Mail ons

Overzicht

De overtreffende trap van reorganisatie is transitie

Blog 27 Dec 2013

Gastblog door: Tanja Vermeer en Diederik Starreveld, docenten workshop Leiderschap en Duurzaamheid

Half december stuurde de Rotterdamse transitie professor Jan Rotmans de volgende tweet de wereld in:

 

Uit de reacties die op deze tweet volgden, bleek dat velen niet het verschil kennen tussen transities en reorganisaties. Het woord transitie wordt inmiddels gehypet en regelmatig misbruikt voor processen die een reorganisatie blijken te zijn. Veranderingen zoals: ontslagrondes, herstructureringen en cultuuromslagen zijn namelijk niet ingrijpend genoeg om transities te mogen heten. Voor een transitie MOET het hele systeem om. Hiervoor moeten nieuwe verdienmodellen worden bedacht, nieuwe samenwerkingsvormen worden ontwikkeld en nieuwe producten worden ontworpen. Ook moet kritisch worden gekeken naar de gevestigde paradigma’s van de klassieke organisatieleer. En dit alles gericht op duurzaamheid, fair trade, maatschappelijke verantwoordelijkheid en (commerciële) haalbaarheid. Pas dan mag het een transitie heten in de optiek van Rotmans.

Het belang om aan de gang te gaan met duurzaamheid wordt steeds groter. Grondstoffen worden schaars en duurder, de luchtvervuiling neemt een steeds sneller tempo aan en de opwarming van de aarde valt niet of nauwelijks binnen de perken te houden. Vanuit deze noodzaak hebben Tanja Vermeer en Diederik Starreveld, in samenwerking met Sioo, een workshop Leiderschap en Duurzaamheid ontwikkeld dat de deelnemers uitdaagt de handschoen op te pakken om zelf een bijdrage te leveren aan een schonere, mooiere en betere wereld en nog duidelijker een rol als echte transitiemanager in te nemen.

Gastblog door: Tanja Vermeer en Diederik Starreveld, docenten workshop Leiderschap en Duurzaamheid

Half december stuurde de Rotterdamse transitie professor Jan Rotmans de volgende tweet de wereld in:

 

Uit de reacties die op deze tweet volgden, bleek dat velen niet het verschil kennen tussen transities en reorganisaties. Het woord transitie wordt inmiddels gehypet en regelmatig misbruikt voor processen die een reorganisatie blijken te zijn. Veranderingen zoals: ontslagrondes, herstructureringen en cultuuromslagen zijn namelijk niet ingrijpend genoeg om transities te mogen heten. Voor een transitie MOET het hele systeem om. Hiervoor moeten nieuwe verdienmodellen worden bedacht, nieuwe samenwerkingsvormen worden ontwikkeld en nieuwe producten worden ontworpen. Ook moet kritisch worden gekeken naar de gevestigde paradigma’s van de klassieke organisatieleer. En dit alles gericht op duurzaamheid, fair trade, maatschappelijke verantwoordelijkheid en (commerciële) haalbaarheid. Pas dan mag het een transitie heten in de optiek van Rotmans.

Het belang om aan de gang te gaan met duurzaamheid wordt steeds groter. Grondstoffen worden schaars en duurder, de luchtvervuiling neemt een steeds sneller tempo aan en de opwarming van de aarde valt niet of nauwelijks binnen de perken te houden. Vanuit deze noodzaak hebben Tanja Vermeer en Diederik Starreveld, in samenwerking met Sioo, een workshop Leiderschap en Duurzaamheid ontwikkeld dat de deelnemers uitdaagt de handschoen op te pakken om zelf een bijdrage te leveren aan een schonere, mooiere en betere wereld en nog duidelijker een rol als echte transitiemanager in te nemen.