Mail ons

Overzicht

Innovatie: variatie, frictie, parolen?

Blogpost 4 Nov 2010

Mark Bovens van de Universiteit Utrecht typeert Nederland als een diplomademocratie. Hij wijst op het gevaar van een inhoudelijke kloof tussen laag- en hooggeschoolden. Dat geeft te denken voor Sioo: wij werken nagenoeg uitsluitend met hooggeschoolden. Hoe zit dat eigenlijk?

Die vraag biologeert me de afgelopen weken. Ik lees veel en luister. Bijvoorbeeld dit van Stijn Sieckelinck: “Diep in zijn poriën draagt Nederland de belofte in zich van een beter leven voor iedereen (….). Over wetten en praktische bezwaren heen worstelt deze natie zich elke dag weer een stapje dichter in  de richting van het goede leven”. (De Groene Amsterdammer 21-10-2010). Of dit van de parlementsleden Marcouch & Celik: “In het land van de Hollandse Droom, waar iedereen met doorzettingsvermogen van een dubbeltje een kwartje kan worden (….)”.  (NRC 20-10-2010).

Luctor et emergo

Hebben zij niet een punt te pakken dat onder het dagelijkse leven in deze delta aan het eind van de Rijn leeft? Wat verwijst naar het leuze (van de Zeeuwen): “luctor et emergo”. (ik worstel en kom boven). Doorzetters zijn we. Geen vierkante centimeter in dit land is niet op de schop is geweest. Nederland is nagenoeg geheel een menselijke creatie. Niets is niet gemaakt. Dutch is Design! Het rusteloos ‘maken’ domineert, naast de handelsgeest, financiële kundigheid, de meer organische wereld van het boerenbedrijf, de voorname professies en naast het ambachtelijke werk.

Logics

In Nederland zijn tal van “logics” actief, met het ‘maken’ ‘in the lead’. Zie op Google Earth waar dit leidt. Rotterdam, het Westland met zijn Kassen, de hele Randstad, Brabant, een grote economische en sociale machinerie. Met ook schaduwzijden: het milieu houdt niet altijd van Nederlanders. De kracht zit ‘m in de combinatie van “logics”, in het combineren van relatief zelfstandige manieren van denken en doen (conventiesystemen), in het productief maken van het verschil.

Deze kracht zuigt ook anderen aan. Geïnspireerd door reuring, kansen, mogelijkheden en rijkdom. Dat maakt Nederland tot Melting Pot. Die kracht leidt ook tot frictie. Innovatie betekent altijd ook destructie. Wat voor de een winst is, betekent voor de ander verlies. Daar gaan mensen verschillend mee om. Met een behoorlijke heftigheid. De impliciete belofte waarmee dit land is doordrenkt, wordt niet voor iedereen bewaarheid. Dit land creëert als vanzelf teleurstelling.

Oefenplaats

Laten we dit onderzoeken. En contact zoeken, nieuwe vormen en nieuwe tekst ontwikkelen. Ik las bij Sloterdijk: “er zijn immers nieuwe parolen nodig die niet alleen de acute woede van de mensen aanspreken, maar ook hun diepe verbittering, en niet in de laatste plaats hun verwachtingen en hun trots. Laten we de ruimte van Sioo als oefenplaats hanteren! 

Benieuwd hoe wij vandaag de dag vormgeven aan die oefenplaats?
Ontdek ons nieuwe Sioo Internationaal Systeemfestival!

Mark Bovens van de Universiteit Utrecht typeert Nederland als een diplomademocratie. Hij wijst op het gevaar van een inhoudelijke kloof tussen laag- en hooggeschoolden. Dat geeft te denken voor Sioo: wij werken nagenoeg uitsluitend met hooggeschoolden. Hoe zit dat eigenlijk?

Die vraag biologeert me de afgelopen weken. Ik lees veel en luister. Bijvoorbeeld dit van Stijn Sieckelinck: “Diep in zijn poriën draagt Nederland de belofte in zich van een beter leven voor iedereen (….). Over wetten en praktische bezwaren heen worstelt deze natie zich elke dag weer een stapje dichter in  de richting van het goede leven”. (De Groene Amsterdammer 21-10-2010). Of dit van de parlementsleden Marcouch & Celik: “In het land van de Hollandse Droom, waar iedereen met doorzettingsvermogen van een dubbeltje een kwartje kan worden (….)”.  (NRC 20-10-2010).

Luctor et emergo

Hebben zij niet een punt te pakken dat onder het dagelijkse leven in deze delta aan het eind van de Rijn leeft? Wat verwijst naar het leuze (van de Zeeuwen): “luctor et emergo”. (ik worstel en kom boven). Doorzetters zijn we. Geen vierkante centimeter in dit land is niet op de schop is geweest. Nederland is nagenoeg geheel een menselijke creatie. Niets is niet gemaakt. Dutch is Design! Het rusteloos ‘maken’ domineert, naast de handelsgeest, financiële kundigheid, de meer organische wereld van het boerenbedrijf, de voorname professies en naast het ambachtelijke werk.

Logics

In Nederland zijn tal van “logics” actief, met het ‘maken’ ‘in the lead’. Zie op Google Earth waar dit leidt. Rotterdam, het Westland met zijn Kassen, de hele Randstad, Brabant, een grote economische en sociale machinerie. Met ook schaduwzijden: het milieu houdt niet altijd van Nederlanders. De kracht zit ‘m in de combinatie van “logics”, in het combineren van relatief zelfstandige manieren van denken en doen (conventiesystemen), in het productief maken van het verschil.

Deze kracht zuigt ook anderen aan. Geïnspireerd door reuring, kansen, mogelijkheden en rijkdom. Dat maakt Nederland tot Melting Pot. Die kracht leidt ook tot frictie. Innovatie betekent altijd ook destructie. Wat voor de een winst is, betekent voor de ander verlies. Daar gaan mensen verschillend mee om. Met een behoorlijke heftigheid. De impliciete belofte waarmee dit land is doordrenkt, wordt niet voor iedereen bewaarheid. Dit land creëert als vanzelf teleurstelling.

Oefenplaats

Laten we dit onderzoeken. En contact zoeken, nieuwe vormen en nieuwe tekst ontwikkelen. Ik las bij Sloterdijk: “er zijn immers nieuwe parolen nodig die niet alleen de acute woede van de mensen aanspreken, maar ook hun diepe verbittering, en niet in de laatste plaats hun verwachtingen en hun trots. Laten we de ruimte van Sioo als oefenplaats hanteren! 

Benieuwd hoe wij vandaag de dag vormgeven aan die oefenplaats?
Ontdek ons nieuwe Sioo Internationaal Systeemfestival!