Mail ons

Overzicht

Methodisch, navolgbaar ontwerpen van organisaties

Downloads 2 Oct 2012

Door: Brechtje Kessener

Na mijn korte dankwoordje aan de panelleden draait Dick, de leidinggevende van een van de deelnemers, het dankwoord om. Hij geeft aan dat hij heeft genoten van de dag. De deelnemers geven een spontaan applaus. Het is ook erg leuk om dit terug te horen. Dick is de hele dag te gast geweest in het programma Designing Complex Organizations (DCO), net als een aantal andere leidinggevenden van deelnemers, DCO alumni en mensen uit het DCO-team. Lees meer

De dag begon vanmorgen om negen uur. In de weken hiervoor hebben de DCO-deelnemers hun ontwerpprojecten beschreven in een dossier. De panelleden hebben elk vier dossiers gelezen en zullen vandaag betreffende deelnemers feedback geven. Ik begin de dag met een uitgebreid welkom. Dat geeft de mensen die door de lange files vandaag wat te laat zijn, de gelegenheid om binnen te glippen. Daarna presenteer ik de visie op organisatieontwerp die aan DCO ten grondslag ligt. Voor de lezer die DCO nog niet kent: DCO streeft naar het methodisch, navolgbaar handelen van organisatieontwerpers. Daarbij worden zij uitgedaagd inzichten uit de ontwerpleer, de organisatiekunde en veranderkunde te gebruiken om zowel het doorlopen proces als de analyses en (her)ontwerpen te verantwoorden. De ontwerpredenering loopt van de te vervullen functies voor alle stakeholders naar de interne organisatie-inrichting. Daarbij worden de deelnemers geacht de technische, de politieke en culturele aspecten van de interne organisatie mee te nemen en op elkaar te betrekken. Ik sluit mijn praatje af met aandachtpunten voor de feedback.

Dan start de eerste ronde. In drie parallelle groepen gaat een deelnemer zijn proces en resultaten tot nu voorleggen aan het panel. De deelnemers zijn best zenuwachtig. De projecten zijn al vaker besproken, maar alleen met mede-deelnemers en de vaste begeleiders. Nu kijken gemiddeld drie panelleden voor het eerst mee en moeten de deelnemers hun verhaal geordend vertellen. De eerste deelnemer in mijn groep start haar presentatie door te vertellen dat alleen dat al heeft geholpen. Ze heeft anderhalf uur tot haar beschikking. Ze start met een korte presentatie en dan ontspint zich een boeiend gesprek. Haar bezuinigingsopdracht in de gemeente Den Haag is complex en speelt zich af in een sterk politieke omgeving. Al pratende onderscheidt het panel een aantal ontwerpvragen. De leden raden de deelnemer aan verder te focussen en we verkennen de verschillende mogelijkheden. Met de laatste ronde tips en suggesties sluiten we de eerste ronde af.

In de pauze loop ik even langs de andere groepen. Overal enthousiaste verhalen. Soms is het panel confronterend, maar altijd met aandacht en zorg. Deelnemers maken grote stappen vooruit vandaag, voortdurend vallen kwartjes, ook als andere deelnemers aan de beurt zijn. De sfeer is serieus, aandachtig. Organisatieontwerpen hebben impact op veel mensen en vragen zorgvuldigheid. Gelukkig wordt er ook regelmatig flink gelachen.

Om vijf uur, na vier rondes, sluiten we af. Opgelucht en moe zijn de deelnemers. Goed dat we vanavond alleen nog het diner op het programma hebben. Morgen halen we in kleine groepen de inzichten op en verankeren die in de verdere aanpak. De dag was een succes. Veel deelnemers hebben me vandaag al laten weten dat ze enorm waardevolle feedback hebben gekregen. De aanwezige alumni van DCO-1 en -2 willen een volgende keer graag weer komen. De leidinggevenden die ik spreek geven aan dat het zeker de moeite waard was, ze hebben er zelf ook van geleerd. Het was een intensieve, maar ook inspirerende dag! Nu netjes iedereen bedanken en dan neem ik ook een wijntje…