

Zo heb ik bij allerlei bedrijven in de keuken gekeken, van sociaal werk tot telemarketing tot de Nederlandsche Bank. In 2010 stopte de subsidie van de welzijnsorganisatie waar ik toen werkte. In samenwerking met de subsidieverlener en vakbonden hebben we een faillissement weten te voorkomen en mensen zo veel mogelijk naar ander werk geholpen. Hierop werd ik gevraagd andere organisaties in nood te helpen om plannen te maken en werkte ik plots als zelfstandig adviseur: ‘Westerveld bij Verandering’. Het leuke aan mijn werk als zelfstandige vind ik om telkens opnieuw voor de vraag te staan hoe werkt het hier, hoe werkt men hier samen.

Wat zou je anders doen in je persoonlijke of professionele leven, als je het opnieuw kon doen?

Ik zou het professioneel niet anders doen. Als ik terugkijk had ik andere keuzes kunnen maken. Mijn studiekeuze na de middelbare school was bijvoorbeeld bepaald geen succesvolle. Na het gymnasium was het vanzelfsprekend dat ik direct aan een universitaire studie zou beginnen, ook al had ik geen idee wat. Een tussenjaar was toen nog niet zo gebruikelijk. Ik heb twee jaar Algemene Letteren en twee jaar Rechten gedaan, al zoekend wat ik nu eigenlijk echt wilde. Uiteindelijk was de motivatie weg en besloot ik te stoppen en te gaan werken. Dat heeft mij bij werkervaringen gebracht die ik voor geen goud had willen missen.

In mijn persoonlijke leven had ik het leuk gevonden als ik als kind al met atletiek in aanraking was gekomen. Nu heb ik het leren kennen via de atletiekclub van mijn kinderen. Ik sta als jurylid bij de onderdelen en vraag mij vaak af hoe het zou voelen om zelf zo’n mooie sprint, worp of sprong te maken. Je bent nooit te oud om te leren zegt men, maar over 1 meter 20 zal ik echt nooit springen.

Wat zijn jouw onhebbelijkheden, minder sterke kanten, en hoe ga je daar mee om?

Ik vind het heerlijk om enigszins te verzanden, op zoek te gaan naar hoe ik bijvoorbeeld een voorstel voor een aanpak nog mooier kan maken. Dat maakt dat ik lang kan blijven hangen in research, alle ins en outs wil begrijpen en afdwaal. Terwijl het op een opdracht de betere manier is al werkende weg op zoek te gaan. Als het afdwalen af en toe eens gebeurt, gun ik het mijzelf, geniet ervan en schrijf het weg onder ontwikkeltijd.

Wat waren voor jou de meest impactvolle leerervaringen en momenten tijdens jouw BYOA-traject?

Ik maakte hernieuwd kennis met de veranderkleuren van De Caluwé en Vermaak en heb ze ervaren in de game die wij speelden. Mijn coach Joke Vriesema leerde mij door grote ego’s heen te prikken en hielp mij de spanning in situaties te gebruiken in plaats te ervaren als last. De meest bijzondere leerervaring was de driedaagse workshop Persoonlijke Effectiviteit midden in de eerste lockdown in 2020. Onder leiding van John Cornelissen hebben we met een klein groepje, ieder vanuit ons huis achter een beeldscherm intensief met elkaar gewerkt en geleerd. Die drie dagen hebben mij op het pad gezet naar senioriteit niet qua kennis, expertise of ervaring, maar in houding.

Die ervaring maakte dat ik een stap verder wilde zetten in het oprekken van mijn kennis, overtuigingen en handelingsrepertoire. De koudwatervrees om weer te studeren was ik door het BYOA-traject kwijt. Zo ben ik in oktober 2021 aan het Sioo-programma ‘Advanced Consulting and Change‘ begonnen. Het biedt mij als zelfstandige een rijke leersetting waarin ik lekker verder kan sleutelen aan mijn professionele zelf en ik mijn kennis van organisatie- en veranderkunde op een hoger peil kan brengen. Hiermee kan ik in combinatie met mijn HRM-expertise organisaties nog beter van dienst zijn bij vraagstukken op het gebied van samenwerken.

Naar wie in jouw organisatie of vakgebied kijk je het meest op / door welke thought leaders word je geïnspireerd en in welke zin?

Als het om leiderschap gaat is dat de directeur met wie ik de laatste organisatie waar ik als werknemer werkte, PRIMO nh, heb afgebouwd. Zij wist mij en mijn collega’s in positie te zetten op onze kwaliteiten. Met nuchterheid, empathie, humor en besluitvaardigheid heeft ze de sluiting van de organisatie om weten te zetten naar iets constructiefs.

Inhoudelijk is Leike van Oss de brug geweest die mij naar het gedachtegoed van het systeemdenken heeft geleid. Ik kwam met haar werk in aanraking bij het Sioo Internationaal Systeemfestival in 2019. In haar schrijfwerk weet zij op heel precieze manier ingewikkelde theoretische concepten om te zetten naar herkenbare overdenkingen. Ze weet woorden te geven aan dingen die bij mij als abstracte gedachten blijven hangen. Ze prikt raak met een bepaald soort vrolijke relativering. Echt een vakvrouw.

Wat is jouw mantra; wat houd je jezelf of anderen vaak voor en waar komt dat vandaan?

‘Vanuit stilstand kun je niet sturen, geen koers verzetten. Kom in beweging en elke richting wordt mogelijk.’ Het komt uit mijn obscure en kortstondige bestaan als rafter. Ik heb een keer meegedaan aan het NK raften in de Franse Alpen, in een gelegenheidsteam van zeven vrouwen. Tussen de geoefende (mannen)teams hadden we geen schijn van kans en toch sloegen wij geen slecht figuur. We begrepen al snel dat als je je passief door de rivier voort laat bewegen je daar komt waar de rivier je brengt, met een omgekieperde boot tegen een rots bijvoorbeeld. Maar met wat power peddelen bleken we sturing te kunnen geven aan onze rit op de stroming en kwamen we daar waar we wilden zijn. Nou ja, als alles een beetje meezat. Precies dat gevoel van invloed en mogelijkheid bevalt mij. Natuurlijk is niet altijd alles maar mogelijk en kom je in verandertrajecten soms heel anders uit dan wat het plan was. Maar op het moment dat je bereid bent aan de slag te gaan, alleen of met elkaar, ontstaat er ruimte. En dat geeft energie en moed om verder te gaan. Dat zag ik in mijn werk bij reorganisaties en tegenwoordig in de begeleiding van teams en organisaties.

Meer weten?
Lees de vorige bijdrage in deze rubriek
Lees meer over Build Your Own Academy – À la carte
Ontdek Advanced Consulting and Change, dat binnenkort weer van start gaat