Mail ons

Overzicht

Kwaliteit van Onderwijs

Blogpost 9 Jul 2015

Onlangs vond een groot congres plaats over Kwaliteit van Onderwijs (zie: www.kwaliteitvanonderwijs.nl) . Ter voorbereiding maakten de organisatoren een ebook: “De echte dingen, essays over de kwaliteit van onderwijs”.  In dat boek stelt Filip Dochy “ (…)de onderwijsagenda (is) sterker dan ooit tevoren gedomineerd door de eis van het opleiden tot zelfverantwoordelijke en geëngageerde individuen die te allen tijden een kritische houding kunnen aannemen, reflectievaardigheden kunnen hanteren en effectief, doordacht en efficiënt probleemoplossend te werk gaan”.

Net als andere auteurs in dit boek, waaronder ook Roel in ’t Veld, mikt hij op individuele kwaliteit. Is men blind voor dé trend in het werk van professionals: namelijk samenwerken?

Naar mijn idee moet dát in alle hogere opleidingen aan de orde komen. Niemand mag uitstromen zonder goede samenwerkingsbekwaamheid!

Recente studies over Collaborative Problem Solving bieden een goed uitgangspunt om onderwijs te ontwerpen dat studenten helpt  om zich deze bekwaamheid te verwerven. Zulk onderwijs organiseren vergt echter ook samenwerken van docenten én verandering en vernieuwing van de onderwijsorganisaties. Om het gesprek daarover aan te jagen schreef ik het paper ‘Niemand de deur uit. Onderwijs organiseren voor samenwerkingsbekwaamheid”. Annemieke Stoppelenburg is op het congres aan de gang gegaan met diverse deelnemers. Het gesprek is nog maar nét opgestart. Download het paper hier: Organiseren voor Samenwerkingsbekwaamheid-Juni 2015

Onlangs vond een groot congres plaats over Kwaliteit van Onderwijs (zie: www.kwaliteitvanonderwijs.nl) . Ter voorbereiding maakten de organisatoren een ebook: “De echte dingen, essays over de kwaliteit van onderwijs”.  In dat boek stelt Filip Dochy “ (…)de onderwijsagenda (is) sterker dan ooit tevoren gedomineerd door de eis van het opleiden tot zelfverantwoordelijke en geëngageerde individuen die te allen tijden een kritische houding kunnen aannemen, reflectievaardigheden kunnen hanteren en effectief, doordacht en efficiënt probleemoplossend te werk gaan”.

Net als andere auteurs in dit boek, waaronder ook Roel in ’t Veld, mikt hij op individuele kwaliteit. Is men blind voor dé trend in het werk van professionals: namelijk samenwerken?

Naar mijn idee moet dát in alle hogere opleidingen aan de orde komen. Niemand mag uitstromen zonder goede samenwerkingsbekwaamheid!

Recente studies over Collaborative Problem Solving bieden een goed uitgangspunt om onderwijs te ontwerpen dat studenten helpt  om zich deze bekwaamheid te verwerven. Zulk onderwijs organiseren vergt echter ook samenwerken van docenten én verandering en vernieuwing van de onderwijsorganisaties. Om het gesprek daarover aan te jagen schreef ik het paper ‘Niemand de deur uit. Onderwijs organiseren voor samenwerkingsbekwaamheid”. Annemieke Stoppelenburg is op het congres aan de gang gegaan met diverse deelnemers. Het gesprek is nog maar nét opgestart. Download het paper hier: Organiseren voor Samenwerkingsbekwaamheid-Juni 2015