Mail ons

Overzicht

Leiders in Cultuurverandering

Blogpost 31 Mar 2011

Op 29 maart was de laatste masterclass in de reeks Leiders in cultuurverandering bij Sioo. Het laatste thema was behoud van kracht bij fusies en overnames. Wim Kooijman Executive VP HR bij KLM sprak openhartig over het samengaan met Air France. De titel van de masterclass had hem aan het denken gezet: Is de nadruk op behoud van kracht niet juist datgene waardoor fusies falen?

Dat cultuurverschillen bestaan is geen verrassing. Je kan het zien in het verschil tussen de Franse en de Nederlandse vlag. Waar de Fransen verticale strepen hebben zijn de Nederlandse strepen horizontaal. Het is het verschil tussen het diepgewortelde Franse hiërarchische denken en het eveneens diepgewortelde Nederlandse denken gericht op consensus en participatie. Een ander voorbeeld over cultuurverschillen: Een Italiaanse manager kan een dinerafspraak met een Nederlandse collega kort voor tijd afbellen, omdat zijn zoon op bezoek komt. In Nederland zou de zoon worden afgebeld omdat “papa moet werken”. Wie is nou gek?

Cultuurverschillen

Behoud van kracht kan destructief werken als partijen niet willen veranderen of leren van elkaar en gericht zijn op het behoud van eigen kracht. Als beide partijen – ook al is de één groter dan de ander – elkaars kracht herkennen en waarderen, dan kan behoud van kracht leiden tot trots en synergievoordelen. Cultuurverandering is dan niet het komen tot één gezamenlijke cultuur. Door cultuurverschillen te onderzoeken en te waarderen ontstaat een terloopse cultuurverandering gericht op meer productieve samenwerking, waarbij behoud van de kracht een belangrijk element is.

Wim Kooijman sloot zijn verhaal af met het delen van de notie dat angst wederzijds is. Het erkennen en bespreekbaar maken van deze angst kan dienen als basis om het begrip fairness belangrijk te maken. “Niemand weet precies wat fair betekent, maar iedereen weet exact wanneer het unfair is.”

We bleken in 2011 al de actuele thema’s aan te voelen. Anno februari/maart 2019 haalt het nieuws rond de fusie en uitdagingen rond cultuurverschillen ons in. Benieuwd wat wij hier momenteel te bieden hebben voor iedereen die zich druk maakt over organiseren en veranderen?

ONTDEK 'SIS'!

Op 29 maart was de laatste masterclass in de reeks Leiders in cultuurverandering bij Sioo. Het laatste thema was behoud van kracht bij fusies en overnames. Wim Kooijman Executive VP HR bij KLM sprak openhartig over het samengaan met Air France. De titel van de masterclass had hem aan het denken gezet: Is de nadruk op behoud van kracht niet juist datgene waardoor fusies falen?

Dat cultuurverschillen bestaan is geen verrassing. Je kan het zien in het verschil tussen de Franse en de Nederlandse vlag. Waar de Fransen verticale strepen hebben zijn de Nederlandse strepen horizontaal. Het is het verschil tussen het diepgewortelde Franse hiërarchische denken en het eveneens diepgewortelde Nederlandse denken gericht op consensus en participatie. Een ander voorbeeld over cultuurverschillen: Een Italiaanse manager kan een dinerafspraak met een Nederlandse collega kort voor tijd afbellen, omdat zijn zoon op bezoek komt. In Nederland zou de zoon worden afgebeld omdat “papa moet werken”. Wie is nou gek?

Cultuurverschillen

Behoud van kracht kan destructief werken als partijen niet willen veranderen of leren van elkaar en gericht zijn op het behoud van eigen kracht. Als beide partijen – ook al is de één groter dan de ander – elkaars kracht herkennen en waarderen, dan kan behoud van kracht leiden tot trots en synergievoordelen. Cultuurverandering is dan niet het komen tot één gezamenlijke cultuur. Door cultuurverschillen te onderzoeken en te waarderen ontstaat een terloopse cultuurverandering gericht op meer productieve samenwerking, waarbij behoud van de kracht een belangrijk element is.

Wim Kooijman sloot zijn verhaal af met het delen van de notie dat angst wederzijds is. Het erkennen en bespreekbaar maken van deze angst kan dienen als basis om het begrip fairness belangrijk te maken. “Niemand weet precies wat fair betekent, maar iedereen weet exact wanneer het unfair is.”

We bleken in 2011 al de actuele thema’s aan te voelen. Anno februari/maart 2019 haalt het nieuws rond de fusie en uitdagingen rond cultuurverschillen ons in. Benieuwd wat wij hier momenteel te bieden hebben voor iedereen die zich druk maakt over organiseren en veranderen?

ONTDEK 'SIS'!