Mail ons

Overzicht

“Het doet wel even pijn, maar daarna opent zich een wereld waarin je je eindeloos kunt verdiepen”

Blogpost 9 Jul 2020

Pittig, confronterend, prikkelend, ontregelend, triggerend. De woorden die het vaakst worden gebruikt om de didactiek van Shirine Moerkerken te omschrijven, zijn niet de typische labels die op een opleiding worden geplakt. “Na Shirine’s opleiding ben je fundamenteel veranderd, je kunt niet meer ‘niet doen’ wat je hebt geleerd,” omschrijft oud-deelnemer Willeke haar ervaring. De leergang ‘Interveniëren met Passie en Precisie’ van Shirine laat duidelijk een diepe indruk achter bij de deelnemers.

Willeke Hink is een CMC-gecertificeerde consultant en coach die bedrijven begeleidt bij complexe samenwerkingen. Martijn Zaal geeft leiding aan 13 scholen voor speciaal onderwijs, onderwijs in GGZ-instellingen en instellingen voor jeugdzorg. Beiden hadden dus ruimschoots ervaring in interventiekunde vanuit de praktijk. Toch hadden ze allebei ook behoefte aan een nieuw perspectief en een andere manier van denken en werken.

Anders effectief worden

Een belangrijk uitgangspunt in Shirine’s werk is het sociaal-constructionistische gedachtegoed. Willeke: “Het uitgangspunt dat wij met elkaar waarheden creëren over de werkelijkheid, die op zich niet bestaat, veranderde voor mij veel. De zin ‘ontschuldigende factoren van de context’ was daarin erg boeiend. Ik was al bezig met systemisch kijken en werken, maar het aanreiken van nieuwe manieren om te kijken en ijkpunten waarlangs ik de processen kan uitrafelen was voor mij erg leerzaam. Het gaf me een dusdanig andere manier van kijken dat ik daarmee anders effectief ben geworden, zowel in mijn persoonlijk leven als in mijn werk,” legt Willeke uit.

Bij Martijn heeft de tweedaagse over macht een behoorlijk ontregelende impact gehad. “Ik werk in een context waar de invloed van machtsuitoefening een grote rol speelt, dus het helpt me in mijn dagelijkse werk om daar goed mee om te kunnen gaan. Dat blok heeft me heel veel gebracht. Tegelijk heeft het me een beetje ontregeld, je denkt: het zal vast wel helpen, maar zo voelt het nu even niet. Dat is niet altijd leuk voor jezelf. Maar dat is wel waarom ik aan de opleiding ben begonnen, om weer een nulpunt te vinden en dingen opnieuw te gaan uitdokteren. Je moet jezelf weer opnieuw uitvinden en jezelf ter discussie stellen. In mijn huidige rol wordt van me gevraagd om heel praktisch en planmatig te organiseren, terwijl deze opleiding meer vanuit een filosofische grondslag vertrekt. Daaruit is een soort van spanning ontstaan in hoe ik mijn werk doe. En dat is waar ik op zoek naar was,” aldus Martijn.

“Je moet jezelf weer opnieuw uitvinden en jezelf ter discussie stellen”

Die ontregeling merkte ook Willeke bij zichzelf. “Ik ben in flinke verwarring gebracht in de eerste week van de leergang. Ik had nog een activiteit bij een klant, dus ik moest er even uitstappen en ik merkte dat ik anders naar de wereld keek. Ik deed andere observaties, ik was uit mijn normale voeling. Het was echt heel stevig. Shirine gebruikt ook op een hele mooie manier de theorie van denkadviseur Edu Feltmann – het ontstroeven en kraken van bestaande overtuigingen en gedrag waarvan ik me niet bewust was dat ik er op die manier instond. Dat brengt grote verwarring op het moment dat je daarmee geconfronteerd wordt. Het is vier jaar geleden, maar ik zie nog zo voor me waar ik zat, met wie, en hoe Shirine de interventie deed. Het waren echte eyeopeners voor iedereen die in de leergang zat. Je krijgt iets mee over jezelf waar je langere tijd over na kunt denken. Daardoor kon ik mezelf confronteren in situaties en voelde ik de reflex van mijn oude gedrag opkomen. En dan kun je op jezelf interveniëren. Daardoor leer je effectiever te zijn naar de klant.”

Elkaar waarderend onderzoeken

Dat de leergang Interveniëren van Shirine alle deelnemers iets meegeeft voor het leven, mag duidelijk zijn. Maar ook de omgeving van de deelnemers, klanten en collega’s, merken het verschil. Zo weet Willeke zeker dat ze een grote stap heeft gemaakt in haar ontwikkeling als procesfacilitator. Ze legt uit: “Waar ik vroeger ongemak voelde en dacht ‘we zitten op een punt dat er iets moet gebeuren’, ging ik zelf aan de slag. Ik bracht er mijn eigen constructen in, door een opdracht aan te reiken of aan de hand van theorie verklaringen te geven. Nu heb ik geleerd te luisteren naar wat er in mijn lijf gebeurt in een situatie. Dat kan ertoe leiden dat ik andere mensen aan het woord laat of iets anders uitlicht, dat deed ik voor die tijd niet. Toen dacht ik dat er zelf iets aan moest doen en haalde ik het naar mezelf toe. Nu ga ik op een andere manier mensen bevragen, laat ik mensen zelf door het verhaal heen gaan. Daardoor ontstaan andere inzichten die mensen zelf opdoen. Ik heb ook meer aandacht voor wat er gebeurt in het lijf van de mensen met wie ik werk: iemand die gaat verzitten, een kleine zucht, een naar binnen gekeerde blik. Dat was een belangrijke verandering voor mij.”

Ook de collega’s van Martijn merken dat zij nu nieuwe perspectieven aangereikt krijgen. De kennis die hij heeft opgedaan, probeert hij door te geven als onderdeel van een planmatige aanpak. “Onze jaarplannen waren altijd heel statische documenten. Nu worden de jaarplannen in een methodiek van waarderend onderzoeken gegoten, waardoor je de directeuren en leraren helpt om in die mindset te komen, waarin je steeds opnieuw met elkaar kijkt naar wat er speelt en hoe je er met elkaar mee kunt omgaan. Dat is een beweging die bij mijn schooldirecteuren op gang is gekomen zonder dat we dat benoemen als ‘we zijn elkaar waarderend aan het onderzoeken’, maar dat is wel de cultuur die is neergezet,” verklaart Martijn.

Confronterend

Leren doe je het snelst als het pijn doet, volgens Willeke. “Je voelt je geconfronteerd doordat Shirine het groepsproces gebruikt en ‘hier en nu’-interventies doet in de groep, iets wat ik mezelf daardoor trouwens ook eigen heb kunnen maken. Zij doet dat op een confronterende manier, waardoor ik in discomfort word gebracht, maar wel weet dat ik dat kan aangaan.  

“Leren doe je het snelst als het pijn doet”

Martijn omschrijft de leergang als ‘een buitenkans’: “Heel waardevol vind ik dat deze leergang iedereen uitnodigt om te leren. Shirine creëert omstandigheden waarin je kunt leren, dat vond ik erg prettig.” Ook Willeke denkt er zo over: “De verdieping die ik gekregen heb, ook met de filosofische kant erachter, heeft me een inkijk gegeven in de leermeesters van Shirine. Ik vind het waardevol om ook de verdieping in de Rotterdamse School te hebben meegekregen, over de waarde van conflict, het belang van de context, etc. De manier waarop Shirine dat praktisch en begrijpbaar maakt, is bijzonder. Daarmee opent zich een wereld waar je je na de opleiding nog eindeloos in kunt verdiepen.”

Zelf benieuwd hoe je verschil, conflict en spanning kan waarderen en gebruiken?

Ontdek het Leertraject Interveniëren met Passie en Precisie

Pittig, confronterend, prikkelend, ontregelend, triggerend. De woorden die het vaakst worden gebruikt om de didactiek van Shirine Moerkerken te omschrijven, zijn niet de typische labels die op een opleiding worden geplakt. “Na Shirine’s opleiding ben je fundamenteel veranderd, je kunt niet meer ‘niet doen’ wat je hebt geleerd,” omschrijft oud-deelnemer Willeke haar ervaring. De leergang ‘Interveniëren met Passie en Precisie’ van Shirine laat duidelijk een diepe indruk achter bij de deelnemers.

Willeke Hink is een CMC-gecertificeerde consultant en coach die bedrijven begeleidt bij complexe samenwerkingen. Martijn Zaal geeft leiding aan 13 scholen voor speciaal onderwijs, onderwijs in GGZ-instellingen en instellingen voor jeugdzorg. Beiden hadden dus ruimschoots ervaring in interventiekunde vanuit de praktijk. Toch hadden ze allebei ook behoefte aan een nieuw perspectief en een andere manier van denken en werken.

Anders effectief worden

Een belangrijk uitgangspunt in Shirine’s werk is het sociaal-constructionistische gedachtegoed. Willeke: “Het uitgangspunt dat wij met elkaar waarheden creëren over de werkelijkheid, die op zich niet bestaat, veranderde voor mij veel. De zin ‘ontschuldigende factoren van de context’ was daarin erg boeiend. Ik was al bezig met systemisch kijken en werken, maar het aanreiken van nieuwe manieren om te kijken en ijkpunten waarlangs ik de processen kan uitrafelen was voor mij erg leerzaam. Het gaf me een dusdanig andere manier van kijken dat ik daarmee anders effectief ben geworden, zowel in mijn persoonlijk leven als in mijn werk,” legt Willeke uit.

Bij Martijn heeft de tweedaagse over macht een behoorlijk ontregelende impact gehad. “Ik werk in een context waar de invloed van machtsuitoefening een grote rol speelt, dus het helpt me in mijn dagelijkse werk om daar goed mee om te kunnen gaan. Dat blok heeft me heel veel gebracht. Tegelijk heeft het me een beetje ontregeld, je denkt: het zal vast wel helpen, maar zo voelt het nu even niet. Dat is niet altijd leuk voor jezelf. Maar dat is wel waarom ik aan de opleiding ben begonnen, om weer een nulpunt te vinden en dingen opnieuw te gaan uitdokteren. Je moet jezelf weer opnieuw uitvinden en jezelf ter discussie stellen. In mijn huidige rol wordt van me gevraagd om heel praktisch en planmatig te organiseren, terwijl deze opleiding meer vanuit een filosofische grondslag vertrekt. Daaruit is een soort van spanning ontstaan in hoe ik mijn werk doe. En dat is waar ik op zoek naar was,” aldus Martijn.

“Je moet jezelf weer opnieuw uitvinden en jezelf ter discussie stellen”

Die ontregeling merkte ook Willeke bij zichzelf. “Ik ben in flinke verwarring gebracht in de eerste week van de leergang. Ik had nog een activiteit bij een klant, dus ik moest er even uitstappen en ik merkte dat ik anders naar de wereld keek. Ik deed andere observaties, ik was uit mijn normale voeling. Het was echt heel stevig. Shirine gebruikt ook op een hele mooie manier de theorie van denkadviseur Edu Feltmann – het ontstroeven en kraken van bestaande overtuigingen en gedrag waarvan ik me niet bewust was dat ik er op die manier instond. Dat brengt grote verwarring op het moment dat je daarmee geconfronteerd wordt. Het is vier jaar geleden, maar ik zie nog zo voor me waar ik zat, met wie, en hoe Shirine de interventie deed. Het waren echte eyeopeners voor iedereen die in de leergang zat. Je krijgt iets mee over jezelf waar je langere tijd over na kunt denken. Daardoor kon ik mezelf confronteren in situaties en voelde ik de reflex van mijn oude gedrag opkomen. En dan kun je op jezelf interveniëren. Daardoor leer je effectiever te zijn naar de klant.”

Elkaar waarderend onderzoeken

Dat de leergang Interveniëren van Shirine alle deelnemers iets meegeeft voor het leven, mag duidelijk zijn. Maar ook de omgeving van de deelnemers, klanten en collega’s, merken het verschil. Zo weet Willeke zeker dat ze een grote stap heeft gemaakt in haar ontwikkeling als procesfacilitator. Ze legt uit: “Waar ik vroeger ongemak voelde en dacht ‘we zitten op een punt dat er iets moet gebeuren’, ging ik zelf aan de slag. Ik bracht er mijn eigen constructen in, door een opdracht aan te reiken of aan de hand van theorie verklaringen te geven. Nu heb ik geleerd te luisteren naar wat er in mijn lijf gebeurt in een situatie. Dat kan ertoe leiden dat ik andere mensen aan het woord laat of iets anders uitlicht, dat deed ik voor die tijd niet. Toen dacht ik dat er zelf iets aan moest doen en haalde ik het naar mezelf toe. Nu ga ik op een andere manier mensen bevragen, laat ik mensen zelf door het verhaal heen gaan. Daardoor ontstaan andere inzichten die mensen zelf opdoen. Ik heb ook meer aandacht voor wat er gebeurt in het lijf van de mensen met wie ik werk: iemand die gaat verzitten, een kleine zucht, een naar binnen gekeerde blik. Dat was een belangrijke verandering voor mij.”

Ook de collega’s van Martijn merken dat zij nu nieuwe perspectieven aangereikt krijgen. De kennis die hij heeft opgedaan, probeert hij door te geven als onderdeel van een planmatige aanpak. “Onze jaarplannen waren altijd heel statische documenten. Nu worden de jaarplannen in een methodiek van waarderend onderzoeken gegoten, waardoor je de directeuren en leraren helpt om in die mindset te komen, waarin je steeds opnieuw met elkaar kijkt naar wat er speelt en hoe je er met elkaar mee kunt omgaan. Dat is een beweging die bij mijn schooldirecteuren op gang is gekomen zonder dat we dat benoemen als ‘we zijn elkaar waarderend aan het onderzoeken’, maar dat is wel de cultuur die is neergezet,” verklaart Martijn.

Confronterend

Leren doe je het snelst als het pijn doet, volgens Willeke. “Je voelt je geconfronteerd doordat Shirine het groepsproces gebruikt en ‘hier en nu’-interventies doet in de groep, iets wat ik mezelf daardoor trouwens ook eigen heb kunnen maken. Zij doet dat op een confronterende manier, waardoor ik in discomfort word gebracht, maar wel weet dat ik dat kan aangaan.  

“Leren doe je het snelst als het pijn doet”

Martijn omschrijft de leergang als ‘een buitenkans’: “Heel waardevol vind ik dat deze leergang iedereen uitnodigt om te leren. Shirine creëert omstandigheden waarin je kunt leren, dat vond ik erg prettig.” Ook Willeke denkt er zo over: “De verdieping die ik gekregen heb, ook met de filosofische kant erachter, heeft me een inkijk gegeven in de leermeesters van Shirine. Ik vind het waardevol om ook de verdieping in de Rotterdamse School te hebben meegekregen, over de waarde van conflict, het belang van de context, etc. De manier waarop Shirine dat praktisch en begrijpbaar maakt, is bijzonder. Daarmee opent zich een wereld waar je je na de opleiding nog eindeloos in kunt verdiepen.”

Zelf benieuwd hoe je verschil, conflict en spanning kan waarderen en gebruiken?

Ontdek het Leertraject Interveniëren met Passie en Precisie