Mail ons

Overzicht

De smaakmakers van Sioo: Anne-Marie Gunnink en Paulien 't Hoen

Blogpost 17 Feb 2021

Met een achtergrond in kunstgeschiedenis, letteren, communicatie, rechten en personeelswetenschappen, kunnen Paulien ’t Hoen en Anne-Marie Gunnink met recht en reden zeggen dat ze een brede kijk hebben op de wereld. Paulien en Anne-Marie zijn docenten van het partnerprogramma ‘Scholing van de Geest: socratische vaardigheden voor professionals’. In dit programma worden deelnemers uitgedaagd door de zoektocht naar de vraag ‘waar het werkelijk om gaat’. Ze gaan aan de slag met hun eigen denken en hun eigen onderzoekende houding  om zo hun geest te scholen.

In deze editie van ‘De smaakmakers van Sioo’ vertellen Anne-Marie en Paulien over praktische filosofie als kompas in hun eigen leven en werk en hun eigen ontwikkeling daarin. Hoe zijn zij op het pad van Socrates en de oude Grieken gekomen?

De oude Grieken als leermeesters

Anne-Marie en Paulien leerden elkaar kennen bij de leesgroep ‘Spelen met ideeën’ van filosoof en schrijver Jos Kessels. De leesgroep kwam vanuit de theorie van het kralenspel tot vormen van praktisch gebruik. Paulien en Anne-Marie onderzochten de toepasbaarheid van het kralenspel in kleine groepen en individueel. De toevallige samenwerking beviel erg goed. Vanuit dezelfde visie en mindset, met verschillende en aanvullende kwaliteiten, werken ze nu al een tijd samen als praktisch filosofen vanuit hun bedrijf Radius.  

De dames vertellen: “Praktische filosofie grijpt terug op de oude Grieken en is daarmee anders dan de moderne academische filosofie. Niet het verifiëren of falsifiëren van betogen van andere filosofen staat centraal, maar het onderzoek naar de vraag ‘Hoe leef ik goed?’ Hieronder liggen vragen als: Hoe ontwikkel ik mijn moreel kompas? Hoe neem ik juiste beslissingen? Hoe doe ik recht aan zowel mijzelf als mijn omgeving? Ofwel; hoe geef ik vorm aan rechtvaardigheid in mijn dagelijkse leven en werk?”

Deze vorm van filosofie biedt handvatten voor helder denken zonder psychologisch jargon. “Jung en Freud waren immers nog niet geboren in de tijd van Socrates, Plato en Aristoteles. Dit zorgt voor frisheid en een ‘schone’ manier van kijken en praten. Praktische filosofie legt een direct verband tussen jezelf en het grotere geheel waarvan je deel uitmaakt. Tussen jezelf kennen en handelen. Socrates voerde zijn onderzoeksgesprekken op het marktplein, wij voeren onze gesprekken op het hedendaagse marktplein: binnen organisaties,” aldus Anne-Marie en Paulien.

Praktisch filosofen en organisatieontwikkelaars

Paulien studeerde kunstgeschiedenis, letteren en communicatie en volgde de school voor zijnsoriëntatie. De liefde voor de kunsten zat er al vroeg in met een vader die hield van schoonheid, beeldende kunst en architectuur en het haar met de paplepel in goot. “Ik ben altijd in de kunstsector blijven werken met daarnaast mijn werk als praktisch filosoof.” Sinds 2004 is ze coördinator van de Stichting Behoud Moderne Kunst; spin in het web tussen universiteiten en musea, wetenschappers, restauratoren en conservatoren, gericht op zowel ethische als technische vragen en oplossingen rond het beheer en behoud van hedendaagse kunst.

Anne-Marie deed verschillende studies in binnen- en buitenland, waaronder Rechtsgeleerdheid en Personeelswetenschappen en een MBA. Van kleins af aan kijkt zij al breder en anders dan anderen. Als het ging over ‘out-of-the-box denken’, dacht Anne-Marie: “Hoezo box?” Zij werkt in langere verbanden bij verschillende organisaties in uiteenlopende branches en altijd met organisatieontwikkeling als kern. Vaak stapt ze binnen bij organisaties die echt moeten transformeren maar waar de toekomst echt ongewis is. “Van bedrijfsvereniging naar commerciële arbodienstverlener bijvoorbeeld, of van het grote Akzo naar een kleine specialistische speler in de kevlar-markt. Momenteel ondersteun ik het organiseren van hoogwaardige basishulp binnen de transformatie in de jeugdhulp.”

Anne-Marie kwam in aanraking met Sioo toen ze, in 2002, ‘SVO 45’ deed (toen nog Sturen van Verandering in Organisaties). Vervolgens is het contact gebleven. Zowel Anne-Marie als Paulien benadrukt het belang van ‘ergens met je voeten in de klei staan’, naast het werk van praktisch filosoof: “Het scholen van de geest moet praktische bodem hebben.”

Filosoferen om te inspireren

Grote inspiratiebronnen voor deze twee praktische filosofen zijn de oude Grieken, David Bohm, Hannah Arendt en  Jos Kessels. “Het gaat bij al deze filosofen over ‘nieuw denken’, lichten ze toe. “Oud denken is wat we meestal doen: het neerleggen van je gedachten, dat wat je ooit al gedacht hebt. In ons werk bieden we mensen ingangen om uit die oude denkgroeven te komen.” In hun 3-delige blogreeks ‘Verbeter ons denken, begin bij jezelf’ lees je meer over drie stappen die hierbij behulpzaam zijn.

“En ook onze gezamenlijke  samenwerking inspireert enorm. Onze verschillende kwaliteiten zorgen ervoor dat we elkaar aanvullen. Dat ervaren de deelnemers aan de leergang ook.” Anne-Marie legt uit: “Paulien is reëel en relationeel consciëntieus,  ze ziet zaken snel onder ogen, is doelgericht, besluitvaardig en ‘het mag iets kosten’. Ze brengt een frisse en lichte energie en denkt en praat snel. Paulien vult aan: “Anne-Marie is conceptueel sterk en ongebreideld onderzoekend. Zij kan vragen echt verduren. Daarnaast vind je bij haar de melancholie, de acceptatie van onafheid en het dragen van ongemak, ook van anderen.”

Hun fascinatie voor de vraagstukken die de deelnemers meenemen uit hun dagelijkse praktijk geven steeds nieuwe inspiratie voor onderzoek. Poëzie is een andere grote inspiratiebron, waar ze in de opleiding regelmatig gebruik van maken. Het zal je niet verbazen dat er ook ruimschoots leesvoer is dat deze dames inspireert. Enkele tips:

  • Cornelis Verhoeven is een Nederlandse filosoof uit Den Bosch. Zijn meanderende zoekende schrijfstijl inspireert in boeken als ‘Inleiding in de verwondering’ en  ‘Weerloos denken’. Anne-Marie: “Zijn ‘Dierbare woorden’, is voor mij een boek dat je gemakkelijk uit de waan van de dag haalt en kan helpen om ‘ergens naast te kijken’.”
  • De roman ‘Het gewicht van woorden’ van Pascal Mercier, pseudoniem van filosoof Peter Bieri. “Wij vinden het prachtig, maar we kennen ook mensen die hier gillend van weglopen.”
  • ‘Spelen met ideeën’ van Jos Kessels; het boek waardoor ze elkaar hebben leren kennen, over één van hun favoriete socratische instrumenten: het kralenspel.
  • Het mechaniek van de ontroering, Rutger Kopland. “Omdat het de werking van poëzie bijna tastbaar maakt.”

Leren reflecteren

“Met het denken van de oude Grieken als leidraad, leer je zicht te houden op het geheel en zo beter richting te bepalen in een complexe wereld”, zegt het duo. “Voor ons is Sioo dé school voor organiseren en veranderen en daar past onze opleiding heel goed bij. Wij gunnen de ‘managerial doeners’ die hun eigen denken willen aanpakken een duwtje in de rug bij het overstijgen van hun eigen denken en patronen. Dat is waar we mee bezig zijn tijdens onze opleiding.”

Interessant?

Met een achtergrond in kunstgeschiedenis, letteren, communicatie, rechten en personeelswetenschappen, kunnen Paulien ’t Hoen en Anne-Marie Gunnink met recht en reden zeggen dat ze een brede kijk hebben op de wereld. Paulien en Anne-Marie zijn docenten van het partnerprogramma ‘Scholing van de Geest: socratische vaardigheden voor professionals’. In dit programma worden deelnemers uitgedaagd door de zoektocht naar de vraag ‘waar het werkelijk om gaat’. Ze gaan aan de slag met hun eigen denken en hun eigen onderzoekende houding  om zo hun geest te scholen.

In deze editie van ‘De smaakmakers van Sioo’ vertellen Anne-Marie en Paulien over praktische filosofie als kompas in hun eigen leven en werk en hun eigen ontwikkeling daarin. Hoe zijn zij op het pad van Socrates en de oude Grieken gekomen?

De oude Grieken als leermeesters

Anne-Marie en Paulien leerden elkaar kennen bij de leesgroep ‘Spelen met ideeën’ van filosoof en schrijver Jos Kessels. De leesgroep kwam vanuit de theorie van het kralenspel tot vormen van praktisch gebruik. Paulien en Anne-Marie onderzochten de toepasbaarheid van het kralenspel in kleine groepen en individueel. De toevallige samenwerking beviel erg goed. Vanuit dezelfde visie en mindset, met verschillende en aanvullende kwaliteiten, werken ze nu al een tijd samen als praktisch filosofen vanuit hun bedrijf Radius.  

De dames vertellen: “Praktische filosofie grijpt terug op de oude Grieken en is daarmee anders dan de moderne academische filosofie. Niet het verifiëren of falsifiëren van betogen van andere filosofen staat centraal, maar het onderzoek naar de vraag ‘Hoe leef ik goed?’ Hieronder liggen vragen als: Hoe ontwikkel ik mijn moreel kompas? Hoe neem ik juiste beslissingen? Hoe doe ik recht aan zowel mijzelf als mijn omgeving? Ofwel; hoe geef ik vorm aan rechtvaardigheid in mijn dagelijkse leven en werk?”

Deze vorm van filosofie biedt handvatten voor helder denken zonder psychologisch jargon. “Jung en Freud waren immers nog niet geboren in de tijd van Socrates, Plato en Aristoteles. Dit zorgt voor frisheid en een ‘schone’ manier van kijken en praten. Praktische filosofie legt een direct verband tussen jezelf en het grotere geheel waarvan je deel uitmaakt. Tussen jezelf kennen en handelen. Socrates voerde zijn onderzoeksgesprekken op het marktplein, wij voeren onze gesprekken op het hedendaagse marktplein: binnen organisaties,” aldus Anne-Marie en Paulien.

Praktisch filosofen en organisatieontwikkelaars

Paulien studeerde kunstgeschiedenis, letteren en communicatie en volgde de school voor zijnsoriëntatie. De liefde voor de kunsten zat er al vroeg in met een vader die hield van schoonheid, beeldende kunst en architectuur en het haar met de paplepel in goot. “Ik ben altijd in de kunstsector blijven werken met daarnaast mijn werk als praktisch filosoof.” Sinds 2004 is ze coördinator van de Stichting Behoud Moderne Kunst; spin in het web tussen universiteiten en musea, wetenschappers, restauratoren en conservatoren, gericht op zowel ethische als technische vragen en oplossingen rond het beheer en behoud van hedendaagse kunst.

Anne-Marie deed verschillende studies in binnen- en buitenland, waaronder Rechtsgeleerdheid en Personeelswetenschappen en een MBA. Van kleins af aan kijkt zij al breder en anders dan anderen. Als het ging over ‘out-of-the-box denken’, dacht Anne-Marie: “Hoezo box?” Zij werkt in langere verbanden bij verschillende organisaties in uiteenlopende branches en altijd met organisatieontwikkeling als kern. Vaak stapt ze binnen bij organisaties die echt moeten transformeren maar waar de toekomst echt ongewis is. “Van bedrijfsvereniging naar commerciële arbodienstverlener bijvoorbeeld, of van het grote Akzo naar een kleine specialistische speler in de kevlar-markt. Momenteel ondersteun ik het organiseren van hoogwaardige basishulp binnen de transformatie in de jeugdhulp.”

Anne-Marie kwam in aanraking met Sioo toen ze, in 2002, ‘SVO 45’ deed (toen nog Sturen van Verandering in Organisaties). Vervolgens is het contact gebleven. Zowel Anne-Marie als Paulien benadrukt het belang van ‘ergens met je voeten in de klei staan’, naast het werk van praktisch filosoof: “Het scholen van de geest moet praktische bodem hebben.”

Filosoferen om te inspireren

Grote inspiratiebronnen voor deze twee praktische filosofen zijn de oude Grieken, David Bohm, Hannah Arendt en  Jos Kessels. “Het gaat bij al deze filosofen over ‘nieuw denken’, lichten ze toe. “Oud denken is wat we meestal doen: het neerleggen van je gedachten, dat wat je ooit al gedacht hebt. In ons werk bieden we mensen ingangen om uit die oude denkgroeven te komen.” In hun 3-delige blogreeks ‘Verbeter ons denken, begin bij jezelf’ lees je meer over drie stappen die hierbij behulpzaam zijn.

“En ook onze gezamenlijke  samenwerking inspireert enorm. Onze verschillende kwaliteiten zorgen ervoor dat we elkaar aanvullen. Dat ervaren de deelnemers aan de leergang ook.” Anne-Marie legt uit: “Paulien is reëel en relationeel consciëntieus,  ze ziet zaken snel onder ogen, is doelgericht, besluitvaardig en ‘het mag iets kosten’. Ze brengt een frisse en lichte energie en denkt en praat snel. Paulien vult aan: “Anne-Marie is conceptueel sterk en ongebreideld onderzoekend. Zij kan vragen echt verduren. Daarnaast vind je bij haar de melancholie, de acceptatie van onafheid en het dragen van ongemak, ook van anderen.”

Hun fascinatie voor de vraagstukken die de deelnemers meenemen uit hun dagelijkse praktijk geven steeds nieuwe inspiratie voor onderzoek. Poëzie is een andere grote inspiratiebron, waar ze in de opleiding regelmatig gebruik van maken. Het zal je niet verbazen dat er ook ruimschoots leesvoer is dat deze dames inspireert. Enkele tips:

  • Cornelis Verhoeven is een Nederlandse filosoof uit Den Bosch. Zijn meanderende zoekende schrijfstijl inspireert in boeken als ‘Inleiding in de verwondering’ en  ‘Weerloos denken’. Anne-Marie: “Zijn ‘Dierbare woorden’, is voor mij een boek dat je gemakkelijk uit de waan van de dag haalt en kan helpen om ‘ergens naast te kijken’.”
  • De roman ‘Het gewicht van woorden’ van Pascal Mercier, pseudoniem van filosoof Peter Bieri. “Wij vinden het prachtig, maar we kennen ook mensen die hier gillend van weglopen.”
  • ‘Spelen met ideeën’ van Jos Kessels; het boek waardoor ze elkaar hebben leren kennen, over één van hun favoriete socratische instrumenten: het kralenspel.
  • Het mechaniek van de ontroering, Rutger Kopland. “Omdat het de werking van poëzie bijna tastbaar maakt.”

Leren reflecteren

“Met het denken van de oude Grieken als leidraad, leer je zicht te houden op het geheel en zo beter richting te bepalen in een complexe wereld”, zegt het duo. “Voor ons is Sioo dé school voor organiseren en veranderen en daar past onze opleiding heel goed bij. Wij gunnen de ‘managerial doeners’ die hun eigen denken willen aanpakken een duwtje in de rug bij het overstijgen van hun eigen denken en patronen. Dat is waar we mee bezig zijn tijdens onze opleiding.”

Interessant?