Mail ons

Overzicht

Denker Martin Hetebrij te gast bij Advanced Change Methodologies

Blogpost 28 May 2015

Kijkje in de keuken van de 10e editie van de masteropleiding Advanced Change Methodologies: reconstructie van een reconstrueerder. We ontmoeten Martin Hetebrij, o.a. naar aanleiding van zijn laatste boek Politiek Meesterschap: Vechten en verbinden volgens Mandela.

Vanochtend ontvangen we Martin Hetebrij. We ontvangen hem, omdat we geen spreker willen ‘consumeren’ maar mede-vormgevend aan ons leren, op zoek zijn naar een manier die ons aanscherpt. Zo komen we op de ‘college tour’ vorm. Dat blijkt een schot in de roos, ook voor Martin. Rustig antwoordt hij, hardop denkend op de vragen van de interviewers en het ‘publiek’.

De focus van de ochtend ligt op het leren van zijn methode. Wij moeten immers ook al onderzoekend onze eigen methodologie leren kennen. Tijdens de bijeenkomst weet Martin zelf haarfijn uiteen te rafelen ‘hoe het zo gekomen is’ en het ontstaan van zijn eigen methodologie te reconstrueren.

Wetenschapstheorie

Hij begint zijn verhaal in 1968, met de studentenopstand. Daar nam hij een bijzondere plek in: hij vond alle verhalen interessant en koos dus geen partij. Wel wond hij zich op over iets anders: “Ik accepteer het niet dat we een discussie afsnijden omdat we het niet eens zijn.” Achteraf verklaart hij zijn felheid uit zijn biografie. Op dat moment maakte hij zich kwaad dat mensen elkaar niet serieus namen. In reactie daarop startte hij zijn zoektocht: hij ging op zoek naar de wortels waar mensen hun standpunten vandaan haalden: de wetenschapstheorie. Wat zijn verschillende visies die achter wetenschapsstromingen zitten? Martin ontwikkelde in die tijd de drielagenmethodologie. Daarvoor reconstrueerde hij de keuzes die onderzoekers maken in hun onderzoeksprojecten.

Hij verliet de universiteit toen hij niet genoeg onderzoekstijd kreeg. Net zoals hij de keuzes die Mandela maakte in zijn laatste boek, Politiek meesterschap, reconstrueert, zo doet hij dat ook met zijn eigen leven. Met mildheid:’ jammer dat ik daar niet kon blijven, nee zo is het gelopen, dat was mijn leven’ overpeinst hij hardop.

Maar het onderzoeken stopte nooit. Al werd hij noodgedwongen pragmatischer, de diepgang en volharding bleven. Hij beet zich vast in de theorie van Habermas over communicatief handelen. Daar voelde hij zich thuis; de grote verhalen over hoe de mensheid zich ontwikkelt. ‘Er is iets dat mensen meeneemt, ik snapte niks van sociale systemen, ik wilde dat begrijpen’.

Sociale systemen

Omdat hij ook trainingen begon te geven, gebruikte hij verhalen uit de praktijk als toetssteen voor de theorie van Habermas. Zijn theoretisch uitgangspunt verankerde zich op die manier in de thema’s macht en communiceren.

Martin noemt zichzelf een marathondenker. Gaan schrijven hielp hem op twee manieren. Hij moest zijn denksnelheid aan zijn schrijfritme aanpassen, dat hielp om langzamer te denken. Daarnaast organiseerde hij al schrijvend zijn innerlijke tegenspraak.

Waarom denken zo belangrijk en zeker niet kil rationeel is, laat hij ons zien in een fragment uit de film over Hannah Arendt. We zien haar pleidooi om denken te zien als uitgesproken menselijke kwaliteit om goed en kwaad te kunnen onderscheiden.

Denken maakt een mens tot mens. Het was een bijzondere ontmoeting met deze mens, Martin Hetebrij. De ACM is intussen opgegaan in Consulting in de Informatiesamenleving en De Nieuwe Adviseur.

Kijkje in de keuken van de 10e editie van de masteropleiding Advanced Change Methodologies: reconstructie van een reconstrueerder. We ontmoeten Martin Hetebrij, o.a. naar aanleiding van zijn laatste boek Politiek Meesterschap: Vechten en verbinden volgens Mandela.

Vanochtend ontvangen we Martin Hetebrij. We ontvangen hem, omdat we geen spreker willen ‘consumeren’ maar mede-vormgevend aan ons leren, op zoek zijn naar een manier die ons aanscherpt. Zo komen we op de ‘college tour’ vorm. Dat blijkt een schot in de roos, ook voor Martin. Rustig antwoordt hij, hardop denkend op de vragen van de interviewers en het ‘publiek’.

De focus van de ochtend ligt op het leren van zijn methode. Wij moeten immers ook al onderzoekend onze eigen methodologie leren kennen. Tijdens de bijeenkomst weet Martin zelf haarfijn uiteen te rafelen ‘hoe het zo gekomen is’ en het ontstaan van zijn eigen methodologie te reconstrueren.

Wetenschapstheorie

Hij begint zijn verhaal in 1968, met de studentenopstand. Daar nam hij een bijzondere plek in: hij vond alle verhalen interessant en koos dus geen partij. Wel wond hij zich op over iets anders: “Ik accepteer het niet dat we een discussie afsnijden omdat we het niet eens zijn.” Achteraf verklaart hij zijn felheid uit zijn biografie. Op dat moment maakte hij zich kwaad dat mensen elkaar niet serieus namen. In reactie daarop startte hij zijn zoektocht: hij ging op zoek naar de wortels waar mensen hun standpunten vandaan haalden: de wetenschapstheorie. Wat zijn verschillende visies die achter wetenschapsstromingen zitten? Martin ontwikkelde in die tijd de drielagenmethodologie. Daarvoor reconstrueerde hij de keuzes die onderzoekers maken in hun onderzoeksprojecten.

Hij verliet de universiteit toen hij niet genoeg onderzoekstijd kreeg. Net zoals hij de keuzes die Mandela maakte in zijn laatste boek, Politiek meesterschap, reconstrueert, zo doet hij dat ook met zijn eigen leven. Met mildheid:’ jammer dat ik daar niet kon blijven, nee zo is het gelopen, dat was mijn leven’ overpeinst hij hardop.

Maar het onderzoeken stopte nooit. Al werd hij noodgedwongen pragmatischer, de diepgang en volharding bleven. Hij beet zich vast in de theorie van Habermas over communicatief handelen. Daar voelde hij zich thuis; de grote verhalen over hoe de mensheid zich ontwikkelt. ‘Er is iets dat mensen meeneemt, ik snapte niks van sociale systemen, ik wilde dat begrijpen’.

Sociale systemen

Omdat hij ook trainingen begon te geven, gebruikte hij verhalen uit de praktijk als toetssteen voor de theorie van Habermas. Zijn theoretisch uitgangspunt verankerde zich op die manier in de thema’s macht en communiceren.

Martin noemt zichzelf een marathondenker. Gaan schrijven hielp hem op twee manieren. Hij moest zijn denksnelheid aan zijn schrijfritme aanpassen, dat hielp om langzamer te denken. Daarnaast organiseerde hij al schrijvend zijn innerlijke tegenspraak.

Waarom denken zo belangrijk en zeker niet kil rationeel is, laat hij ons zien in een fragment uit de film over Hannah Arendt. We zien haar pleidooi om denken te zien als uitgesproken menselijke kwaliteit om goed en kwaad te kunnen onderscheiden.

Denken maakt een mens tot mens. Het was een bijzondere ontmoeting met deze mens, Martin Hetebrij. De ACM is intussen opgegaan in Consulting in de Informatiesamenleving en De Nieuwe Adviseur.