Mail ons

Overzicht

De betekenis van de professionele veranderkundige kennis

Blogpost 18 Dec 2013

Ik had onlangs een prikkelende ervaring. Ik sprak met een groep wetenschappers die leiding geven aan vernieuwing van universitair onderwijs . Onderwerp: kies je rol in het veranderproces. Ik maakte een set powerpointsheets. Alle professionele onderwerpen kwamen aan de orde: veranderredenering, veranderdoel, veranderplan, fasering, rollen en interventies. Met aandacht voor de context, voor variatie, voor keuzemogelijkheden etc. Ik gaf een keuzepalet, een professionele workbench zoals Pieterjan van Delden dat zo mooi noemde. Maar het zinde me niet.

Ik moest denken aan een gesprek met een manager met wie ik het artikel “lange adem” schreef, over een innovatieproces dat 10 jaar duurde. Samen beschreven we de grote variatie van gedrag en interventies die hij praktiseerde. Hij belde me een keer en zei: “Ik las pas het boek van Kotter, en eigenlijk hebben we het zo gedaan zoals hij schrijft”. Kotter geeft een rijtje van acht punten over wat een leider moet doen bij verandervraagstukken. Ik zei nog tegen hem: “Nou ik dacht het niet”.

Veranderkundige register

Dit puzzelt me wel want wat is de betekenis van de professionele veranderkundige kennis als managers aan de gang gaan en succes boeken? Biedt die professionele taal voor hen wel betekenisvolle woorden?

Ik dook nog een keer in mijn herinnering. Wat deed ik nou zelf in de managementrollen die ik in mijn loopbaan op me nam? Verantwoordelijkheid nemen, initiatiefnemerschap, aanpakken, ondernemerschap, risico nemen etc. Noemen we dit wel een veranderproject? Putten we wel zo sterk uit het professionele veranderkundig register?

Ik betwijfel het. Dit brengt me bij de vraag: wat is de aard of structuur van de kennis die managers, leiders en professionals in the lead nodig hebben om hun rol goed te kunnen spelen? Dáár een goed antwoord op vinden is belangrijk voor Sioo. Laten we die aard en structuur goed begrijpen en verankeren in ons begeleidingswerk zodat we managers en bestuurders optimaal ondersteunen. Misschien moeten we wel heel sophisticated vereenvoudigingen construeren, geen versimpelingen maar op zoek naar “profound simplicities”.

Klik hieronder op een verwant artikel en duik meer veranderoverwegingen in!

Ik had onlangs een prikkelende ervaring. Ik sprak met een groep wetenschappers die leiding geven aan vernieuwing van universitair onderwijs . Onderwerp: kies je rol in het veranderproces. Ik maakte een set powerpointsheets. Alle professionele onderwerpen kwamen aan de orde: veranderredenering, veranderdoel, veranderplan, fasering, rollen en interventies. Met aandacht voor de context, voor variatie, voor keuzemogelijkheden etc. Ik gaf een keuzepalet, een professionele workbench zoals Pieterjan van Delden dat zo mooi noemde. Maar het zinde me niet.

Ik moest denken aan een gesprek met een manager met wie ik het artikel “lange adem” schreef, over een innovatieproces dat 10 jaar duurde. Samen beschreven we de grote variatie van gedrag en interventies die hij praktiseerde. Hij belde me een keer en zei: “Ik las pas het boek van Kotter, en eigenlijk hebben we het zo gedaan zoals hij schrijft”. Kotter geeft een rijtje van acht punten over wat een leider moet doen bij verandervraagstukken. Ik zei nog tegen hem: “Nou ik dacht het niet”.

Veranderkundige register

Dit puzzelt me wel want wat is de betekenis van de professionele veranderkundige kennis als managers aan de gang gaan en succes boeken? Biedt die professionele taal voor hen wel betekenisvolle woorden?

Ik dook nog een keer in mijn herinnering. Wat deed ik nou zelf in de managementrollen die ik in mijn loopbaan op me nam? Verantwoordelijkheid nemen, initiatiefnemerschap, aanpakken, ondernemerschap, risico nemen etc. Noemen we dit wel een veranderproject? Putten we wel zo sterk uit het professionele veranderkundig register?

Ik betwijfel het. Dit brengt me bij de vraag: wat is de aard of structuur van de kennis die managers, leiders en professionals in the lead nodig hebben om hun rol goed te kunnen spelen? Dáár een goed antwoord op vinden is belangrijk voor Sioo. Laten we die aard en structuur goed begrijpen en verankeren in ons begeleidingswerk zodat we managers en bestuurders optimaal ondersteunen. Misschien moeten we wel heel sophisticated vereenvoudigingen construeren, geen versimpelingen maar op zoek naar “profound simplicities”.

Klik hieronder op een verwant artikel en duik meer veranderoverwegingen in!