Mail ons

Overzicht

Instead of MBA, Time for Design!

Blogpost 8 Feb 2011

Eerder blogde ik al dat Henry Mintzberg MBA’s ongeschikt acht als opleiding voor (top)managers. Nu las ik laatst ook wat hij dat wel aanbeveelt. In zijn artikel ‘Time for Design’ schetst hij expliciet “design is not a metaphor for management, but……, the very essence of management”. Hij refereert daarbij naar nobelprijs-winnaar Herbert Simon die al zo’n 40 jaar geleden design als de kern van de professies benoemde, met de woorden “Maybe the time has finally come when business will taken this message seriously”. Een mooie bevestiging van de grondslag voor het programma Designing Complex Organizations (DCO)!

In het artikel onderzoekt Mintzberg de praktijk van het ontwerpen met behulp van 4 cases, in de stedenbouw en het organisatieontwerpen. Hij zoomt in op de formele ontwerpaanpak van de stad Braslia en de informele aanpak van Seaside. Daarnaast de visionaire aanpak bij Ikea,  en de evolutionaire aanpak bij Linux. Bij Brasilia en Ikea is de ontwerper dominant aanwezig, terwijl bij Seaside en Linux de gebruikers of afnemers van het ontwerp betrokken worden bij het ontwerpproces, dus mee gaan ontwerpen. De afweging tussen de expert die meer generieke domein gerelateerde kennis heeft en de betrokkenen die meer contextuele kennis inbrengt. Waarbij de expertmatige aanpak vaak sneller en tot meer innovatieve designs leidt en het ontwerp van betrokkenen op meer draagvak kan rekenen.

De cases vergelijkend komt Mintzberg tot een aantal dilemma’s in het ontwerpen. Naast de bovengenoemde ‘Wie ontwerpt?’ ook tot de dilemma’s ‘Hoe ontwerpen?’ en ‘Wanneer ontwerpen?’. Daarmee geeft hij een globaal eerste beeld van het vakmanschap van het ontwerpen. Mijn inziens kunnen we in het vak nog heel wat slagen maken, want hoewel er een aantal mooie en werkbare organisatieontwerpmethodes zijn, hebben we nog geen goed overzicht over de voor en nadelen.

Waar Mintzberg in zijn artikel met het benoemen van expertise wel aan refereert, maar wat hij niet apart expliciteert, is dat ontwerpers ook organisatiekundige kennis nodig hebben. Met die kennis kan de ontwerper alternatieve ontwerpen verbeelden en voorspellen welk ontwerp het best de beoogde prestaties zal waarmaken. Helaas is de organisatiekunde nu nog vaak beschrijvend en minder gericht op het actief handelen en interveniëren. Kortom, het is Time for Design, en wel zo dat we tegelijkertijd ook de ontwerpmethodologie, ontwerpregels en -principes kunnen ontwikkelen!

Design Thinking & frame creation

Inmiddels ben ik bezig met Sioo’s Internationaal Systeemfestival, waarvoor we o.a. prof. dr. Kees Dorst hebben kunnen strikken. Het ontwerpproces heeft interessante parallellen met systeemdenken en het werk van organisatieprofessionals. Kees Dorst heeft de werk- en denkwijze van succesvolle ontwerpers onderzocht. Hij vond onder andere dat prominente ontwerpers een groot deel van hun tijd besteden aan frame creation: het creëren van nieuwe benaderingen van het voorliggende probleem. Door de probleemdefinitie open te gooien en andere partijen bij het vraagstuk te betrekken worden innovatieve oplossingsrichtingen ontsloten. In de masterclass neemt Kees ons mee in zijn onderzoeksbevindingen, zijn Frame Innovation methode en voorbeelden in de praktijk. Je zult merken dat zijn gedachtegoed ook zeer bruikbaar is voor ons als organisatieprofessionals.

Eerder blogde ik al dat Henry Mintzberg MBA’s ongeschikt acht als opleiding voor (top)managers. Nu las ik laatst ook wat hij dat wel aanbeveelt. In zijn artikel ‘Time for Design’ schetst hij expliciet “design is not a metaphor for management, but……, the very essence of management”. Hij refereert daarbij naar nobelprijs-winnaar Herbert Simon die al zo’n 40 jaar geleden design als de kern van de professies benoemde, met de woorden “Maybe the time has finally come when business will taken this message seriously”. Een mooie bevestiging van de grondslag voor het programma Designing Complex Organizations (DCO)!

In het artikel onderzoekt Mintzberg de praktijk van het ontwerpen met behulp van 4 cases, in de stedenbouw en het organisatieontwerpen. Hij zoomt in op de formele ontwerpaanpak van de stad Braslia en de informele aanpak van Seaside. Daarnaast de visionaire aanpak bij Ikea,  en de evolutionaire aanpak bij Linux. Bij Brasilia en Ikea is de ontwerper dominant aanwezig, terwijl bij Seaside en Linux de gebruikers of afnemers van het ontwerp betrokken worden bij het ontwerpproces, dus mee gaan ontwerpen. De afweging tussen de expert die meer generieke domein gerelateerde kennis heeft en de betrokkenen die meer contextuele kennis inbrengt. Waarbij de expertmatige aanpak vaak sneller en tot meer innovatieve designs leidt en het ontwerp van betrokkenen op meer draagvak kan rekenen.

De cases vergelijkend komt Mintzberg tot een aantal dilemma’s in het ontwerpen. Naast de bovengenoemde ‘Wie ontwerpt?’ ook tot de dilemma’s ‘Hoe ontwerpen?’ en ‘Wanneer ontwerpen?’. Daarmee geeft hij een globaal eerste beeld van het vakmanschap van het ontwerpen. Mijn inziens kunnen we in het vak nog heel wat slagen maken, want hoewel er een aantal mooie en werkbare organisatieontwerpmethodes zijn, hebben we nog geen goed overzicht over de voor en nadelen.

Waar Mintzberg in zijn artikel met het benoemen van expertise wel aan refereert, maar wat hij niet apart expliciteert, is dat ontwerpers ook organisatiekundige kennis nodig hebben. Met die kennis kan de ontwerper alternatieve ontwerpen verbeelden en voorspellen welk ontwerp het best de beoogde prestaties zal waarmaken. Helaas is de organisatiekunde nu nog vaak beschrijvend en minder gericht op het actief handelen en interveniëren. Kortom, het is Time for Design, en wel zo dat we tegelijkertijd ook de ontwerpmethodologie, ontwerpregels en -principes kunnen ontwikkelen!

Design Thinking & frame creation

Inmiddels ben ik bezig met Sioo’s Internationaal Systeemfestival, waarvoor we o.a. prof. dr. Kees Dorst hebben kunnen strikken. Het ontwerpproces heeft interessante parallellen met systeemdenken en het werk van organisatieprofessionals. Kees Dorst heeft de werk- en denkwijze van succesvolle ontwerpers onderzocht. Hij vond onder andere dat prominente ontwerpers een groot deel van hun tijd besteden aan frame creation: het creëren van nieuwe benaderingen van het voorliggende probleem. Door de probleemdefinitie open te gooien en andere partijen bij het vraagstuk te betrekken worden innovatieve oplossingsrichtingen ontsloten. In de masterclass neemt Kees ons mee in zijn onderzoeksbevindingen, zijn Frame Innovation methode en voorbeelden in de praktijk. Je zult merken dat zijn gedachtegoed ook zeer bruikbaar is voor ons als organisatieprofessionals.