Mail ons

Overzicht

De herwaardering van de roulerende koffiemok

Blogpost 12 May 2011

Soms duurt het even voordat een concept of een verhaal binnenkomt. Een dergelijke uitgestelde leerervaring overkwam mij met het concept ‘tussenruimte’ en het verhaal van gemeentesecretarissen over roulerende koffiemokken. Sinds 2006 werk ik elk jaar met een groep gemeentesecretarissen. In elke groep vertelde ten minste één gemeentesecretaris met trots over de vijf koffiemokken die hij of zij door de gemeentelijke organisatie liet rouleren.

Op een vast tijdstip komen de vijf medewerkers met zo’n mok naar de secretaris voor koffie. Na afloop geven de vijf medewerkers hun mok door aan een collega naar keuze voor de volgende keer. Op een mededeling als deze had ik als leider van de leergang niets te zeggen. Een koffiemok-actie was toch wel een te klein gebaar in het grote verhaal van leidinggeven aan maatschappelijk relevante veranderingsprocessen. We gingen door met het programma zoals gepland.

Echter, sinds begin deze maand ben ik me bewust van het theoretische begrip ‘tussenruimte’, waardoor ik anders naar de koffiemok-acties ben gaan kijken. Op vrijdag 1 april jl. sprak Halleh Ghorashi (hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam) over de tussenruimte als een plek waar mensen bijeenkomen om persoonlijke verhalen uit te wisselen. De tussenruimte maakt mensen even vrij van de praktijken van spreken en schrijven waar zij anders door worden begrensd. Hallah Ghorashi sprak op de slotdag van het eerste kandidatenprogramma voor toekomstige gemeentesecretarissen en ging in op diversiteit en kwaliteit. Het kandidatenprogramma is een initiatief van de Vereniging voor Gemeentesecretarissen om meer vrouwelijk en bi-cultureel talent aan de top van gemeentelijke organisaties te krijgen.

Gemeentesecretaris als tussenruimtemaker

Toch was het pas maandag 4 april jl. dat het begrip tussenruimte voor het eerst tot me doordrong als een begrip van belang. Ik belde toen met Paul Valens, coach in het kandidatenprogramma voor toekomstige gemeentesecretarissen, en we keken terug op de slotdag. Paul was dat weekend tot het inzicht gekomen dat een gemeentesecretaris naast medium tussen de ambtelijke organisatie en het gemeentebestuur, partner in beleid en moderator van vergaderingen, tevens de rol van tussenruimtemaker hoort te vervullen. Een gemeentesecretaris heeft de positie om te interveniëren in de samenwerking tussen uiteenlopende partijen wanneer problematische situaties na jaren over en weer praten niets veranderen en gevaarlijk blijven. Dan kan een gemeentesecretaris een tussenruimte (laten) creëren.

“Wanneer je een tussenruimte betreedt, voel je dat de manier waarop je met elkaar zult omgaan en met elkaar zult spreken anders is dan buiten deze ruimte. Je neemt jezelf en je overtuigingen mee de tussenruimte in. Deze zijn je inzet en maken dat je aanwezigheid ertoe doet” (Ghorashi, Heermalezing 2007, p.3). “Echter, je wordt uitgenodigd om in een andere vorm eens iets heel anders over jezelf te vertellen of te laten zien dan gebruikelijk. Op deze wijze kunnen de verschillen die naar elkaar luisteren in de weg stonden, naar de achtergrond verdwijnen en kan er een aanzet tot een gemeenschappelijke ruimte ontstaan waarin je elkaar kunt naderen en kunt horen.”

Zeepkist voor culturele diversiteit

In de afgelopen weken kwamen verscheidene beelden, teksten en ontmoetingen in mijn herinnering op die ik nu achteraf zie als tussenruimtes. Bijvoorbeeld het stadsgesprek over culturele diversiteit in Breda (5 juni 2008) dat plaatsvond in een kunstenaarsatelier waar op dat moment t-shirts met internationale opschriften aan de wanden hingen. Bij binnenkomst wisten de 70 deelnemers dat het er anders aan toe zou gaan dan ze gewend waren. De start bevestigde dit. Geen stellingen, geen vraag- en antwoordsessie, geen presentaties en uitwisseling van meningen, maar zes mensen uit de stad die om de beurt een minuut op een zeepkist gingen staan om vanuit hun persoonlijke ervaring te vertellen wat zij belangrijk vonden en waar zij voor Breda actie op wilden ondernemen. De zes initiatiefnemers nodigden elk tien mensen in de zaal uit om met hen samen na te gaan wat er mogelijk was. Wie kende er verhalen over een persoonlijke ervaring die iets toevoegde aan het verhaal van de initiatiefnemer? Hoe kon op deze ervaringen worden voortgebouwd zodat er acties konden worden georganiseerd die van waarde waren voor een divers Breda?

Een andere herinnering die naar boven kwam, was dus dat jaarlijks terugkerende verhaal van gemeentesecretarissen over roulerende koffiemokken in hun organisatie. Zij snapten dat zij een ruimte creëerden waarin zij met slechts enkele medewerkers in onverwachte samenstelling, zonder agenda, een vrij gesprek bij de koffie konden hebben. Op deze manier konden er andere dingen gebeuren dan anders. De trots waarmee de gemeentesecretarissen hun verhaal deden, had me al veel eerder moeten aanspreken. ‘Waar ben je trots op?’ is een cruciale startvraag van waarderend vernieuwen, een perspectief op veranderen waar ik me in specialiseer, nota bene.

De volgende keer dat een gemeentesecretaris het verhaal van de roulerende koffiemokken vertelt, zal ik mijn koffiemok pakken en bij hem of haar gaan zitten om naar het verhaal te luisteren. Samen met Sioo organiseer ik nu de leergang Lokaal Leiderschap voor gemeentesecretarissen.

ONTDEK LL!

Soms duurt het even voordat een concept of een verhaal binnenkomt. Een dergelijke uitgestelde leerervaring overkwam mij met het concept ‘tussenruimte’ en het verhaal van gemeentesecretarissen over roulerende koffiemokken. Sinds 2006 werk ik elk jaar met een groep gemeentesecretarissen. In elke groep vertelde ten minste één gemeentesecretaris met trots over de vijf koffiemokken die hij of zij door de gemeentelijke organisatie liet rouleren.

Op een vast tijdstip komen de vijf medewerkers met zo’n mok naar de secretaris voor koffie. Na afloop geven de vijf medewerkers hun mok door aan een collega naar keuze voor de volgende keer. Op een mededeling als deze had ik als leider van de leergang niets te zeggen. Een koffiemok-actie was toch wel een te klein gebaar in het grote verhaal van leidinggeven aan maatschappelijk relevante veranderingsprocessen. We gingen door met het programma zoals gepland.

Echter, sinds begin deze maand ben ik me bewust van het theoretische begrip ‘tussenruimte’, waardoor ik anders naar de koffiemok-acties ben gaan kijken. Op vrijdag 1 april jl. sprak Halleh Ghorashi (hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam) over de tussenruimte als een plek waar mensen bijeenkomen om persoonlijke verhalen uit te wisselen. De tussenruimte maakt mensen even vrij van de praktijken van spreken en schrijven waar zij anders door worden begrensd. Hallah Ghorashi sprak op de slotdag van het eerste kandidatenprogramma voor toekomstige gemeentesecretarissen en ging in op diversiteit en kwaliteit. Het kandidatenprogramma is een initiatief van de Vereniging voor Gemeentesecretarissen om meer vrouwelijk en bi-cultureel talent aan de top van gemeentelijke organisaties te krijgen.

Gemeentesecretaris als tussenruimtemaker

Toch was het pas maandag 4 april jl. dat het begrip tussenruimte voor het eerst tot me doordrong als een begrip van belang. Ik belde toen met Paul Valens, coach in het kandidatenprogramma voor toekomstige gemeentesecretarissen, en we keken terug op de slotdag. Paul was dat weekend tot het inzicht gekomen dat een gemeentesecretaris naast medium tussen de ambtelijke organisatie en het gemeentebestuur, partner in beleid en moderator van vergaderingen, tevens de rol van tussenruimtemaker hoort te vervullen. Een gemeentesecretaris heeft de positie om te interveniëren in de samenwerking tussen uiteenlopende partijen wanneer problematische situaties na jaren over en weer praten niets veranderen en gevaarlijk blijven. Dan kan een gemeentesecretaris een tussenruimte (laten) creëren.

“Wanneer je een tussenruimte betreedt, voel je dat de manier waarop je met elkaar zult omgaan en met elkaar zult spreken anders is dan buiten deze ruimte. Je neemt jezelf en je overtuigingen mee de tussenruimte in. Deze zijn je inzet en maken dat je aanwezigheid ertoe doet” (Ghorashi, Heermalezing 2007, p.3). “Echter, je wordt uitgenodigd om in een andere vorm eens iets heel anders over jezelf te vertellen of te laten zien dan gebruikelijk. Op deze wijze kunnen de verschillen die naar elkaar luisteren in de weg stonden, naar de achtergrond verdwijnen en kan er een aanzet tot een gemeenschappelijke ruimte ontstaan waarin je elkaar kunt naderen en kunt horen.”

Zeepkist voor culturele diversiteit

In de afgelopen weken kwamen verscheidene beelden, teksten en ontmoetingen in mijn herinnering op die ik nu achteraf zie als tussenruimtes. Bijvoorbeeld het stadsgesprek over culturele diversiteit in Breda (5 juni 2008) dat plaatsvond in een kunstenaarsatelier waar op dat moment t-shirts met internationale opschriften aan de wanden hingen. Bij binnenkomst wisten de 70 deelnemers dat het er anders aan toe zou gaan dan ze gewend waren. De start bevestigde dit. Geen stellingen, geen vraag- en antwoordsessie, geen presentaties en uitwisseling van meningen, maar zes mensen uit de stad die om de beurt een minuut op een zeepkist gingen staan om vanuit hun persoonlijke ervaring te vertellen wat zij belangrijk vonden en waar zij voor Breda actie op wilden ondernemen. De zes initiatiefnemers nodigden elk tien mensen in de zaal uit om met hen samen na te gaan wat er mogelijk was. Wie kende er verhalen over een persoonlijke ervaring die iets toevoegde aan het verhaal van de initiatiefnemer? Hoe kon op deze ervaringen worden voortgebouwd zodat er acties konden worden georganiseerd die van waarde waren voor een divers Breda?

Een andere herinnering die naar boven kwam, was dus dat jaarlijks terugkerende verhaal van gemeentesecretarissen over roulerende koffiemokken in hun organisatie. Zij snapten dat zij een ruimte creëerden waarin zij met slechts enkele medewerkers in onverwachte samenstelling, zonder agenda, een vrij gesprek bij de koffie konden hebben. Op deze manier konden er andere dingen gebeuren dan anders. De trots waarmee de gemeentesecretarissen hun verhaal deden, had me al veel eerder moeten aanspreken. ‘Waar ben je trots op?’ is een cruciale startvraag van waarderend vernieuwen, een perspectief op veranderen waar ik me in specialiseer, nota bene.

De volgende keer dat een gemeentesecretaris het verhaal van de roulerende koffiemokken vertelt, zal ik mijn koffiemok pakken en bij hem of haar gaan zitten om naar het verhaal te luisteren. Samen met Sioo organiseer ik nu de leergang Lokaal Leiderschap voor gemeentesecretarissen.

ONTDEK LL!