Mail ons

Overzicht

Meervoudige waardecreatie is trending; maar hoe meet je het?

Blogpost 14 Aug 2017

Ik googelde ze net even en ze bestaan nog: Pink Elephant! Een adviesbureau dat lang geleden een kantoor in Voorburg had en waar ik een presentatie bijwoonde van hun Nepal project. Ze steunden zeer actief een weeshuis in Nepal, met geld en werk. Elk jaar gingen er een paar Elephants naar toe om mee te werken. Ik was destijds onder de indruk van wat ze deden, maar vooral van hun commitment. Ze zagen al vroeg dat het bij bedrijven niet om aandeelhouderswaarde alleen draait. Anno 2017 is een van de grote trends dat ‘shared value’ (meervoudige waardecreatie) daarvoor in de plaats komt: het nastreven van financieel succes op een manier die ook maatschappelijke baten oplevert. Binnen het opleidingsprogramma voor consultants van Sioo, Advanced Consulting & Change, is deze ontwikkeling één van de aandachtspunten. Hoe kan je je klant hier op adviseren? En vooral: hoe meet je de resultaten?

Meervoudige waardecreatie gaat verder dan maatschappelijke verantwoord ondernemen. Bij dat laatste werd de maatschappelijke bijdrage als een randvoorwaarde gezien. Een organisatie mocht in ieder geval geen schade doen en moest daarnaast wat aan goede doelen doen. Projecten zoals die van Pink Elephant, waren projecten voor erbij. Naast het werk en niet erin. Meervoudige waardecreatie kijkt anders. Het verknoopt het oplossen van maatschappelijke knelpunten met de business. De sociale, maatschappelijke en ecologische vraagstukken in onze wereld zijn groot en vooral ook complex. De overheid zal nooit in staat zijn om deze vraagstukken alleen op te lossen. Ook een goed bedoeld project van een bedrijf heeft maar beperkt impact.

Wanneer private organisaties hun hele ondernemerschap inzetten om die problemen te tackelen, komen we wel een stap verder. Het gaat om financieel gezond zijn en maatschappelijke waarde toevoegen in de kern van je processen. De trend naar sociale ondernemingen past hier ook in: ondernemerschap inzetten voor sociale doelstellingen. Ook sociale ondernemingen groeien in aantal nu de combinatie van sociaal en ondernemen niet langer taboe is.

Ik ben bestuurder van zo’n social  enterprise, Hotel con Corazon in Nicaragua. Hotels met een hart, met als sociale doelstelling educatie te bevorderen. Zorgen dat kinderen zo lang mogelijk in het onderwijs blijven en de hoogst haalbare opleiding succesvol afronden. Schommelingen in het toerisme in Nicaragua, hebben invloed op het beschikbare budget voor educatie. We moeten op twee fronten (toerisme en educatie) met beleid en met een middellange termijn focus opereren.


De figuur geeft het spectrumweer van goededoelenorganisaties tot puur financieel gedreven organisaties.

schema

Een kernprobleem van social enterprises maar ook voor bedrijven die op basis van meervoudige waardecreatie willen opereren, is om de impact zichtbaar te maken. Impact gaat over wat er gebeurt in de samenleving en je ook echt kunt toeschrijven aan jouw activiteiten. Dat is knap lastig want hoever moet je daar mee gaan en hoe maak je dat concreet?

We puzzelen er flink op in de Sioo’s ACC. Uiteraard kunnen organisaties het wiel opnieuw uitvinden, maar wat we ontdekten is dat over impactmeting eigenlijk al heel veel kennis beschikbaar is. Die zit echter in een wereld die over het algemeen niet makkelijk integreert met de traditionele meer financieel gedreven organisaties, namelijk de wereld van de NGO’s. Organisaties in de ontwikkelingssamenwerking hebben al uitgebreide systemen ontwikkeld om hun impact te meten. Ter verantwoording van hun subsidies en donaties gebruiken ze die al tientallen jaren. Tijd dus om daar eens te gaan buurten. Dat kan ook weer leiden tot een mooie wisselwerking: ontwikkelingsorganisaties die bedrijven helpen met hun meervoudige waardecreatie. Een mooie taak voor adviseurs om die twee werelden met elkaar te verbinden rondom dit steeds belangrijkere thema.

Meer weten?

Lees meer over Advanced Consulting and Change.

Ik googelde ze net even en ze bestaan nog: Pink Elephant! Een adviesbureau dat lang geleden een kantoor in Voorburg had en waar ik een presentatie bijwoonde van hun Nepal project. Ze steunden zeer actief een weeshuis in Nepal, met geld en werk. Elk jaar gingen er een paar Elephants naar toe om mee te werken. Ik was destijds onder de indruk van wat ze deden, maar vooral van hun commitment. Ze zagen al vroeg dat het bij bedrijven niet om aandeelhouderswaarde alleen draait. Anno 2017 is een van de grote trends dat ‘shared value’ (meervoudige waardecreatie) daarvoor in de plaats komt: het nastreven van financieel succes op een manier die ook maatschappelijke baten oplevert. Binnen het opleidingsprogramma voor consultants van Sioo, Advanced Consulting & Change, is deze ontwikkeling één van de aandachtspunten. Hoe kan je je klant hier op adviseren? En vooral: hoe meet je de resultaten?

Meervoudige waardecreatie gaat verder dan maatschappelijke verantwoord ondernemen. Bij dat laatste werd de maatschappelijke bijdrage als een randvoorwaarde gezien. Een organisatie mocht in ieder geval geen schade doen en moest daarnaast wat aan goede doelen doen. Projecten zoals die van Pink Elephant, waren projecten voor erbij. Naast het werk en niet erin. Meervoudige waardecreatie kijkt anders. Het verknoopt het oplossen van maatschappelijke knelpunten met de business. De sociale, maatschappelijke en ecologische vraagstukken in onze wereld zijn groot en vooral ook complex. De overheid zal nooit in staat zijn om deze vraagstukken alleen op te lossen. Ook een goed bedoeld project van een bedrijf heeft maar beperkt impact.

Wanneer private organisaties hun hele ondernemerschap inzetten om die problemen te tackelen, komen we wel een stap verder. Het gaat om financieel gezond zijn en maatschappelijke waarde toevoegen in de kern van je processen. De trend naar sociale ondernemingen past hier ook in: ondernemerschap inzetten voor sociale doelstellingen. Ook sociale ondernemingen groeien in aantal nu de combinatie van sociaal en ondernemen niet langer taboe is.

Ik ben bestuurder van zo’n social  enterprise, Hotel con Corazon in Nicaragua. Hotels met een hart, met als sociale doelstelling educatie te bevorderen. Zorgen dat kinderen zo lang mogelijk in het onderwijs blijven en de hoogst haalbare opleiding succesvol afronden. Schommelingen in het toerisme in Nicaragua, hebben invloed op het beschikbare budget voor educatie. We moeten op twee fronten (toerisme en educatie) met beleid en met een middellange termijn focus opereren.


De figuur geeft het spectrumweer van goededoelenorganisaties tot puur financieel gedreven organisaties.

schema

Een kernprobleem van social enterprises maar ook voor bedrijven die op basis van meervoudige waardecreatie willen opereren, is om de impact zichtbaar te maken. Impact gaat over wat er gebeurt in de samenleving en je ook echt kunt toeschrijven aan jouw activiteiten. Dat is knap lastig want hoever moet je daar mee gaan en hoe maak je dat concreet?

We puzzelen er flink op in de Sioo’s ACC. Uiteraard kunnen organisaties het wiel opnieuw uitvinden, maar wat we ontdekten is dat over impactmeting eigenlijk al heel veel kennis beschikbaar is. Die zit echter in een wereld die over het algemeen niet makkelijk integreert met de traditionele meer financieel gedreven organisaties, namelijk de wereld van de NGO’s. Organisaties in de ontwikkelingssamenwerking hebben al uitgebreide systemen ontwikkeld om hun impact te meten. Ter verantwoording van hun subsidies en donaties gebruiken ze die al tientallen jaren. Tijd dus om daar eens te gaan buurten. Dat kan ook weer leiden tot een mooie wisselwerking: ontwikkelingsorganisaties die bedrijven helpen met hun meervoudige waardecreatie. Een mooie taak voor adviseurs om die twee werelden met elkaar te verbinden rondom dit steeds belangrijkere thema.

Meer weten?

Lees meer over Advanced Consulting and Change.