Mail ons

Overzicht

Leiderschap in verandering

Blogpost 2 Mar 2010

Op 9 februari 2010 gaf Jaap Boonstra college tijdens de Focus-hooglerarenreeks over verandermanagement. Thema van deze bijeenkomst was Leiderschap in Verandering. Ruim zeventig procent van veranderingsprocessen in organisaties realiseert niet het beoogde resultaat. Klanten merken er niets van, beleid komt niet tot uitvoering, doelen worden niet gehaald, en medewerkers en leidinggevenden raken het spoor bijster.

In zijn college stond Jaap stil bij de vraag waarom veel veranderingsprocessen een vroegtijdige dood sterven en wat we daaraan kunnen doen. Het vertrekpunt is dat veel verklaringen voor het vastlopen van veranderingen te simpel zijn en het veranderingsproces zelf buiten beschouwing laten. De achtergronden voor het moeizame veranderen worden vervolgens gezocht in de aanpak van veranderingsprocessen en het handelen van actoren. Planmatig veranderen kan zinvol zijn als het gaat om problemen in exploitatie. In onvoorspelbare omgevingen
en bij ambigue vraagstukken voldoet deze aanpak niet langer. Het gaat dan om exploratie van vraagstukken en mogelijkheden, en om het op gang brengen van een proces waarin actoren samen vernieuwingen vormgeven (Focus).

Presentatie Jaap Boonstra Verandermanagement 2010 (5mb)

Downloads per deel:
Presentatie_Jaap_Boonstra_Verandermanagement_2010_Deel1
Presentatie_Jaap_Boonstra_Verandermanagement_2010_Deel2
Presentatie_Jaap_Boonstra_Verandermanagement_2010_Deel3
Presentatie_Jaap_Boonstra_Verandermanagement_2010_Deel4

Benieuwd naar de white paper die we naar aanleiding van deze cijfers maakten?
Lees ‘Mislukt 70% van de verandertrajecten?’ 

Op 9 februari 2010 gaf Jaap Boonstra college tijdens de Focus-hooglerarenreeks over verandermanagement. Thema van deze bijeenkomst was Leiderschap in Verandering. Ruim zeventig procent van veranderingsprocessen in organisaties realiseert niet het beoogde resultaat. Klanten merken er niets van, beleid komt niet tot uitvoering, doelen worden niet gehaald, en medewerkers en leidinggevenden raken het spoor bijster.

In zijn college stond Jaap stil bij de vraag waarom veel veranderingsprocessen een vroegtijdige dood sterven en wat we daaraan kunnen doen. Het vertrekpunt is dat veel verklaringen voor het vastlopen van veranderingen te simpel zijn en het veranderingsproces zelf buiten beschouwing laten. De achtergronden voor het moeizame veranderen worden vervolgens gezocht in de aanpak van veranderingsprocessen en het handelen van actoren. Planmatig veranderen kan zinvol zijn als het gaat om problemen in exploitatie. In onvoorspelbare omgevingen
en bij ambigue vraagstukken voldoet deze aanpak niet langer. Het gaat dan om exploratie van vraagstukken en mogelijkheden, en om het op gang brengen van een proces waarin actoren samen vernieuwingen vormgeven (Focus).

Presentatie Jaap Boonstra Verandermanagement 2010 (5mb)

Downloads per deel:
Presentatie_Jaap_Boonstra_Verandermanagement_2010_Deel1
Presentatie_Jaap_Boonstra_Verandermanagement_2010_Deel2
Presentatie_Jaap_Boonstra_Verandermanagement_2010_Deel3
Presentatie_Jaap_Boonstra_Verandermanagement_2010_Deel4

Benieuwd naar de white paper die we naar aanleiding van deze cijfers maakten?
Lees ‘Mislukt 70% van de verandertrajecten?’