Mail ons

Overzicht

Next Level Consulting: tussen samenleving, organisaties en het vak

Blogpost 13 Mar 2019

Al ruim een eeuw dragen consultants bij aan het vergroten van de productiviteit en toegevoegde waarde van hun klanten. Het vak is in die tijd een paar keer fors van aard veranderd, het ontwikkelde zich van een expertvak naar een vak van procesbegeleiders. Ook nu vinden adviseurs het vak, en daarmee zichzelf, opnieuw uit. Deze keer om in de huidige informatiesamenleving een nuttige en effectieve rol te kunnen (blijven) vervullen en daadwerkelijk waarde toe te voegen. Leermanager Suzanne Starke reflecteert op wat zij vanuit haar rol ziet veranderen voor en bij adviseurs.

Consulting in de Informatiesamenleving’ daagt de adviseur uit om zijn of haar eigen rol en advieswerk te plaatsen in het licht van de actuele ontwikkelingen van de informatiesamenleving, maar ook om die rol op te rekken naar aanleiding van nieuwe trends. Ik zie onze deelnemers dan ook veel bewuster bezig zijn met de context, het vak, zichzelf en de relatie daartussen.

Onze deelnemers maken intensief kennis met de zon- en schaduwkanten van tal van ontwikkelingen, zoals technologische ontwikkelingen, de veranderende rol van informatie in organisaties en nieuwe organisatie- en businessmodellen. Wat zijn daarvan de kansen en risico’s? Hoe kun je onderwerpen agenderen binnen de organisatie? En wat helpt wel of juist niet om organisaties wendbaar te krijgen?

Veranderend adviesvak

Daarnaast verandert ook de wijze van adviseren. Veranderopdrachten hebben niet altijd meer een duidelijk begin of einde met vooraf vastgestelde eindresultaten. Ze veranderen in opdrachten die meebewegen met de werkelijkheid van alledag waarin organisaties zich bevinden. Itereren en experimenteren is het nieuwe veranderen. Het is zowel voor organisaties als adviseurs een hele uitdaging om alle trends en ontwikkelingen, die in hoog tempo en op meerdere terreinen tegelijk plaatsvinden, bij te houden en te integreren in lopende opdrachten en business.

Nu we van het tijdperk van ‘meer en beter’ in het tijdperk van ‘anders’ terecht zijn gekomen neemt de complexiteit toe. Die nieuwe ontwikkelingen vragen daarom ook van adviseurs, organisaties en klanten een mentale transformatie, anders kijken, anders denken en anders handelen. Hoe ziet de omgeving waarin ze zich bevinden eruit, wat werkt wel en wat niet (boven- en onderstroom), welke modellen en theorieën liggen onder de mogelijkheden die er zijn op organisatie-, verander- en interventiekundig gebied en welke normen, waarden, competenties en ambities breng ik mee?

Wat heb jij nodig?

In het begin van ons consultancyprogramma is er dan ook wel wat verwarring door de vele theorieën, modellen, ervaringen en toepassingen die langskomen, maar gedurende de maanden die volgen, beginnen er steeds meer kwartjes te vallen. Een open houding is een voorwaarde om te voorkomen dat je als adviseur te snel focust of materie afdoet als ‘dat past niet bij mij’ of ‘dat vind ik niet dus dat is niet voor mij’.

Het is mooi om te zien dat onze deelnemers in een half jaar zowel op professioneel als persoonlijk vlak zo veel kunnen groeien. Mijn rol is om dat maximaal te laten gebeuren. Dat ieder individu zoveel mogelijk kan leren en ontwikkelen in een veilige en leuke setting. Dit laatste heeft continu mijn aandacht, zowel tijdens de bijeenkomsten als daartussen. Ik help de deelnemer, de groep en de docent om het maximale uit de leergang te halen, zowel persoonlijk als professioneel. Dat doe ik door in het intakegesprek al de vraag te stellen ‘wat heb je nodig om zo goed mogelijk te kunnen leren en ontwikkelen?’.

Hoe anders

Dat doe ik ook door weerstanden bij individuen bespreekbaar te maken en helpen weg te nemen, door uitdaging aan te brengen waar het te makkelijk gaat en rust te creëren waar er niet-effectieve onrust is, door vooraf en tijdens met de docent te overleggen wat de boodschap is die hij over wil brengen, de beste route daarvoor te bespreken en samen met docent en groep de juiste omstandigheden te creëren voor maximaal leereffect. Adviseurs helpen groeien en openstaan voor ‘anders’ vind ik het mooiste wat er is. Wat een vak!

Benieuwd hoe jij als handelend actor tussen organisaties, samenleving en het consultancyvak nog sterker in je opdracht(en) kunt staan?

Al ruim een eeuw dragen consultants bij aan het vergroten van de productiviteit en toegevoegde waarde van hun klanten. Het vak is in die tijd een paar keer fors van aard veranderd, het ontwikkelde zich van een expertvak naar een vak van procesbegeleiders. Ook nu vinden adviseurs het vak, en daarmee zichzelf, opnieuw uit. Deze keer om in de huidige informatiesamenleving een nuttige en effectieve rol te kunnen (blijven) vervullen en daadwerkelijk waarde toe te voegen. Leermanager Suzanne Starke reflecteert op wat zij vanuit haar rol ziet veranderen voor en bij adviseurs.

Consulting in de Informatiesamenleving’ daagt de adviseur uit om zijn of haar eigen rol en advieswerk te plaatsen in het licht van de actuele ontwikkelingen van de informatiesamenleving, maar ook om die rol op te rekken naar aanleiding van nieuwe trends. Ik zie onze deelnemers dan ook veel bewuster bezig zijn met de context, het vak, zichzelf en de relatie daartussen.

Onze deelnemers maken intensief kennis met de zon- en schaduwkanten van tal van ontwikkelingen, zoals technologische ontwikkelingen, de veranderende rol van informatie in organisaties en nieuwe organisatie- en businessmodellen. Wat zijn daarvan de kansen en risico’s? Hoe kun je onderwerpen agenderen binnen de organisatie? En wat helpt wel of juist niet om organisaties wendbaar te krijgen?

Veranderend adviesvak

Daarnaast verandert ook de wijze van adviseren. Veranderopdrachten hebben niet altijd meer een duidelijk begin of einde met vooraf vastgestelde eindresultaten. Ze veranderen in opdrachten die meebewegen met de werkelijkheid van alledag waarin organisaties zich bevinden. Itereren en experimenteren is het nieuwe veranderen. Het is zowel voor organisaties als adviseurs een hele uitdaging om alle trends en ontwikkelingen, die in hoog tempo en op meerdere terreinen tegelijk plaatsvinden, bij te houden en te integreren in lopende opdrachten en business.

Nu we van het tijdperk van ‘meer en beter’ in het tijdperk van ‘anders’ terecht zijn gekomen neemt de complexiteit toe. Die nieuwe ontwikkelingen vragen daarom ook van adviseurs, organisaties en klanten een mentale transformatie, anders kijken, anders denken en anders handelen. Hoe ziet de omgeving waarin ze zich bevinden eruit, wat werkt wel en wat niet (boven- en onderstroom), welke modellen en theorieën liggen onder de mogelijkheden die er zijn op organisatie-, verander- en interventiekundig gebied en welke normen, waarden, competenties en ambities breng ik mee?

Wat heb jij nodig?

In het begin van ons consultancyprogramma is er dan ook wel wat verwarring door de vele theorieën, modellen, ervaringen en toepassingen die langskomen, maar gedurende de maanden die volgen, beginnen er steeds meer kwartjes te vallen. Een open houding is een voorwaarde om te voorkomen dat je als adviseur te snel focust of materie afdoet als ‘dat past niet bij mij’ of ‘dat vind ik niet dus dat is niet voor mij’.

Het is mooi om te zien dat onze deelnemers in een half jaar zowel op professioneel als persoonlijk vlak zo veel kunnen groeien. Mijn rol is om dat maximaal te laten gebeuren. Dat ieder individu zoveel mogelijk kan leren en ontwikkelen in een veilige en leuke setting. Dit laatste heeft continu mijn aandacht, zowel tijdens de bijeenkomsten als daartussen. Ik help de deelnemer, de groep en de docent om het maximale uit de leergang te halen, zowel persoonlijk als professioneel. Dat doe ik door in het intakegesprek al de vraag te stellen ‘wat heb je nodig om zo goed mogelijk te kunnen leren en ontwikkelen?’.

Hoe anders

Dat doe ik ook door weerstanden bij individuen bespreekbaar te maken en helpen weg te nemen, door uitdaging aan te brengen waar het te makkelijk gaat en rust te creëren waar er niet-effectieve onrust is, door vooraf en tijdens met de docent te overleggen wat de boodschap is die hij over wil brengen, de beste route daarvoor te bespreken en samen met docent en groep de juiste omstandigheden te creëren voor maximaal leereffect. Adviseurs helpen groeien en openstaan voor ‘anders’ vind ik het mooiste wat er is. Wat een vak!

Benieuwd hoe jij als handelend actor tussen organisaties, samenleving en het consultancyvak nog sterker in je opdracht(en) kunt staan?