Mail ons

Overzicht

Het einde van de regiegemeente?

Blogpost 17 Jun 2014

Samenwerking is een hot issue onder gemeenten. Onder meer vanwege de komende decentralisaties zoeken gemeenten elkaar op om deze samen op te pakken. Het blijft echter niet bij intergemeentelijke samenwerking. Ook samenwerking tussen gemeenten en bedrijven of zorginstellingen verheugt zich in toenemende populariteit; deels uit vrije keuze, deels uit noodzaak. In een recent onderzoek heeft Sioo bekeken wat voor acties gemeenten ondernemen om zich voor te bereiden op de samenwerkingstrend.

Het blijkt dat nog niet alle gemeenten klaar zijn om samenwerkingsverbanden te managen, maar dat het merendeel wel stevig aan het investeren is in de opbouw van kennis en vaardigheden op dit gebied. Eén van de conclusies van het onderzoek is dat gemeenten zich vooral hebben gericht op het intern in control zijn van samenwerking. Er is veel aandacht voor goede interne procedures rondom samenwerking. Er is tot nu toe minder aandacht besteed aan het tot stand brengen van gezamenlijkheid in de samenwerking. Ook de term ‘regiegemeente’ die we in ons onderzoek tegenkwamen suggereert dat gemeenten samenwerking prima vinden, als ze maar zelf aan het stuur zitten.

Netwerkgemeenten

Dat is een lastige houding bij samenwerkingsverbanden. Bovendien wordt het steeds moeilijker voor gemeenten om daadwerkelijk regiegemeente te worden. Ons onderzoek laat namelijk zien dat de meeste gemeenten al zijn ingebed in een portfolio van samenwerkingen en dat dat portfolio nog sterk zal gaan groeien. Gemeenten worden daardoor steeds meer één van de spelers in een netwerk, waarin iedereen aan het stuur wil zitten. En niet iedereen kan een regiegemeente zijn.

Wanneer een gemeente de term ‘regiegemeente’ gebruikt,  is dat een indicatie dat die gemeente nog een slag te maken heeft ten aanzien van haar samenwerkingsvaardigheid. De mindset dat er één centrum is dat een netwerk aanstuurt, past niet bij wat de realiteit vraagt. Waar het denken in termen van regiegemeenten een vooruitgang is ten opzichte van het denken in termen van op zichzelf staande gemeenten, zal nu het regiegemeentedenken moeten worden vervangen door dat van de netwerkgemeente. In dat netwerk is een gemeente soms een regisseur, soms een van de vele spelers. Het balanceren van de verschillende rollen die een gemeente tegelijkertijd in een netwerk kan vervullen, vraagt om nieuwe vaardigheden en een nieuwe manier van denken.

Meer weten over de samenwerkingsvaardigheden in gemeenten? We deden onderzoek en schreven er een white paper over.

LEES 'M HIER!

Samenwerking is een hot issue onder gemeenten. Onder meer vanwege de komende decentralisaties zoeken gemeenten elkaar op om deze samen op te pakken. Het blijft echter niet bij intergemeentelijke samenwerking. Ook samenwerking tussen gemeenten en bedrijven of zorginstellingen verheugt zich in toenemende populariteit; deels uit vrije keuze, deels uit noodzaak. In een recent onderzoek heeft Sioo bekeken wat voor acties gemeenten ondernemen om zich voor te bereiden op de samenwerkingstrend.

Het blijkt dat nog niet alle gemeenten klaar zijn om samenwerkingsverbanden te managen, maar dat het merendeel wel stevig aan het investeren is in de opbouw van kennis en vaardigheden op dit gebied. Eén van de conclusies van het onderzoek is dat gemeenten zich vooral hebben gericht op het intern in control zijn van samenwerking. Er is veel aandacht voor goede interne procedures rondom samenwerking. Er is tot nu toe minder aandacht besteed aan het tot stand brengen van gezamenlijkheid in de samenwerking. Ook de term ‘regiegemeente’ die we in ons onderzoek tegenkwamen suggereert dat gemeenten samenwerking prima vinden, als ze maar zelf aan het stuur zitten.

Netwerkgemeenten

Dat is een lastige houding bij samenwerkingsverbanden. Bovendien wordt het steeds moeilijker voor gemeenten om daadwerkelijk regiegemeente te worden. Ons onderzoek laat namelijk zien dat de meeste gemeenten al zijn ingebed in een portfolio van samenwerkingen en dat dat portfolio nog sterk zal gaan groeien. Gemeenten worden daardoor steeds meer één van de spelers in een netwerk, waarin iedereen aan het stuur wil zitten. En niet iedereen kan een regiegemeente zijn.

Wanneer een gemeente de term ‘regiegemeente’ gebruikt,  is dat een indicatie dat die gemeente nog een slag te maken heeft ten aanzien van haar samenwerkingsvaardigheid. De mindset dat er één centrum is dat een netwerk aanstuurt, past niet bij wat de realiteit vraagt. Waar het denken in termen van regiegemeenten een vooruitgang is ten opzichte van het denken in termen van op zichzelf staande gemeenten, zal nu het regiegemeentedenken moeten worden vervangen door dat van de netwerkgemeente. In dat netwerk is een gemeente soms een regisseur, soms een van de vele spelers. Het balanceren van de verschillende rollen die een gemeente tegelijkertijd in een netwerk kan vervullen, vraagt om nieuwe vaardigheden en een nieuwe manier van denken.

Meer weten over de samenwerkingsvaardigheden in gemeenten? We deden onderzoek en schreven er een white paper over.

LEES 'M HIER!