Mail ons

Overzicht

Inhoud is heilig voor sleutelspelers in de zorg

Blogpost 31 May 2013

De aankomende ziekenhuisbestuurders in Succesvol Besturen van Ziekenhuizen bezoeken Londen. Vooraf vindt onderzoek plaats op zorgvuldig geselecteerde websites. We ontmoeten sleutelspelers, gangmakers, inspirerende ontwikkelaars. Vertrekpunt is het in 1948 genationaliseerde gezondheidszorgsysteem. NHS, they love it! Ze zijn daar druk bezig om nieuwe ontwikkelingen te accommoderen. Diepe ingrepen schuwen ze niet. Dáár willen we van leren.

De ene sleutelspeler zorgt via het beleidscircuit dat huisartsen in Engeland in een spelbepalende rol komen. Zij doen de ‘zorginkoop’, wat bij ons de  commerciële verzekeraars doen. Ze kopen geen zorg-”producten” in, maar sluiten contracten voor integrale zorgpaden. Sleutelwoord: de regie bij de patiënt.

Een andere sleutelspeler leidt een proces waarin vijf ziekenhuizen samen een orthopedische kliniek opzetten. Nu doen dokters – niet langer gestoord door spoedeisende gevallen-  zo’n 3200 heupoperaties per jaar, werken een wachtlijst van 5 jaar weg en maken 10% rendement. Met zoveel minder fouten en infecties dat er 10% minder hersteloperaties nodig zijn.  Deze man ziet bovendien nog eens een procent of tien verbetermogelijkheden.

We spreken mensen die processen van scherpe portfoliokeuzes leiden. Ze brengen vooral de medisch specialisten in het spel. Een klus om de aparte organisaties verder te laten kijken dan hun eigen korte termijn belang en te bewegen om service lines uit te ruilen.

Clinical leadership

In een toporganisatie is het sleutelwoord clinical leadership. In Nederland heet dat wel “professionals in the lead”. Deelnemers van onze groep zeggen: inhoud is heilig. Cure en care staan voorop. Met een focus op ontwikkelingsmogelijkheden. Organisatie, management en besturing zijn er om cure en care én het pakken van kansen mogelijk te maken! Lijkt logisch, maar het tart het gangbare. We zagen krachtig institutioneel en  intern leiderschap. Dat komt er niet vanzelf. Ze doen veel aan opleiden. Aidan Halligan, leider van het staff college van UCLH, opent een artikel daarover met op kop mijn favoriete citaat van Machiavelli:

Niets is zo lastig, onzeker en gevaarlijk dan het initiatief te nemen om een nieuwe orde te vestigen. Wie dat doet heeft iedereen die baat heeft bij de oude orde als tegenstander, en alleen weifelende medestanders. Mensen zijn van nature ongelovig. Wie baat zou kunnen hebben bij de nieuwe orde gelooft daar alleen in als het voordeel in het hier en nu te ervaren is (Machiavelli, 2006, p. 111).

Ook in de UK is het een taai gevecht om het streven naar excellentie, engagement en ethisch verantwoord handelen hoog te houden en niet te vervallen in gemakzucht. Met dank aan onze partners Coincide en BoerCroon voor deze fraaie expeditie.

Nieuwsgierig?

ONTDEK SBZ!

De aankomende ziekenhuisbestuurders in Succesvol Besturen van Ziekenhuizen bezoeken Londen. Vooraf vindt onderzoek plaats op zorgvuldig geselecteerde websites. We ontmoeten sleutelspelers, gangmakers, inspirerende ontwikkelaars. Vertrekpunt is het in 1948 genationaliseerde gezondheidszorgsysteem. NHS, they love it! Ze zijn daar druk bezig om nieuwe ontwikkelingen te accommoderen. Diepe ingrepen schuwen ze niet. Dáár willen we van leren.

De ene sleutelspeler zorgt via het beleidscircuit dat huisartsen in Engeland in een spelbepalende rol komen. Zij doen de ‘zorginkoop’, wat bij ons de  commerciële verzekeraars doen. Ze kopen geen zorg-”producten” in, maar sluiten contracten voor integrale zorgpaden. Sleutelwoord: de regie bij de patiënt.

Een andere sleutelspeler leidt een proces waarin vijf ziekenhuizen samen een orthopedische kliniek opzetten. Nu doen dokters – niet langer gestoord door spoedeisende gevallen-  zo’n 3200 heupoperaties per jaar, werken een wachtlijst van 5 jaar weg en maken 10% rendement. Met zoveel minder fouten en infecties dat er 10% minder hersteloperaties nodig zijn.  Deze man ziet bovendien nog eens een procent of tien verbetermogelijkheden.

We spreken mensen die processen van scherpe portfoliokeuzes leiden. Ze brengen vooral de medisch specialisten in het spel. Een klus om de aparte organisaties verder te laten kijken dan hun eigen korte termijn belang en te bewegen om service lines uit te ruilen.

Clinical leadership

In een toporganisatie is het sleutelwoord clinical leadership. In Nederland heet dat wel “professionals in the lead”. Deelnemers van onze groep zeggen: inhoud is heilig. Cure en care staan voorop. Met een focus op ontwikkelingsmogelijkheden. Organisatie, management en besturing zijn er om cure en care én het pakken van kansen mogelijk te maken! Lijkt logisch, maar het tart het gangbare. We zagen krachtig institutioneel en  intern leiderschap. Dat komt er niet vanzelf. Ze doen veel aan opleiden. Aidan Halligan, leider van het staff college van UCLH, opent een artikel daarover met op kop mijn favoriete citaat van Machiavelli:

Niets is zo lastig, onzeker en gevaarlijk dan het initiatief te nemen om een nieuwe orde te vestigen. Wie dat doet heeft iedereen die baat heeft bij de oude orde als tegenstander, en alleen weifelende medestanders. Mensen zijn van nature ongelovig. Wie baat zou kunnen hebben bij de nieuwe orde gelooft daar alleen in als het voordeel in het hier en nu te ervaren is (Machiavelli, 2006, p. 111).

Ook in de UK is het een taai gevecht om het streven naar excellentie, engagement en ethisch verantwoord handelen hoog te houden en niet te vervallen in gemakzucht. Met dank aan onze partners Coincide en BoerCroon voor deze fraaie expeditie.

Nieuwsgierig?

ONTDEK SBZ!