Mail ons

Overzicht

Een on-Hollands profiel als adviseur: Thoughtleader!

Blogpost 8 May 2017

Het is 2017, maar er is niets veranderd  aan onze oer-Hollandse “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” mentaliteit. We blijven bescheiden en graag een beetje onder de radar, en kloppen ons zelf zeker niet op de borst. Mede daarom durft ook bijna niemand het verlangen uit te spreken om thought-leader te worden. Anderen kunnen je hooguit tot thought-leader bestempelen. Een veel voorkomende reactie is: “Vind je mij een thought-leader? Zo zie ik het niet, ik doe gewoon mijn werk.”

Het begrip thought-leader appelleert voor velen aan een soort ijdelheid, al dan niet combinatie met een overmaat aan ambitie of overschatting van eigen kennis en kunde . Consultants durven er, bijvoorbeeld, in het Sioo Consulting Program & Community haast niet voor uit te komen dat ze verdere professionalisering richting  thought-leader, als keuze  het meest  aantrekkelijk vinden. Toch kom ik met velen, na een uitvoerig gesprek over hun ambitie en vraag, uit bij dit profiel. Het is daarom goed dieper in te gaan op wat een adviseur als thought-leader eigenlijk is en doet.

Een thought-leader is een adviseur die vindt dat er in organisaties of de samenleving iets op het spel staat. Gebaseerd op goed onderbouwde kennis van zaken en een levendige eigen relevante werkpraktijk wil een thought-leader bijdragen aan het debat over zijn of haar thema of vraagstuk. Het zijn adviseurs met een opvatting /visie: ze staan ergens voor.  Ze maken zich hard voor vernieuwing in het onderwijs, schoonheid in organisatieontwerp, duurzame inzetbaarheid van personeel, het besturen van zorgorganisaties, leiderschap in ambtelijke organisaties, leren op de werkvloer, zelforganisatie in de wijk, open boek management, slim samenwerken in de agro-business, etc. Ze steken niet onder stoelen of banken waar ze voor staan. Wat dat betreft hebben ze een zeer duidelijk profiel en duidelijke propositie. En dat is juist wat ze in de markt ook aantrekkelijk maakt.

Thought-leaders roepen niet zo maar wat. Ze zijn doorlopend bezig met het onderzoek naar hun thema. Ze creëren evidence onder hun praktijkregels . Ze combineren daartoe meerdere soorten praktijk onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief. Zowel de onderzoeksmethode en het proces als de resultaten delen ze met de buitenwereld, als deel van de ambitie om het maatschappelijk debat over hun thema te beïnvloeden.

Sommigen trekken hierdoor de aandacht van de media, vooral als er een item in het verlengde van hun thema gemaakt moet worden. Die aandacht sec is echter nooit het ultieme doel, het gaat ze om de impact. Thought-leaders kiezen namelijk een doelgroep of het segment waar ze invloed willen hebben, omdat daar de sleutelspelers zitten die mede de in hun ogen noodzakelijke verandering kunnen bewerkstelligen. Thought-leaders kunnen daarom ook heel goed niche-spelers zijn.

Ik denk dat organisaties en de samenleving  een groeiende behoefte hebben aan thought-leaders. Aan adviseurs die ergens van zijn en daarvoor gaan staan en die verantwoordelijkheid pakken voor meer dan alleen de klussen die ze bij hun klanten doen.  Thought-leadership is een vorm van meervoudige waarde creatie en past dus bij uitstek in de informatiesamenleving, maar ook bij de omslag  die de consulting sector aan het maken is.  Thought-leaders zijn namelijk meer specialist dan generalist. Ook dat maakt dat sommige consultants het eng vinden om voor thought-leader te kiezen. Bij specialist denken adviseurs vaak aan een smalle focus en het gevaar dat specialismen verouderen.  Thought-leaders hebben echter  een thema, en  daarin en daarop ontwikkelen ze door. Eventueel pakken in de loop der jaren een nieuw thema op.

Kortom: er is met een dergelijke keuze in de huidige markt aanzienlijk meer te winnen dan te verliezen, maar dan wel door je schroom te overwinnen en de eerste stap te zetten! Dat doe je bijvoorbeeld in ons professionaliseringsprogramma De Nieuwe Adviseur.

Meer weten?

Lees meer over de opleiding De nieuwe adviseur.

Het is 2017, maar er is niets veranderd  aan onze oer-Hollandse “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” mentaliteit. We blijven bescheiden en graag een beetje onder de radar, en kloppen ons zelf zeker niet op de borst. Mede daarom durft ook bijna niemand het verlangen uit te spreken om thought-leader te worden. Anderen kunnen je hooguit tot thought-leader bestempelen. Een veel voorkomende reactie is: “Vind je mij een thought-leader? Zo zie ik het niet, ik doe gewoon mijn werk.”

Het begrip thought-leader appelleert voor velen aan een soort ijdelheid, al dan niet combinatie met een overmaat aan ambitie of overschatting van eigen kennis en kunde . Consultants durven er, bijvoorbeeld, in het Sioo Consulting Program & Community haast niet voor uit te komen dat ze verdere professionalisering richting  thought-leader, als keuze  het meest  aantrekkelijk vinden. Toch kom ik met velen, na een uitvoerig gesprek over hun ambitie en vraag, uit bij dit profiel. Het is daarom goed dieper in te gaan op wat een adviseur als thought-leader eigenlijk is en doet.

Een thought-leader is een adviseur die vindt dat er in organisaties of de samenleving iets op het spel staat. Gebaseerd op goed onderbouwde kennis van zaken en een levendige eigen relevante werkpraktijk wil een thought-leader bijdragen aan het debat over zijn of haar thema of vraagstuk. Het zijn adviseurs met een opvatting /visie: ze staan ergens voor.  Ze maken zich hard voor vernieuwing in het onderwijs, schoonheid in organisatieontwerp, duurzame inzetbaarheid van personeel, het besturen van zorgorganisaties, leiderschap in ambtelijke organisaties, leren op de werkvloer, zelforganisatie in de wijk, open boek management, slim samenwerken in de agro-business, etc. Ze steken niet onder stoelen of banken waar ze voor staan. Wat dat betreft hebben ze een zeer duidelijk profiel en duidelijke propositie. En dat is juist wat ze in de markt ook aantrekkelijk maakt.

Thought-leaders roepen niet zo maar wat. Ze zijn doorlopend bezig met het onderzoek naar hun thema. Ze creëren evidence onder hun praktijkregels . Ze combineren daartoe meerdere soorten praktijk onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief. Zowel de onderzoeksmethode en het proces als de resultaten delen ze met de buitenwereld, als deel van de ambitie om het maatschappelijk debat over hun thema te beïnvloeden.

Sommigen trekken hierdoor de aandacht van de media, vooral als er een item in het verlengde van hun thema gemaakt moet worden. Die aandacht sec is echter nooit het ultieme doel, het gaat ze om de impact. Thought-leaders kiezen namelijk een doelgroep of het segment waar ze invloed willen hebben, omdat daar de sleutelspelers zitten die mede de in hun ogen noodzakelijke verandering kunnen bewerkstelligen. Thought-leaders kunnen daarom ook heel goed niche-spelers zijn.

Ik denk dat organisaties en de samenleving  een groeiende behoefte hebben aan thought-leaders. Aan adviseurs die ergens van zijn en daarvoor gaan staan en die verantwoordelijkheid pakken voor meer dan alleen de klussen die ze bij hun klanten doen.  Thought-leadership is een vorm van meervoudige waarde creatie en past dus bij uitstek in de informatiesamenleving, maar ook bij de omslag  die de consulting sector aan het maken is.  Thought-leaders zijn namelijk meer specialist dan generalist. Ook dat maakt dat sommige consultants het eng vinden om voor thought-leader te kiezen. Bij specialist denken adviseurs vaak aan een smalle focus en het gevaar dat specialismen verouderen.  Thought-leaders hebben echter  een thema, en  daarin en daarop ontwikkelen ze door. Eventueel pakken in de loop der jaren een nieuw thema op.

Kortom: er is met een dergelijke keuze in de huidige markt aanzienlijk meer te winnen dan te verliezen, maar dan wel door je schroom te overwinnen en de eerste stap te zetten! Dat doe je bijvoorbeeld in ons professionaliseringsprogramma De Nieuwe Adviseur.

Meer weten?

Lees meer over de opleiding De nieuwe adviseur.