Mail ons

Overzicht

Nieuw organiseren vraagt om dieper begrip van mensen en activiteiten

Blog 26 May 2017

blog mmUit het recente  rapport van de  rekenkamer  (http://bit.ly/2qfYBXU ) blijkt dat het beschikken over medewerkers met de juiste competenties voor het werk van nu en in de toekomst, binnen de rijksoverheid als de grootste uitdaging wordt gezien.

Het is een vraagstuk dat bij veel organisaties speelt. Wie hebben we eigenlijk in huis? Wat is het potentieel van deze mensen, en wat vraagt het werk aan capabilities?. Strategisch personeelsbeleid en vlootschouwen  scheren vaak op een hoog abstractie niveau en gebaseerd op weinig feiten en veel meningen over deze vragen heen.  En gaan bovendien voorbij aan de onderliggende vraag hoe  het werk georganiseerd is.

Het organiseren van werk is een onderwerp dat in veel organisaties , met name waar veel kenniswerkers werken, te weinig aandacht krijgt. Veel grote organisaties zijn de resultante van series besluiten over een langere  periode:  een  nieuwe  afdeling oprichten, een team afsplitsen,  een  projectorganisatie naast de lijn bouwen,  een onderdeel in “de hark” tijdelijk toewijzen aan een andere manager, een samenwerking aangaan met andere partijen.  Veel organisaties zijn in de loop van de tijd een beetje rommelig geworden, en zijn slecht uit te leggen. Waarom doen we het zo?  Ja gewoon…omdat …..

Dit proces gaat door . Gevoed door het idee dat alles tegenwoordig sneller gaat, blijven organisaties in beweging.  Vandaar de roep om wendbaarheid. Overal worden teams opgericht die srcummend hun werk gaan doen. Zelforganisatie  lijkt de oplossing voor alles te worden. Ook al zie ik de vele voordelen van zelforganisatie  toch kijk ik kritisch naar wat nu vaak op een vlucht voorwaarts lijkt, waarbij een aantal andere zaken uit het oog verloren wordt.

In het Sioo Consulting Program & Community werkten we recent met Giles Slinger van Concentra aan data driven organisatie design. Concentra  hanteert een  zeer gedetailleerde   methode  voor   het analyseren van het werk (van nu of van de toekomst)  en wat dat vraagt aan competenties. Op basis daarvan ontwerpen ze vervolgens de nieuwe organisatie van het werk. Dat levert een behoorlijk statische maar stevige  eindplaat op inclusief nieuwe functies.

Zelfs voor organisaties die wendbaar willen zijn en daarom principes van zelforganisatie in willen voeren kan het nuttig zijn om eens op deze manier naar de organisatie van werk te kijken. Om goede teams samen te kunnen  stellen is het cruciaal goed  te snappen wat het werk dat gedaan moet worden vraagt en over welke  capabilities medewerkers moeten beschikken,  zodanig dat alles wat nodig is ook in het team vertegenwoordigd is.  Te vaak en te snel wordt die laatste vraag afgedaan met het antwoord: het zijn professionals!

Wat dat betreft is het goed om ook voor de moderne flexibele  organisatieconcepten  te kunnen beschikken over de precisie en rigor van goede analyses en die toe te passen in lijn met de bedoeling van nu,  in plaats van te snel en te slordig de vlucht voorwaarts naar zelforganiserende teams van professionals  te maken.

Marguerithe de Man, programmamanager Sioo Consulting Program & community

blog mmUit het recente  rapport van de  rekenkamer  (http://bit.ly/2qfYBXU ) blijkt dat het beschikken over medewerkers met de juiste competenties voor het werk van nu en in de toekomst, binnen de rijksoverheid als de grootste uitdaging wordt gezien.

Het is een vraagstuk dat bij veel organisaties speelt. Wie hebben we eigenlijk in huis? Wat is het potentieel van deze mensen, en wat vraagt het werk aan capabilities?. Strategisch personeelsbeleid en vlootschouwen  scheren vaak op een hoog abstractie niveau en gebaseerd op weinig feiten en veel meningen over deze vragen heen.  En gaan bovendien voorbij aan de onderliggende vraag hoe  het werk georganiseerd is.

Het organiseren van werk is een onderwerp dat in veel organisaties , met name waar veel kenniswerkers werken, te weinig aandacht krijgt. Veel grote organisaties zijn de resultante van series besluiten over een langere  periode:  een  nieuwe  afdeling oprichten, een team afsplitsen,  een  projectorganisatie naast de lijn bouwen,  een onderdeel in “de hark” tijdelijk toewijzen aan een andere manager, een samenwerking aangaan met andere partijen.  Veel organisaties zijn in de loop van de tijd een beetje rommelig geworden, en zijn slecht uit te leggen. Waarom doen we het zo?  Ja gewoon…omdat …..

Dit proces gaat door . Gevoed door het idee dat alles tegenwoordig sneller gaat, blijven organisaties in beweging.  Vandaar de roep om wendbaarheid. Overal worden teams opgericht die srcummend hun werk gaan doen. Zelforganisatie  lijkt de oplossing voor alles te worden. Ook al zie ik de vele voordelen van zelforganisatie  toch kijk ik kritisch naar wat nu vaak op een vlucht voorwaarts lijkt, waarbij een aantal andere zaken uit het oog verloren wordt.

In het Sioo Consulting Program & Community werkten we recent met Giles Slinger van Concentra aan data driven organisatie design. Concentra  hanteert een  zeer gedetailleerde   methode  voor   het analyseren van het werk (van nu of van de toekomst)  en wat dat vraagt aan competenties. Op basis daarvan ontwerpen ze vervolgens de nieuwe organisatie van het werk. Dat levert een behoorlijk statische maar stevige  eindplaat op inclusief nieuwe functies.

Zelfs voor organisaties die wendbaar willen zijn en daarom principes van zelforganisatie in willen voeren kan het nuttig zijn om eens op deze manier naar de organisatie van werk te kijken. Om goede teams samen te kunnen  stellen is het cruciaal goed  te snappen wat het werk dat gedaan moet worden vraagt en over welke  capabilities medewerkers moeten beschikken,  zodanig dat alles wat nodig is ook in het team vertegenwoordigd is.  Te vaak en te snel wordt die laatste vraag afgedaan met het antwoord: het zijn professionals!

Wat dat betreft is het goed om ook voor de moderne flexibele  organisatieconcepten  te kunnen beschikken over de precisie en rigor van goede analyses en die toe te passen in lijn met de bedoeling van nu,  in plaats van te snel en te slordig de vlucht voorwaarts naar zelforganiserende teams van professionals  te maken.

Marguerithe de Man, programmamanager Sioo Consulting Program & community