Mail ons

Overzicht

Design (th)at Work(s): Second opinion (re)organisatie

Blogpost 3 Oct 2011

Laatst vroeg een directeur van een grote uitvoeringsinstelling me om mee te kijken bij hun reorganisatie. Met het nieuwe regeerakkoord staat de instelling voor de uitdaging om het takenpakket vrijwel geheel te transformeren en tegelijkertijd een flinke taakstelling te realiseren. Ze moeten zich zelf zo ongeveer opnieuw uitvinden. Geen gemakkelijke opgave. Natuurlijk zag de directeur het aankomen en heeft hij, deels samen met de hele organisatie, al flinke stappen gezet. Zijn onderhandelingen met de minister geven ruimte om te gaan ondernemen. Daarmee hopen ze het aantal ontslagen wat te beperken. De nieuwe profilering en positionering zal flinke impact hebben op de interne organisatie. Of ik wilde sparren met hem om zijn gedachten hierover te toetsen en aan te scherpen.

Sparren

Dit soort sparren doe ik vaker en ik vind dat telkens erg leuk. De gesprekken zijn altijd interessant, scherp op de snede en daardoor leerzaam. Door bewust stil te staan bij de beoogde organisatie- inrichting, vakkennis te combineren met de lokale situatie, krijgen we de achterliggende argumenten expliciet en toetsbaar. We onderzoeken de realiteit van beoogde effecten en prestaties en krijgen een beeld bij de mogelijke bijwerkingen. We bedenken hoe we die bijwerkingen kunnen voorkomen of kunnen  opvangen door extra overlegstructuren ed. Interessant, leerzaam en mijns inziens waardevol, omdat het gaat over werk van honderden mensen. Dan wil je toch niet lichtzinnig beslissen over de nieuwe organisatie-inrichting. Die tijd zou elke directeur, verandermanager of OR zich moeten gunnen…

Bij het plan om het symposium Design (th)at Work(s) te organiseren, dacht ik dus meteen ook aan het organiseren van een track ‘second opinion’. Een track waarop bedrijven en instellingen kunnen inschrijven en waarin zij een team experts laten meekijken naar de huidige organisatie-inrichting of beoogde reorganisatie. En het slaat aan! De Meulenbeld groep, een installatiebedrijf uit Almelo schrijft zich in. Het bedrijf is afgelopen jaren sterk gegroeid, onder andere door overnames. Dat maakte het echter wel lastiger om overzicht te houden. Het ERP-systeem biedt maar gedeeltelijk soelaas en dreigt de organisatie te bureaucratiseren. Omdat flexibiliteit en sterke klantoriëntatie belangrijke kernwaarden zijn, willen ze komend jaar gebruiken om de organisatie goed en stevig neer te zetten. Samen met een collega koppel ik Meulenbeld aan twee zeer ervaren organisatieontwerpers. Dat wordt een programmaonderdeel waar ik bij wil zijn!

Design at work, design that works!

Fijn om te merken dat Sioo en ik steeds meer thuisraken in het netwerk van sociale innovatie, nieuw organiseren, anders werken, het nieuwe werken, dynamisch managen en al die andere namen die propageren dat de meest gebruikelijke wijze van bureaucratisch organiseren outdated raakt. Het lijkt erop dat het besef dat de inrichting van organisaties wezenlijk is voor de prestaties ervan zo langzamerhand weer geaccepteerd wordt. Natuurlijk maakt het veel uit welke competenties mensen en managers hebben. Maar dat is echt niet het enige. Het ontwerp van de organisatie doet er toe! – Design at Work! De  wijze van organiseren bepaalt of die competenties ook tot hun recht kunnen komen. – Design that Works!

Lees ook Brechtje’s andere bijdragen in deze reeks:

Je ziet het pas als je het doorhebt
Ook uw organisatie kan beter preseteren
Managers – not MBAs – maar wel Sioo’s!
Harde MBA en zachte Sioo?
De controllers rukken op
Instead of MBA, time for Design
Exit MBA, deskundigheid aan de macht

en ontdek waar we we op dit moment organiseren voor iedereen die zich druk maar over organiseren en veranderen: Sioo Internationaal Systeemfestival!

Laatst vroeg een directeur van een grote uitvoeringsinstelling me om mee te kijken bij hun reorganisatie. Met het nieuwe regeerakkoord staat de instelling voor de uitdaging om het takenpakket vrijwel geheel te transformeren en tegelijkertijd een flinke taakstelling te realiseren. Ze moeten zich zelf zo ongeveer opnieuw uitvinden. Geen gemakkelijke opgave. Natuurlijk zag de directeur het aankomen en heeft hij, deels samen met de hele organisatie, al flinke stappen gezet. Zijn onderhandelingen met de minister geven ruimte om te gaan ondernemen. Daarmee hopen ze het aantal ontslagen wat te beperken. De nieuwe profilering en positionering zal flinke impact hebben op de interne organisatie. Of ik wilde sparren met hem om zijn gedachten hierover te toetsen en aan te scherpen.

Sparren

Dit soort sparren doe ik vaker en ik vind dat telkens erg leuk. De gesprekken zijn altijd interessant, scherp op de snede en daardoor leerzaam. Door bewust stil te staan bij de beoogde organisatie- inrichting, vakkennis te combineren met de lokale situatie, krijgen we de achterliggende argumenten expliciet en toetsbaar. We onderzoeken de realiteit van beoogde effecten en prestaties en krijgen een beeld bij de mogelijke bijwerkingen. We bedenken hoe we die bijwerkingen kunnen voorkomen of kunnen  opvangen door extra overlegstructuren ed. Interessant, leerzaam en mijns inziens waardevol, omdat het gaat over werk van honderden mensen. Dan wil je toch niet lichtzinnig beslissen over de nieuwe organisatie-inrichting. Die tijd zou elke directeur, verandermanager of OR zich moeten gunnen…

Bij het plan om het symposium Design (th)at Work(s) te organiseren, dacht ik dus meteen ook aan het organiseren van een track ‘second opinion’. Een track waarop bedrijven en instellingen kunnen inschrijven en waarin zij een team experts laten meekijken naar de huidige organisatie-inrichting of beoogde reorganisatie. En het slaat aan! De Meulenbeld groep, een installatiebedrijf uit Almelo schrijft zich in. Het bedrijf is afgelopen jaren sterk gegroeid, onder andere door overnames. Dat maakte het echter wel lastiger om overzicht te houden. Het ERP-systeem biedt maar gedeeltelijk soelaas en dreigt de organisatie te bureaucratiseren. Omdat flexibiliteit en sterke klantoriëntatie belangrijke kernwaarden zijn, willen ze komend jaar gebruiken om de organisatie goed en stevig neer te zetten. Samen met een collega koppel ik Meulenbeld aan twee zeer ervaren organisatieontwerpers. Dat wordt een programmaonderdeel waar ik bij wil zijn!

Design at work, design that works!

Fijn om te merken dat Sioo en ik steeds meer thuisraken in het netwerk van sociale innovatie, nieuw organiseren, anders werken, het nieuwe werken, dynamisch managen en al die andere namen die propageren dat de meest gebruikelijke wijze van bureaucratisch organiseren outdated raakt. Het lijkt erop dat het besef dat de inrichting van organisaties wezenlijk is voor de prestaties ervan zo langzamerhand weer geaccepteerd wordt. Natuurlijk maakt het veel uit welke competenties mensen en managers hebben. Maar dat is echt niet het enige. Het ontwerp van de organisatie doet er toe! – Design at Work! De  wijze van organiseren bepaalt of die competenties ook tot hun recht kunnen komen. – Design that Works!

Lees ook Brechtje’s andere bijdragen in deze reeks:

Je ziet het pas als je het doorhebt
Ook uw organisatie kan beter preseteren
Managers – not MBAs – maar wel Sioo’s!
Harde MBA en zachte Sioo?
De controllers rukken op
Instead of MBA, time for Design
Exit MBA, deskundigheid aan de macht

en ontdek waar we we op dit moment organiseren voor iedereen die zich druk maar over organiseren en veranderen: Sioo Internationaal Systeemfestival!