Mail ons

Overzicht

Build Your Own Academy met Daan: “Wil je wat, dan moet je wat”

Blogpost 10 Feb 2022

In deze rubriek laten we deelnemers die de À la carte-track of een van de special tracks binnen Build Your Own Academy (BYOA) volgden aan het woord. Zij kozen bewust voor een gepersonaliseerd traject met specifieke workshops, coaching en intervisie dat ze op maat van hun wensen kunnen volgen. Wat heeft hen dit gebracht? Hoe heeft hun ontwikkeling vorm gekregen? Wat houdt hun nu bezig? In deze bijdrage stellen we onze vragen aan extern adviseur Daan Jonker, die het gespecialiseerde traject ‘Essentials in Consulting and Change’ afrondde en nog regelmatig iets van Sioo meepikt.

Welke rol had je ten tijde van het kiezen voor Sioo ?

Ik was (en ben) als adviseur/projectleider werkzaam bij adviesbureau Fundatis en had enkele jaren ervaring in de hoger onderwijssector. Mijn opdrachten betroffen voornamelijk organisatie- en veranderkundige (digitaliserings)vraagstukken binnen Nederlandse universiteiten en hogescholen.

Wat was de reden dat je geïnteresseerd was in de BYOA-opzet?

Na mijn studie Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam ben ik vrijwel direct in de rol van (extern) adviseur/projectleider in het hoger onderwijs gestapt. Gevoelsmatig best een stap; ik was immers eigenlijk voor iets anders opgeleid. Echter, ik had het gevoel dat het type rol en de maatschappelijk relevante (onderwijs)context goed bij me zouden passen. Ik heb de sprong dus maar gewaagd. De drang om écht goed te worden in wat ik doe heeft er altijd ingezeten en ik ben dan ook op zoek gegaan naar een opleidingstraject dat me verbreding, verdieping en versteviging zou bieden. Of, zoals het zo mooi staat beschreven op de Sioo-website: ‘naar manieren om mijn intuïtie te koppelen aan methodes en instrumenten’. Daarnaast zocht ik nadrukkelijk naar een professioneel fundament om in de toekomst verder op te kunnen bouwen. Het BYOA-traject ‘Essentials in Consulting & Change’ sloot hier naadloos op aan.

Hoe ben je tot je huidige rol vandaag gekomen, is er een duidelijke rode draad naar waar je nu bent?

Terugkijkend is er zeker sprake van een rode draad. Ik werk nog altijd met veel plezier als adviseur/projectleider in dienst van Fundatis en de onderwijssector blijft me onverminderd trekken en fascineren. Sterker nog, hoe langer ik dit type werk doe, hoe leuker het wordt! Echter, waar ik ogenschijnlijk nog dezelfde baan heb, merk ik dat ik de manier waarop ik invulling geef aan mijn werk wel sterk is veranderd,, alsook het type opdrachten (meer richting advies). In hoeverre kun je dan nog spreken van dezelfde baan? Het heeft in ieder geval bevestigd dat de bredere context en type rol – naast de inhoud – voor mij belangrijke factoren zijn voor plezier en voldoening in mijn werk.

Wat zou je anders doen in je persoonlijke of professionele leven, als je het opnieuw kon doen?

Ik zou mezelf mentaal meer ruimte geven om te leren en te ontdekken; zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Dingen doen waar je goed in bent is natuurlijk comfortabel en leidt tot applaus en dat is fijn. Dingen niet doen (die je wel leuk lijken), omdat je de verwachting hebt dat je daar minder goed in bent, of omdat het niet zo hoort, of omdat je denkt dat je je eigen lat niet zult halen, laat hele delen van jezelf onderbelicht. Zo zonde! De mentale ruimte om juist die dingen te ontdekken en mijzelf in de volle breedte te ontwikkelen probeer ik de laatste jaren steeds meer op te zoeken. Laat dat maar een ongoing goed voornemen zijn.

Wat zijn jouw onhebbelijkheden, minder sterke kanten, en hoe ga je daar mee om?

Ik vind het ontzettend leuk om samen te puzzelen, inzichten te delen, opties te verkennen, maar als er eenmaal iets gekozen moet worden kan ik wel sterk zijn in mijn overtuiging wat de beste oplossing is of welke richting we op zouden moeten gaan. Dan is het soms hard werken om écht open te (blijven) staan voor het perspectief van de ander. Als er dan ook nog sprake is van tijdsdruk wordt het alleen maar ingewikkelder. Hard aan blijven werken dus.

Wat waren de meest impactvolle leerervaringen en momenten tijdens jouw BYOA-traject?

In algemene zin heeft het kennismaken met het concept ‘meervoudig kijken’ me veel gebracht. De aansporing die ik gedurende de diverse workshops en themadagen ervoer om vanuit meer dan enkel mijn eigen perspectief te kijken naar mezelf, de context waarin ik werk, de vraagstukken waar ik aan werk, en de rol die ik daarin vervul, is ontzettend waardevol gebleken. Daar zat wat mij betreft ook echt de meerwaarde: niet enkel de concrete handreikingen, voorbeelden en anekdotes, maar de algemene aansporing om actief en bewust op zoek te gaan naar verschillende perspectieven, en op basis van dat scherpere, rijkere inzicht vervolgstappen te bepalen. Dat heeft me een absoluut een effectievere adviseur gemaakt.

Toch zou ik ook graag expliciet de spotlight willen zetten op de workshop Impact in Gesprekken. Aan die is titel niets gelogen! De inzichten die ik tijdens deze workshop heb opgedaan pas ik op dagelijkse basis toe en hebben vermoedelijk de grootste impact op mijn professionele ontwikkeling gehad. Daarbij staat het model van ‘de dansvloer’ me nogal altijd helder voor de geest. Ik zal er niet teveel over uitweiden, maar het inzicht dat er bezien vanuit het perspectief van interactie sprake is van verschillende interactieniveaus en -stijlen, en dat je daarin dus iets te kiezen hebt (!), is bijzonder behulpzaam gebleken. Hoe vaak wordt er bijvoorbeeld niet over de boeg van de inhoud geprobeerd te communiceren over onderliggende emoties? Herkennen en begrijpen wat er in de interactie gebeurt en daarop (constructief) kunnen sturen is een ontzettend krachtig instrument.

Tot slot nog een voor mij belangrijke les uit mijn coachingstraject: er is niets mis met het stellen van de vraag ‘mag ik daar even over nadenken?’. Het lijkt voor de hand liggend, maar als (startend, extern) adviseur kon ik zo nu en dan het gevoel hebben en druk ervaren ‘het allemaal te moeten weten’ en altijd direct een scherp en kloppend antwoord paraat te moeten hebben. De wetenschap dat het oké is om deze ruimte voor jezelf te scheppen (en uiteindelijk de ander ook beter te helpen) heeft mijn professionaliteit goed gedaan. Er is in ieder geval nog niemand geweest die mijn vraag met ‘nee’ beantwoord heeft…

Naar wie in jouw organisatie of vakgebied kijk je het meest op / door welke thought leaders word je geïnspireerd en in welke zin?

Ik raak geïnspireerd door mensen die met aandacht en zorg proberen iets moois te maken. Dat zegt dus meer iets over het hoe, en niet zozeer iets over het wat. Daar zijn een aantal mooie voorbeelden van te noemen. Een voor mij inspirerend voorbeeld is tuinarchitect Piet Oudolf. Een nuchtere man, woonachtig in het dorpje Hummelo in Gelderland en inmiddels achter in de 70. In mijn ogen een echte ambachtsman; hij maakt de mooiste tuinen. Met toewijding en oog voor compositie, onderlinge relaties en context komen tot een resultaat met impact. Daar kan ik eindeloos van genieten en die houding probeer ik ook in mijn eigen werk mee te nemen.

Wat is jouw mantra; wat houd je jezelf of anderen vaak voor en waar komt dat vandaan?

“Wil je wat, dan moet je wat.” Simpel, maar doeltreffend. Ik ben geboren en opgegroeid in een dorp in Noord-Holland in een gezin met een oudere broer, een oudere zus en liefdevolle ouders die allebei hun hele leven in de zorg hebben gewerkt. Stuk voor stuk harde werkers. Bezien vanuit die gezinscontext (en wat binnen die context als deugd wordt gezien) en de plek waarin ik ben opgegroeid zal het (zonder te willen generaliseren) geen verbazing wekken dat dit als mantra is blijven plakken.

Meer weten?
Lees de vorige bijdrage in deze rubriek
Lees meer over Build Your Own Academy – Essentials in Consulting & Change

In deze rubriek laten we deelnemers die de À la carte-track of een van de special tracks binnen Build Your Own Academy (BYOA) volgden aan het woord. Zij kozen bewust voor een gepersonaliseerd traject met specifieke workshops, coaching en intervisie dat ze op maat van hun wensen kunnen volgen. Wat heeft hen dit gebracht? Hoe heeft hun ontwikkeling vorm gekregen? Wat houdt hun nu bezig? In deze bijdrage stellen we onze vragen aan extern adviseur Daan Jonker, die het gespecialiseerde traject ‘Essentials in Consulting and Change’ afrondde en nog regelmatig iets van Sioo meepikt.

Welke rol had je ten tijde van het kiezen voor Sioo ?

Ik was (en ben) als adviseur/projectleider werkzaam bij adviesbureau Fundatis en had enkele jaren ervaring in de hoger onderwijssector. Mijn opdrachten betroffen voornamelijk organisatie- en veranderkundige (digitaliserings)vraagstukken binnen Nederlandse universiteiten en hogescholen.

Wat was de reden dat je geïnteresseerd was in de BYOA-opzet?

Na mijn studie Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam ben ik vrijwel direct in de rol van (extern) adviseur/projectleider in het hoger onderwijs gestapt. Gevoelsmatig best een stap; ik was immers eigenlijk voor iets anders opgeleid. Echter, ik had het gevoel dat het type rol en de maatschappelijk relevante (onderwijs)context goed bij me zouden passen. Ik heb de sprong dus maar gewaagd. De drang om écht goed te worden in wat ik doe heeft er altijd ingezeten en ik ben dan ook op zoek gegaan naar een opleidingstraject dat me verbreding, verdieping en versteviging zou bieden. Of, zoals het zo mooi staat beschreven op de Sioo-website: ‘naar manieren om mijn intuïtie te koppelen aan methodes en instrumenten’. Daarnaast zocht ik nadrukkelijk naar een professioneel fundament om in de toekomst verder op te kunnen bouwen. Het BYOA-traject ‘Essentials in Consulting & Change’ sloot hier naadloos op aan.

Hoe ben je tot je huidige rol vandaag gekomen, is er een duidelijke rode draad naar waar je nu bent?

Terugkijkend is er zeker sprake van een rode draad. Ik werk nog altijd met veel plezier als adviseur/projectleider in dienst van Fundatis en de onderwijssector blijft me onverminderd trekken en fascineren. Sterker nog, hoe langer ik dit type werk doe, hoe leuker het wordt! Echter, waar ik ogenschijnlijk nog dezelfde baan heb, merk ik dat ik de manier waarop ik invulling geef aan mijn werk wel sterk is veranderd,, alsook het type opdrachten (meer richting advies). In hoeverre kun je dan nog spreken van dezelfde baan? Het heeft in ieder geval bevestigd dat de bredere context en type rol – naast de inhoud – voor mij belangrijke factoren zijn voor plezier en voldoening in mijn werk.

Wat zou je anders doen in je persoonlijke of professionele leven, als je het opnieuw kon doen?

Ik zou mezelf mentaal meer ruimte geven om te leren en te ontdekken; zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Dingen doen waar je goed in bent is natuurlijk comfortabel en leidt tot applaus en dat is fijn. Dingen niet doen (die je wel leuk lijken), omdat je de verwachting hebt dat je daar minder goed in bent, of omdat het niet zo hoort, of omdat je denkt dat je je eigen lat niet zult halen, laat hele delen van jezelf onderbelicht. Zo zonde! De mentale ruimte om juist die dingen te ontdekken en mijzelf in de volle breedte te ontwikkelen probeer ik de laatste jaren steeds meer op te zoeken. Laat dat maar een ongoing goed voornemen zijn.

Wat zijn jouw onhebbelijkheden, minder sterke kanten, en hoe ga je daar mee om?

Ik vind het ontzettend leuk om samen te puzzelen, inzichten te delen, opties te verkennen, maar als er eenmaal iets gekozen moet worden kan ik wel sterk zijn in mijn overtuiging wat de beste oplossing is of welke richting we op zouden moeten gaan. Dan is het soms hard werken om écht open te (blijven) staan voor het perspectief van de ander. Als er dan ook nog sprake is van tijdsdruk wordt het alleen maar ingewikkelder. Hard aan blijven werken dus.

Wat waren de meest impactvolle leerervaringen en momenten tijdens jouw BYOA-traject?

In algemene zin heeft het kennismaken met het concept ‘meervoudig kijken’ me veel gebracht. De aansporing die ik gedurende de diverse workshops en themadagen ervoer om vanuit meer dan enkel mijn eigen perspectief te kijken naar mezelf, de context waarin ik werk, de vraagstukken waar ik aan werk, en de rol die ik daarin vervul, is ontzettend waardevol gebleken. Daar zat wat mij betreft ook echt de meerwaarde: niet enkel de concrete handreikingen, voorbeelden en anekdotes, maar de algemene aansporing om actief en bewust op zoek te gaan naar verschillende perspectieven, en op basis van dat scherpere, rijkere inzicht vervolgstappen te bepalen. Dat heeft me een absoluut een effectievere adviseur gemaakt.

Toch zou ik ook graag expliciet de spotlight willen zetten op de workshop Impact in Gesprekken. Aan die is titel niets gelogen! De inzichten die ik tijdens deze workshop heb opgedaan pas ik op dagelijkse basis toe en hebben vermoedelijk de grootste impact op mijn professionele ontwikkeling gehad. Daarbij staat het model van ‘de dansvloer’ me nogal altijd helder voor de geest. Ik zal er niet teveel over uitweiden, maar het inzicht dat er bezien vanuit het perspectief van interactie sprake is van verschillende interactieniveaus en -stijlen, en dat je daarin dus iets te kiezen hebt (!), is bijzonder behulpzaam gebleken. Hoe vaak wordt er bijvoorbeeld niet over de boeg van de inhoud geprobeerd te communiceren over onderliggende emoties? Herkennen en begrijpen wat er in de interactie gebeurt en daarop (constructief) kunnen sturen is een ontzettend krachtig instrument.

Tot slot nog een voor mij belangrijke les uit mijn coachingstraject: er is niets mis met het stellen van de vraag ‘mag ik daar even over nadenken?’. Het lijkt voor de hand liggend, maar als (startend, extern) adviseur kon ik zo nu en dan het gevoel hebben en druk ervaren ‘het allemaal te moeten weten’ en altijd direct een scherp en kloppend antwoord paraat te moeten hebben. De wetenschap dat het oké is om deze ruimte voor jezelf te scheppen (en uiteindelijk de ander ook beter te helpen) heeft mijn professionaliteit goed gedaan. Er is in ieder geval nog niemand geweest die mijn vraag met ‘nee’ beantwoord heeft…

Naar wie in jouw organisatie of vakgebied kijk je het meest op / door welke thought leaders word je geïnspireerd en in welke zin?

Ik raak geïnspireerd door mensen die met aandacht en zorg proberen iets moois te maken. Dat zegt dus meer iets over het hoe, en niet zozeer iets over het wat. Daar zijn een aantal mooie voorbeelden van te noemen. Een voor mij inspirerend voorbeeld is tuinarchitect Piet Oudolf. Een nuchtere man, woonachtig in het dorpje Hummelo in Gelderland en inmiddels achter in de 70. In mijn ogen een echte ambachtsman; hij maakt de mooiste tuinen. Met toewijding en oog voor compositie, onderlinge relaties en context komen tot een resultaat met impact. Daar kan ik eindeloos van genieten en die houding probeer ik ook in mijn eigen werk mee te nemen.

Wat is jouw mantra; wat houd je jezelf of anderen vaak voor en waar komt dat vandaan?

“Wil je wat, dan moet je wat.” Simpel, maar doeltreffend. Ik ben geboren en opgegroeid in een dorp in Noord-Holland in een gezin met een oudere broer, een oudere zus en liefdevolle ouders die allebei hun hele leven in de zorg hebben gewerkt. Stuk voor stuk harde werkers. Bezien vanuit die gezinscontext (en wat binnen die context als deugd wordt gezien) en de plek waarin ik ben opgegroeid zal het (zonder te willen generaliseren) geen verbazing wekken dat dit als mantra is blijven plakken.

Meer weten?
Lees de vorige bijdrage in deze rubriek
Lees meer over Build Your Own Academy – Essentials in Consulting & Change