Mail ons

Overzicht

“Het meest krachtige aan coaching is niet-iets-veranderen en wijzen op iets dat er altijd al was. En daar getuige van kunnen zijn.”

Blogpost 3 Feb 2021

Er is een weten voorbij kennis, waar we met ons rationele brein niet zomaar bij kunnen. Het diepere weten laat zich niet vangen in woorden of formules, het zit verstopt in die delen van onze hersenen waar we iets anders nodig hebben dan woorden en logica. “Ik voel iets, dat zit ver weg, ik heb er nog geen woorden voor”, of: “ik heb een onbestemd gevoel, er knaagt iets, het voelt belangrijk”, of “is dit nu alles, ik mis iets maar weet niet wat?”.

Als coach probeer ik deze diepere en intuïtieve wijsheid te raken, voorbij het begrip van de rationele logica. Ik gids mensen door een onbekend landschap in henzelf. En wijs naar iets dat ze ergens al weten. Waarvan ze weten dat het klopt, dat het waar is. Ze zijn er op een bepaalde manier mee in contact, vaak hebben ze het ook eerder gevoeld zonder het woorden of een betekenis te geven. Het is in die zin niet nieuw, mensen hebben eerder het gevoel het alleen niet te kunnen ‘plaatsen’. Ergens hebben ze het altijd geweten. Het is een innerlijk weten, een diep gevoel van herkenning en van thuiskomen. Thuiskomen in je zelf, in contact met de stroom van het leven, die je deelt met alle mensen en al het leven op aarde.

Als we iets aandacht geven en ‘waar’ laten zijn, als we iets herkennen wat eerder anoniem of niet gezien is, gebeurt er iets wonderlijks en mysterieus: dan opent ons hart.. Het geziene ontvouwt zich, toont zich, het wordt als het ware uitgepakt en kan zich ontwikkelen en manifesteren. Waar eerder geen resonantie was,  schijnt nu volop het licht. Waar eerder het gevoel weer in de vergetelheid zakte, is er nu volle aandacht: de geest neemt waar en kan die waarneming plaatsen in het besef van die waarneming. Het mag waar zijn. Waar eerst je gedachten en emoties voorop stonden, daar is nu een soort stille rust, subtiele openheid en sprankelende levendigheid tegelijk. Het volle besef van deze waarheid kan langzaam groeien of ’rijpen’, maar het kan je evengoed als een flits treffen in zijn helderheid. Vroeg of laat zal het zich tonen. Boeddha zei al: “wat niet lang verborgen kan blijven: de zon, de maan, en de waarheid”.

Als je een diep inzicht ervaart en je daar bewust van bent, weet je dat het waar is. Zo ís het. Dan kun je steeds weer afstemmen op deze openheid en op wat waar is in je leven. Zo bezien is mensen gidsen en wijzen op wat ze al weten een bijzonder krachtige interventie, het heeft de potentie je leven te veranderen!

Het meest krachtige in een coachtraject is voor mij dus niet-iets-veranderen en wijzen op iets wat er altijd al was. En daar getuige van kunnen zijn. Want alle werkelijke leven is relatie, ontstaat in relatie en manifesteert zich in relatie[1]. De waarheid is als de zon en de maan, die is. En deze waarheid kan zich manifesteren en tot vorm komen in relatie met anderen.

En zijn wij mensen dat niet allemaal voor elkaar: gids en getuige? Deze inzichten, mijn ervaring en passie als coach komen samen in het nieuwe coachingstraject voor ervaren leiders en senior professionals. Samen met Anne Lemaire hoop ik in de komende jaren met veel generatiegenoten in gesprek te mogen gaan.

Ontdek ‘Ervaring Rijker’


[1] “Hier krijgt bedrog geen kans: hier staat de wieg van het werkelijke leven. In den beginne is de relatie”, Martin Buber ‘Ik en jij’ Bijleveld, 1998, oorspronkelijke uitgave 1923.

Er is een weten voorbij kennis, waar we met ons rationele brein niet zomaar bij kunnen. Het diepere weten laat zich niet vangen in woorden of formules, het zit verstopt in die delen van onze hersenen waar we iets anders nodig hebben dan woorden en logica. “Ik voel iets, dat zit ver weg, ik heb er nog geen woorden voor”, of: “ik heb een onbestemd gevoel, er knaagt iets, het voelt belangrijk”, of “is dit nu alles, ik mis iets maar weet niet wat?”.

Als coach probeer ik deze diepere en intuïtieve wijsheid te raken, voorbij het begrip van de rationele logica. Ik gids mensen door een onbekend landschap in henzelf. En wijs naar iets dat ze ergens al weten. Waarvan ze weten dat het klopt, dat het waar is. Ze zijn er op een bepaalde manier mee in contact, vaak hebben ze het ook eerder gevoeld zonder het woorden of een betekenis te geven. Het is in die zin niet nieuw, mensen hebben eerder het gevoel het alleen niet te kunnen ‘plaatsen’. Ergens hebben ze het altijd geweten. Het is een innerlijk weten, een diep gevoel van herkenning en van thuiskomen. Thuiskomen in je zelf, in contact met de stroom van het leven, die je deelt met alle mensen en al het leven op aarde.

Als we iets aandacht geven en ‘waar’ laten zijn, als we iets herkennen wat eerder anoniem of niet gezien is, gebeurt er iets wonderlijks en mysterieus: dan opent ons hart.. Het geziene ontvouwt zich, toont zich, het wordt als het ware uitgepakt en kan zich ontwikkelen en manifesteren. Waar eerder geen resonantie was,  schijnt nu volop het licht. Waar eerder het gevoel weer in de vergetelheid zakte, is er nu volle aandacht: de geest neemt waar en kan die waarneming plaatsen in het besef van die waarneming. Het mag waar zijn. Waar eerst je gedachten en emoties voorop stonden, daar is nu een soort stille rust, subtiele openheid en sprankelende levendigheid tegelijk. Het volle besef van deze waarheid kan langzaam groeien of ’rijpen’, maar het kan je evengoed als een flits treffen in zijn helderheid. Vroeg of laat zal het zich tonen. Boeddha zei al: “wat niet lang verborgen kan blijven: de zon, de maan, en de waarheid”.

Als je een diep inzicht ervaart en je daar bewust van bent, weet je dat het waar is. Zo ís het. Dan kun je steeds weer afstemmen op deze openheid en op wat waar is in je leven. Zo bezien is mensen gidsen en wijzen op wat ze al weten een bijzonder krachtige interventie, het heeft de potentie je leven te veranderen!

Het meest krachtige in een coachtraject is voor mij dus niet-iets-veranderen en wijzen op iets wat er altijd al was. En daar getuige van kunnen zijn. Want alle werkelijke leven is relatie, ontstaat in relatie en manifesteert zich in relatie[1]. De waarheid is als de zon en de maan, die is. En deze waarheid kan zich manifesteren en tot vorm komen in relatie met anderen.

En zijn wij mensen dat niet allemaal voor elkaar: gids en getuige? Deze inzichten, mijn ervaring en passie als coach komen samen in het nieuwe coachingstraject voor ervaren leiders en senior professionals. Samen met Anne Lemaire hoop ik in de komende jaren met veel generatiegenoten in gesprek te mogen gaan.

Ontdek ‘Ervaring Rijker’


[1] “Hier krijgt bedrog geen kans: hier staat de wieg van het werkelijke leven. In den beginne is de relatie”, Martin Buber ‘Ik en jij’ Bijleveld, 1998, oorspronkelijke uitgave 1923.