Mail ons

Overzicht

Leiderschap en Duurzaamheid

Blog 5 Feb 2014

Gastblog door: Tanja Vermeer en Diederik Starreveld, docenten workshop Leiderschap en Duurzaamheid

De eerste Face-to-Face vrijdag op het kantoor van Sioo vond plaats op vrijdag 31 januari. Tanja Vermeer en Diederik Starreveld grepen deze gelegenheid aan hun nieuwe Sioo workshop Leiderschap en Duurzaamheid te introduceren bij belangstellenden. Aan de hand van een viertal vragen werden de aanwezigen uitgedaagd na te denken over de thema’s in hun werk en onderwerpen die hen aan het hart gaan in de wereld. In de uitwisseling van persoonlijke antwoorden werd de connectie gelegd met de opzet van de workshop met vier ‘live’ en drie online bijeenkomsten. Het werd een levendig gesprek. Lees meer

Zowel leiderschap als duurzaamheid zijn containerbegrippen die betekenis krijgen in een dialoog. Deze dialoog werd niet alleen aangegaan tijdens de Face-to-Face vrijdag, maar krijgt ook nadrukkelijk een plek in het programma van de workshop. Het gaat bijvoorbeeld bij duurzaamheid niet alleen om de thema’s op het gebied van milieuvervuiling, overbevolking, biodiversiteit etc. die spelen op wereldniveau. Het gaat juist ook om deze thema’s die direct spelen in de eigen woon-, werk- en sociale omgeving. Hier is makkelijker invloed op uit te oefenen en daarmee makkelijker actie op te ondernemen. Duurzaamheid heeft ook betrekking op bijvoorbeeld thema’s als duurzame inzetbaarheid van mensen (people), benutten van talenten in organisaties en gezonde financiële modellen die zorgen dat de acties ook vol te houden zijn.

 

De door deelnemers beoogde persoonlijke bijdragen aan duurzaamheid (in een brede zelf gedefinieerde scope) worden opgepakt in de workshop Leiderschap en Duurzaamheid, waar met behulp van de onderzoeksmethode action research iedereen daadwerkelijk invulling kan geven aan het eigen verantwoordelijkheidsgevoel voor onze wereld en onze gemeenschap.

 

De workshop Leiderschap en Duurzaamheid gaat 14 maart van start met deelnemers met hele verschillende achtergronden. Informatie over deze workshop is hier te vinden.