Mail ons

Overzicht

Design for Change!

Blog 29 Jul 2013

Door: Brechtje Kessener

In mijn mailbox vind ik een reactie van Hans Strikwerda op onze keuze onze organisatiekundige visie sterk in de change programma’s te verankeren. Hij lijkt te vrezen dat de organisatiekundige invalshoek daarmee ondersneeuwt.  Hij schrijft onder andere dat in Nederland, vergeleken met Duitsland en de USA, veel minder geïnvesteerd wordt in de organisatie. Hij wijst me erop dat ‘Management of Change’ vervangen wordt door ‘Design for Change’ en de organisatie steeds meer erkend wordt als vorm van kapitaal.

 

Lees meer


Ik ken Hans als een bijzondere man, erg betrokken en bereid om mee te denken. Ik kan genieten van zijn, altijd weer leerzame, reacties. Ook deze reactie weer. Wat hij schrijft is herkenbaar en goed om te lezen. Ik zie het juist als bevestiging van ons besluit om in 2008 sterk te investeren in een apart organisatiekundig programma (Designing Complex Organizations), maar ook van ons besluit om organiseren en veranderen nu weer sterk te verbinden.

Afgelopen jaren hebben we mooie groepen gedraaid en veel geleerd. Mede doordat we het ontwerpen van organisaties als apart programma positioneerden, hebben we hebben een sterke, Sioo-eigen, visie op het ontwerpen van organisatie gevormd: Een methodologie waarin heel verschillende ontwerppraktijken een eigen plek krijgen. Daar waren alle projecten van deelnemers mee geholpen: Jaspers politieke ontwerpproces aan het begin van de fusie van drie Shared Service Centra in het Rijk, Maaike’s interactieve en participatieve proces in het vormgeven van congruente dienstverleningsovereenkomsten, maar ook Karen die met behulp van ICT de leer- en kennisprocessen in een bank organiseerde, Josine die een afdeling spoedeisende hulp optimaliseerde en Max die handen en voeten gaf aan de organisatiefilosofie die een  extern bureau had bedacht voor het supermarktconcern waar hij werkte. Ontwerpen als proces en het ontwerp als resultaat, het grove en het fijne ontwerp, en de politieke, technische en culturele aspecten van het ontwerp krijgen allemaal een plek. We hebben nu een schat aan kennis en ervaring.

 

Uiteindelijk zijn Organiseren en Veranderen echter twee zijdes van dezelfde medaille. Afgelopen decennia stond de Veranderkunde zo sterk in de belangstelling, dat de Organisatiekunde teveel naar de achtergrond verdween; ook bij Sioo.  In de praktijk vragen organisaties steeds meer om ontwerpen die het makkelijker maken om te veranderen. De afgelopen tijd hebben we binnen Sioo daarom de organisatiekundige noties al ingebed in de middellange programma’s Succesvol Verandering Organiseren en In de Wind. Nu verbinden we het ook sterk met het mastertraject Advanced Change Methodologies, waarin organiseren en veranderen als twee gelijkwaardige stromen worden opgenomen. Dat is dus eigenlijk wat ik versta onder Design for Change* – de beide vakgebieden in samenhang brengen, zeker op masterniveau! Voor mensen die toch alleen de organisatiekundige kant willen oppakken, bijvoorbeeld omdat ze juist daar iets op bij te spijkeren hebben, maken we een korter programma dat we dit najaar in de markt zetten.

 

Tsja, niemand kan in de toekomst kijken en zeker weten doen we het niet. Wij denken echter wel dat het verbinden van organiseren en veranderen de goede richting is en ik zal in ieder geval mijn best doen om het ook waar te laten worden!

 

 

*Ik vond het wel een mooie term, ‘Design for Change’, ook wel passend bij wat we beogen. Daarom heb ik even gekeken of google de beweging die Hans schetst laat zien… Wat verbaasd zie ik dat de eerste serie hits gaan over een globale beweging die kinderen stimuleert om via een eenvoudig ontwerpproces hun directe omgeving te verbeteren. Mooi, maar niet de associatie die ik er mee had… Voer voor een discussie met collega’s. Ik ben benieuwd naar jullie associaties. Dekt ‘Design for Change’ de lading?