Mail ons

Overzicht

Sociale Innovatie, Organisatieontwerp, ERP en Lean in de lift!

Blog 28 Apr 2011

Door: Brechtje Kessener

Ik sluit de PDF drukproef ‘Ten geleide’ en stuur nog een laatste suggestie over de mail naar mijn gastredactie-genoten. Pfoeh…., het maken van het M&O Ulbo de Sitter-themanummer was meer werk dan gedacht. Nou hadden we natuurlijk veel meer ‘oogst’ aan artikelen dan in het nummer paste. Jammer dat daardoor zelfs mijn eigen artikel over het ontwerpen van organisaties doorschuift naar een later nummer…

Maar aan de andere kant: super dat de belangstelling voor organisatieontwerp zo in de lift zit! Dit is zo nodig om bedrijven en instellingen beter te laten presteren, en daarmee ook de maatschappij en wij mensen daarbinnen! Ik ben blij dat we in dit nummer thema’s als Lean, ERP systemen en Sociale Innovatie met organisatieontwerp en SocioTechniek verbinden. Lees meer

Ik zie de betrokken managers, kwartiermakers, projectleiders of adviseurs zichzelf geen ontwerper noemen. Toch ben ik ervan overtuigd dat koppeling met het organisatieontwerpvak hen en hun organisaties veel kan opleveren! Ook thema’s als Het Nieuwe Werken, (de)Fusies, Governance-vraagstukken, Ketensamenwerking, MVO, bezuinigingen, SSC, functiegebouwen et cetera zouden baat hebben bij een integrale organisatieontwerp-aanpak.

Ook leuk om met Gerhard, Harrie en Geert op te trekken en te zien hoe betrokken zij hierbij zijn. Van Harrie Regtering wist ik dat natuurlijk al. Hij is kerndocent vakontwikkeling in mijn programma Designing Complex Organizations (DCO). Zoals hij mij inspireert om DCO te trekken zal hij ook een succes maken van het Ulbo de Sitter Instituut – ‘in oprichting’ zoals hij dat er zelf nog altijd bij zegt. Een instituut waar doorontwikkeling van het gedachtegoed van Ulbo de Sitter centraal staat. De oude vakbondservaring van mijn collega Gerhard Smid en zijn ervaring met de Arbeid- en organisatieopleiding kwam weer naar boven. Dat gecombineerd met zijn kennis over ontwerpen maakt hem toch goed thuis in dit gebied. Geert van Hootegem kende ik nog niet. Zijn initiatieven in Vlaanderen, aan de universiteit Leuven, maar vooral zijn Flanders Synergy-project zie ik wel als voorbeeld voor Nederland. Flanders Synergie ondersteunt bedrijven bij het inrichten van een innovatieve arbeidsorganisatie en stimuleert onderzoek daarop. En het is nog een leuke man ook.

Harrie zegt altijd dat we een kritieke massa aan initiatieven moeten bereiken om organisatieontwerp weer echt op de kaart te zetten. Daarom hierbij voor alle lezers de uitnodiging om mee te doen met:

  • Congres Flanders Synergy (18 mei 2011) waar ze inspiratie, expertise en uitwisseling aanbieden aan allen die betrokken en begaan zijn met de problematiek van de arbeidsorganisatie in Vlaanderen, vandaag en in de nabije toekomst.
  • Design (th)at Works (zomer 2011): een reeks webinars waarin we kijken naar het ontwerp en de ontwerpmethode achter succesvolle organisaties. Kernwoorden: Buurtzorg, professionele organisatie, Lean, SSC, Onderwijs, zelfsturende teams et cetera.
  • Sioo DCO-03 (start september 2011): Sioo mastertraject over het analyseren en ontwerpen van organisaties.
  • NCSI (Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie)-najaarsevents, waarvan één in samenwerking met Sioo over de innovatieve organisatie.
  • USI en Sioo DCO-symposium (november 2011) over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied van organisatie ontwerpen.

Mee doen of meer weten? Mail me op kessener@sioo.nl