Mail ons

Overzicht

Actieonderzoek en action learning

Blogpost 20 Oct 2011

Op 26 september 2011 presenteerden twee onderzoekende professionals hun dissertatie op Sioo in een mooie sessie (van drie tot zes ’s middags), die recht deed aan de begrippen intellectuele ruimte, thuishaven en kennisgemeenschap, de kernbegrippen van Sioo.

Organisatieontwikkelaar Joost van Kampen, verbonden aan Bureau Van de Bunt, is op gezette tijden docent bij Sioo. Hij verdedigde zijn dissertatie op proef. De titel: Interventies in Verwaarloosde Organisaties. Joost komt vooral in organisaties waar het ernstig mis is, waar elke notie van wederkerigheid ontbreekt. De toestand tussen personeel onderling en personeel en leiding is zo erg, dat je denkt: Is sluiten niet het beste? Beproefde interventies werken niet. Joost is zich gaan verdiepen in de orthopedagogiek, met name in het thema verwaarlozing van kinderen. Diagnostiek en interventies bij kinderverwaarlozing blijken een bron van inspiratie om de organisaties te diagnosticeren, zodanig dat een perspectief op herstel ontstaat.

Interventies in verwaarloosde organisaties

Zijn presentatie roept de pittige vragen vanuit de groep; het Sioo onderzoeksplatform. We gaan ze hier niet verklappen, maar een van de aanwezige hoogleraren meende dat het niveau niet onderdoet voor wat er in de promotieplechtigheid gebruikelijk is. En Joost? Die ging heel goed en elegant in gesprek met zijn opponenten.

Na het onderzoekswerk van deze organisatieontwikkelaar was de beurt aan Remco Rosmulder, ingenieur in de technische bedrijfskunde van de UT. Remco deed als Aio onderzoek op het AMC in Amsterdam. Bij de spoedeisende hulp was veel te doen. De leidinggevende aldaar was in de weer geweest met de populaire ‘breakthrough methode’. Maar hij heeft die vernieuwingspoging stopgezet en is gaan praten met de ingenieurs. Hij verzocht hen met Lean – de Amerikaanse bewerking van ‘continu verbeteren’ in Japanse productieorganisaties – in de hand een diagnose te maken en een plan van aanpak. Deze ‘techneuten’ hadden echter snel in de gaten dat werken vanuit een expertmodel wederom tot een teleurstelling zou leiden.

Remco en zijn begeleider Koos Krabbendam namen contact op met Sioo om toegang te krijgen tot het gedachtegoed rond action research en action learning. Remco heeft zich daarop ingewerkt en samen met artsen, technici, verpleegkundigen een hele serie verbetertrajecten aangepakt. Daardoor is, bijvoorbeeld, het planningsproces sterk verbeterd, zijn doorloopprocessen vereenvoudigd, wachttijden verkort en is een revisie geformuleerd van de Lean-principes, toegesneden op de ziekenhuiszorg. Remco promoveerde op 13 oktober 2011. Titel: Improved Healthcare Delivery with Lean Thinking.

Nieuwsgierig naar onze activiteiten op vlak van onderzoek?

LEES MEER!

Op 26 september 2011 presenteerden twee onderzoekende professionals hun dissertatie op Sioo in een mooie sessie (van drie tot zes ’s middags), die recht deed aan de begrippen intellectuele ruimte, thuishaven en kennisgemeenschap, de kernbegrippen van Sioo.

Organisatieontwikkelaar Joost van Kampen, verbonden aan Bureau Van de Bunt, is op gezette tijden docent bij Sioo. Hij verdedigde zijn dissertatie op proef. De titel: Interventies in Verwaarloosde Organisaties. Joost komt vooral in organisaties waar het ernstig mis is, waar elke notie van wederkerigheid ontbreekt. De toestand tussen personeel onderling en personeel en leiding is zo erg, dat je denkt: Is sluiten niet het beste? Beproefde interventies werken niet. Joost is zich gaan verdiepen in de orthopedagogiek, met name in het thema verwaarlozing van kinderen. Diagnostiek en interventies bij kinderverwaarlozing blijken een bron van inspiratie om de organisaties te diagnosticeren, zodanig dat een perspectief op herstel ontstaat.

Interventies in verwaarloosde organisaties

Zijn presentatie roept de pittige vragen vanuit de groep; het Sioo onderzoeksplatform. We gaan ze hier niet verklappen, maar een van de aanwezige hoogleraren meende dat het niveau niet onderdoet voor wat er in de promotieplechtigheid gebruikelijk is. En Joost? Die ging heel goed en elegant in gesprek met zijn opponenten.

Na het onderzoekswerk van deze organisatieontwikkelaar was de beurt aan Remco Rosmulder, ingenieur in de technische bedrijfskunde van de UT. Remco deed als Aio onderzoek op het AMC in Amsterdam. Bij de spoedeisende hulp was veel te doen. De leidinggevende aldaar was in de weer geweest met de populaire ‘breakthrough methode’. Maar hij heeft die vernieuwingspoging stopgezet en is gaan praten met de ingenieurs. Hij verzocht hen met Lean – de Amerikaanse bewerking van ‘continu verbeteren’ in Japanse productieorganisaties – in de hand een diagnose te maken en een plan van aanpak. Deze ‘techneuten’ hadden echter snel in de gaten dat werken vanuit een expertmodel wederom tot een teleurstelling zou leiden.

Remco en zijn begeleider Koos Krabbendam namen contact op met Sioo om toegang te krijgen tot het gedachtegoed rond action research en action learning. Remco heeft zich daarop ingewerkt en samen met artsen, technici, verpleegkundigen een hele serie verbetertrajecten aangepakt. Daardoor is, bijvoorbeeld, het planningsproces sterk verbeterd, zijn doorloopprocessen vereenvoudigd, wachttijden verkort en is een revisie geformuleerd van de Lean-principes, toegesneden op de ziekenhuiszorg. Remco promoveerde op 13 oktober 2011. Titel: Improved Healthcare Delivery with Lean Thinking.

Nieuwsgierig naar onze activiteiten op vlak van onderzoek?

LEES MEER!