Mail ons

Overzicht

Het Elektronisch Patiënten Dossier

Blogpost 27 Feb 2009

In de landelijke media is de afgelopen week veel aandacht gegeven aan het uitstellen van de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt dat voor in de Tweede Kamer. Het plan om het systeem voor 1 september 2009 in te voeren is onhaalbaar. De invoering van het EPD is een complex proces. Aan de ene kant  zijn er  veel partijen, zoals artsen, apothekers,  ziekenhuispersoneel en -bestuurders met hun belangen en professionele opvattingen. De voordelen van het EPD zouden kunnen vervallen aan anderen dan degenen die de investeringen doen. Er is niet één partij die de daadwerkelijke samenwerking kan afdwingen. Aan de andere kant zijn op het niveau van de maatschappij wel duidelijk  voordelen te zien. Hoe krijg je zo’n samenwerking nu in de regio van de grond en hoe hou je jezelf daarin staande?

Weerbarstige samenwerking tussen organisaties

Voor mij illustreert dit voorbeeld weer hoe weerbarstig samenwerking tussen organisaties kan zijn. En in de meeste gevallen ook is. Bij Sioo ben ik verantwoordelijk voor het werkatelier Alliantiemanagement. Deze opleiding richt zich op mensen die vitale samenwerking tussen organisaties willen vormgeven en dus op vragen á la de regionale invoering van het EPD.  We zijn in het najaar van 2008 (weer) een werkatelier gestart, waarin een groep van 14 deelnemers aan de slag zijn met hun casuïstiek en input van experts uit de praktijk. Ook dit maal is hun achtergrond divers van EPD tot Pharmacie, van gemeente tot woningbouwcorporatie.

De logica van netwerken en allianties

We hebben nu tweemaal elkaar in ateliers ontmoet. Het eerste atelier stond in het teken van het kennismaken met de logica van netwerken/allianties en de verschillende vormen van samenwerken die bestaan. Eén van programmaonderdelen die door de deelnemers als verhelderend werd ervaren, is de verschillen tussen de logica van netwerken en de logica van de hiërarchie. De logica van het netwerk vertrekt vanuit een probleemperceptie, de doelstellingen zijn momentopnames en informatie heeft betekenis door onderhandeling en overleg. De logica van de hiërarchie vertrekt vanuit een probleem, doelstellingen zijn referentiepunten en informatie is robuust. We hebben in het atelier deze verschillen gerelateerd aan onze werkpraktijk en daarmee ook ruimte gemaakt voor het begrijpen dat de dingen lopen zoals ze lopen.

Alliantievorming centraal

In het tweede staat het proces van alliantievorming centraal. Prof. dr. Ard-Pieter de Man heeft de koppeling tussen alliantiestrategie, doelen en concrete metrics gemaakt. Uit zijn onderzoek blijkt ondermeer dat het werken met metrics een belangrijke succesfactor is voor samenwerken. We zijn zelf aan de slag gegaan om deze redenering toe te passen op onze samenwerking. Het koppelen van gedachtegoed van docenten aan de eigen praktijk vind ik cruciaal. Dat hangt samen met mijn eigen ambitie rond dit programma: naast de ontwikkeling van de deelnemer gaat het ook om het naar een hoger plan brengen van de samenwerking en de vragen die daarbij zijn. Vervolgens heeft Petra Kalden ons geïntroduceerd in de denkvoorkeuren van Herrmann (HBDI). De HBDI is een toegankelijk instrument dat je inzicht geeft in je denkvoorkeuren en ook kan helpen zich te krijgen hoe je eigen voorkeuren zich verhouden tot andere voorkeuren en je eigen aanpak. In de komende ateliers zullen we steeds reflecteren op de denkvoorkeuren.

Een aanpak alliantiemanagement

Erik Gerritsen heeft op basis van zijn praktijkervaring met multi-probleem gezinnen bij de gemeente Amsterdam zijn aanpak van alliantiemanagement geschetst. Wat kan hij inspirerend vertellen over zijn ervaringen, soms zelf een spannend jongensboek! Eén van de kenmerken van het atelier is dat de deelnemers ook zelf aan de slag gaan en onderling ervaringen delen. Dit maal hebben we met de instrumenten die we gebruiken in het werk als alliantiemanager besproken. Dit wordt de basis van een continue uitwisseling van instrumenten en methoden, zodat we aan het einde van het atelier een gezamenlijke instrumenten boek hebben.

In de interactie van Petra Kalden met groepen ontstaan altijd inspirerende ideeën. Zo ook dit keer. Zij heeft een begeleide visualisatie uitgevoerd voor de groep. Dit is een werkvorm om ruimte voor creativiteit in de groep te realiseren wat we in het programma benutten voor het vormgeven van de slotbijeenkomst, tegelijkertijd introduceren we ook een nieuwe werkvorm aan de deelnemers. Twee vliegen in een klap. In de komende ateliers zal Petra terugkomen om het werken richting aan de programmaonderdelen voor de slotbijeenkomst te faciliteren.

Het vervolg van Werkatelier Alliantiemanagement

Het derde atelier staat in de steigers. We gaan het hebben over het creëren van beweging. De afgelopen twee weken heb ik de docenten bijgepraat over de deelnemers, de praktijksituaties van de deelnemers en waarop in hun bijdragen de focus kan liggen. Voor mij is het ook een ‘historisch’ atelier, omdat twee bijzondere voorgangers van mij bij Sioo een rol hebben: Katrien Termeer en Maarten Königs. Ik heb er zin in. Daarnaast ben ik de staart van het programma aan het ontwerpen. Er volgen nog ateliers over het organiseren van samenwerking en over niet hiërarchisch leidinggeven. In de slotbijeenkomst zullen de deelnemers zelf invullen. Zij vormen in het kader van het programma namelijk eigen allianties met 2 taken: het voorbereiden van een programmaonderdeel voor de slotbijeenkomst en het leren van de onderlinge samenwerking.

Als ik afga op de feedback van de deelnemers wordt er veel geleerd. De deelnemers zijn met name te spreken over de meervoudigheid die in elk atelier aanwezig is. “We leren kijken met verschillende brillen”.

Wil je kennismaken met wat Sioo momenteel nog meer te bieden heeft op dit vlak? Ontdek ons nieuwe Sioo Internationaal Systeemfestival!

In de landelijke media is de afgelopen week veel aandacht gegeven aan het uitstellen van de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt dat voor in de Tweede Kamer. Het plan om het systeem voor 1 september 2009 in te voeren is onhaalbaar. De invoering van het EPD is een complex proces. Aan de ene kant  zijn er  veel partijen, zoals artsen, apothekers,  ziekenhuispersoneel en -bestuurders met hun belangen en professionele opvattingen. De voordelen van het EPD zouden kunnen vervallen aan anderen dan degenen die de investeringen doen. Er is niet één partij die de daadwerkelijke samenwerking kan afdwingen. Aan de andere kant zijn op het niveau van de maatschappij wel duidelijk  voordelen te zien. Hoe krijg je zo’n samenwerking nu in de regio van de grond en hoe hou je jezelf daarin staande?

Weerbarstige samenwerking tussen organisaties

Voor mij illustreert dit voorbeeld weer hoe weerbarstig samenwerking tussen organisaties kan zijn. En in de meeste gevallen ook is. Bij Sioo ben ik verantwoordelijk voor het werkatelier Alliantiemanagement. Deze opleiding richt zich op mensen die vitale samenwerking tussen organisaties willen vormgeven en dus op vragen á la de regionale invoering van het EPD.  We zijn in het najaar van 2008 (weer) een werkatelier gestart, waarin een groep van 14 deelnemers aan de slag zijn met hun casuïstiek en input van experts uit de praktijk. Ook dit maal is hun achtergrond divers van EPD tot Pharmacie, van gemeente tot woningbouwcorporatie.

De logica van netwerken en allianties

We hebben nu tweemaal elkaar in ateliers ontmoet. Het eerste atelier stond in het teken van het kennismaken met de logica van netwerken/allianties en de verschillende vormen van samenwerken die bestaan. Eén van programmaonderdelen die door de deelnemers als verhelderend werd ervaren, is de verschillen tussen de logica van netwerken en de logica van de hiërarchie. De logica van het netwerk vertrekt vanuit een probleemperceptie, de doelstellingen zijn momentopnames en informatie heeft betekenis door onderhandeling en overleg. De logica van de hiërarchie vertrekt vanuit een probleem, doelstellingen zijn referentiepunten en informatie is robuust. We hebben in het atelier deze verschillen gerelateerd aan onze werkpraktijk en daarmee ook ruimte gemaakt voor het begrijpen dat de dingen lopen zoals ze lopen.

Alliantievorming centraal

In het tweede staat het proces van alliantievorming centraal. Prof. dr. Ard-Pieter de Man heeft de koppeling tussen alliantiestrategie, doelen en concrete metrics gemaakt. Uit zijn onderzoek blijkt ondermeer dat het werken met metrics een belangrijke succesfactor is voor samenwerken. We zijn zelf aan de slag gegaan om deze redenering toe te passen op onze samenwerking. Het koppelen van gedachtegoed van docenten aan de eigen praktijk vind ik cruciaal. Dat hangt samen met mijn eigen ambitie rond dit programma: naast de ontwikkeling van de deelnemer gaat het ook om het naar een hoger plan brengen van de samenwerking en de vragen die daarbij zijn. Vervolgens heeft Petra Kalden ons geïntroduceerd in de denkvoorkeuren van Herrmann (HBDI). De HBDI is een toegankelijk instrument dat je inzicht geeft in je denkvoorkeuren en ook kan helpen zich te krijgen hoe je eigen voorkeuren zich verhouden tot andere voorkeuren en je eigen aanpak. In de komende ateliers zullen we steeds reflecteren op de denkvoorkeuren.

Een aanpak alliantiemanagement

Erik Gerritsen heeft op basis van zijn praktijkervaring met multi-probleem gezinnen bij de gemeente Amsterdam zijn aanpak van alliantiemanagement geschetst. Wat kan hij inspirerend vertellen over zijn ervaringen, soms zelf een spannend jongensboek! Eén van de kenmerken van het atelier is dat de deelnemers ook zelf aan de slag gaan en onderling ervaringen delen. Dit maal hebben we met de instrumenten die we gebruiken in het werk als alliantiemanager besproken. Dit wordt de basis van een continue uitwisseling van instrumenten en methoden, zodat we aan het einde van het atelier een gezamenlijke instrumenten boek hebben.

In de interactie van Petra Kalden met groepen ontstaan altijd inspirerende ideeën. Zo ook dit keer. Zij heeft een begeleide visualisatie uitgevoerd voor de groep. Dit is een werkvorm om ruimte voor creativiteit in de groep te realiseren wat we in het programma benutten voor het vormgeven van de slotbijeenkomst, tegelijkertijd introduceren we ook een nieuwe werkvorm aan de deelnemers. Twee vliegen in een klap. In de komende ateliers zal Petra terugkomen om het werken richting aan de programmaonderdelen voor de slotbijeenkomst te faciliteren.

Het vervolg van Werkatelier Alliantiemanagement

Het derde atelier staat in de steigers. We gaan het hebben over het creëren van beweging. De afgelopen twee weken heb ik de docenten bijgepraat over de deelnemers, de praktijksituaties van de deelnemers en waarop in hun bijdragen de focus kan liggen. Voor mij is het ook een ‘historisch’ atelier, omdat twee bijzondere voorgangers van mij bij Sioo een rol hebben: Katrien Termeer en Maarten Königs. Ik heb er zin in. Daarnaast ben ik de staart van het programma aan het ontwerpen. Er volgen nog ateliers over het organiseren van samenwerking en over niet hiërarchisch leidinggeven. In de slotbijeenkomst zullen de deelnemers zelf invullen. Zij vormen in het kader van het programma namelijk eigen allianties met 2 taken: het voorbereiden van een programmaonderdeel voor de slotbijeenkomst en het leren van de onderlinge samenwerking.

Als ik afga op de feedback van de deelnemers wordt er veel geleerd. De deelnemers zijn met name te spreken over de meervoudigheid die in elk atelier aanwezig is. “We leren kijken met verschillende brillen”.

Wil je kennismaken met wat Sioo momenteel nog meer te bieden heeft op dit vlak? Ontdek ons nieuwe Sioo Internationaal Systeemfestival!