Mail ons

Overzicht

Professionele, functionele en profielgedreven ontwerpcriteria

Blogpost 12 Mar 2013

In het In de Wind-programma ontwerpen de deelnemende adviseurs een vernieuwende propositie voor hun klanten. Wij vragen hen naar de ontwerpcriteria die zij in dat proces hanteren. Dat blijkt keer op keer een lastige vraag te zijn.

Vaak komen deelnemers als antwoord op die vraag met algemene uitgangspunten ten aanzien van organiseren en veranderen. Die zeggen wel iets over hoe zij kijken en denken, maar zijn nog niet vertaald naar een laag genoeg abstractieniveau dat ze richting geven aan het ontwerp van de concrete propositie van de adviseur in kwestie. Een voorbeeld: Een architect kan zeggen: “Ik ontwerp met oog voor het milieu”. Dat is mooi, maar we weten dan nog niet hoe hij dat vertaalt naar de nieuwe woningen in het voormalige havengebied, waarvoor hij een opdracht heeft gekregen.

Ontwerpen van een propositie

De proposities die onze deelnemers ontwerpen, liggen op hetzelfde niveau als de woonhuizen in het havengebied van de architect. Die proposities ontwikkelen de deelnemers voor een specifieke markt en een daarin spelend vraagstuk. Om op dat niveau een propositie te kunnen maken is het noodzakelijk dat de adviseur goed zicht heeft op het vraagstuk, op de context waarin dat vraagstuk zich afspeelt en op het vakmanschap dat dat vraagt. Ik noem dat de professionele ontwerpcriteria. Professionele ontwerpcriteria zijn steeds opnieuw een doorvertaling, een verdere precisering, van de meer generieke opvattingen over organiseren en veranderen.

Andere criteria van onze deelnemers gaan over functionaliteit. Ze hebben het dan over klanten die niet met zijn allen een dag de hei op kunnen of groepen medewerkers die bepaalde leerstijlvoorkeuren hebben. Functionele ontwerpcriteria zijn prima criteria en van wezenlijk belang voor een goed ontwerp, maar alleen daarvan uitgaan is niet voldoende.

Een derde type criteria zijn de profielgedreven ontwerpcriteria; de vertaling van de persoonlijke professionele ambitie, wat voor profiel als adviseur wil ik in de markt hebben, wat is mijn handtekening? Met die handtekening bouwt een adviseur immers een bepaalde reputatie op in de markt. De profielgedreven criteria zijn van belang om als professional de regie te houden over de eigen ontwikkeling. Ze moeten echter niet zo dominant zijn dat die handtekening een ‘hamer’ wordt. De profielgedreven criteria vinden deelnemers het aller moeilijkst om te benoemen en om te operationaliseren tot waarneembare criteria.

Onderscheidende propositie

In een goed ontworpen propositie is het vooral de mix van professionele en profielgedreven ontwerpcriteria die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het onderscheidende vermogen van die propositie in de markt. De functionele ontwerpcriteria zijn immers voor alle adviseurs in dezelfde markt min of meer gelijk. Het onderscheidend vermogen van een adviseur is essentieel in een volle markt, waar veel adviseurs min of meer hetzelfde doen. Door een goed ontworpen propositie is het mogelijk om iets anders aan te bieden dan de rest, om meerwaarde te bieden. Een propositie die niet alleen op het vraagstuk in zijn context, maar ook echt bij de ontwerper van de propositie past, juist door die lastige profielgedreven criteria.

Marguerithe schreef eerder over profileringsthema’s van deelnemers in ons consultancyprogramma. Lees meer!

In het In de Wind-programma ontwerpen de deelnemende adviseurs een vernieuwende propositie voor hun klanten. Wij vragen hen naar de ontwerpcriteria die zij in dat proces hanteren. Dat blijkt keer op keer een lastige vraag te zijn.

Vaak komen deelnemers als antwoord op die vraag met algemene uitgangspunten ten aanzien van organiseren en veranderen. Die zeggen wel iets over hoe zij kijken en denken, maar zijn nog niet vertaald naar een laag genoeg abstractieniveau dat ze richting geven aan het ontwerp van de concrete propositie van de adviseur in kwestie. Een voorbeeld: Een architect kan zeggen: “Ik ontwerp met oog voor het milieu”. Dat is mooi, maar we weten dan nog niet hoe hij dat vertaalt naar de nieuwe woningen in het voormalige havengebied, waarvoor hij een opdracht heeft gekregen.

Ontwerpen van een propositie

De proposities die onze deelnemers ontwerpen, liggen op hetzelfde niveau als de woonhuizen in het havengebied van de architect. Die proposities ontwikkelen de deelnemers voor een specifieke markt en een daarin spelend vraagstuk. Om op dat niveau een propositie te kunnen maken is het noodzakelijk dat de adviseur goed zicht heeft op het vraagstuk, op de context waarin dat vraagstuk zich afspeelt en op het vakmanschap dat dat vraagt. Ik noem dat de professionele ontwerpcriteria. Professionele ontwerpcriteria zijn steeds opnieuw een doorvertaling, een verdere precisering, van de meer generieke opvattingen over organiseren en veranderen.

Andere criteria van onze deelnemers gaan over functionaliteit. Ze hebben het dan over klanten die niet met zijn allen een dag de hei op kunnen of groepen medewerkers die bepaalde leerstijlvoorkeuren hebben. Functionele ontwerpcriteria zijn prima criteria en van wezenlijk belang voor een goed ontwerp, maar alleen daarvan uitgaan is niet voldoende.

Een derde type criteria zijn de profielgedreven ontwerpcriteria; de vertaling van de persoonlijke professionele ambitie, wat voor profiel als adviseur wil ik in de markt hebben, wat is mijn handtekening? Met die handtekening bouwt een adviseur immers een bepaalde reputatie op in de markt. De profielgedreven criteria zijn van belang om als professional de regie te houden over de eigen ontwikkeling. Ze moeten echter niet zo dominant zijn dat die handtekening een ‘hamer’ wordt. De profielgedreven criteria vinden deelnemers het aller moeilijkst om te benoemen en om te operationaliseren tot waarneembare criteria.

Onderscheidende propositie

In een goed ontworpen propositie is het vooral de mix van professionele en profielgedreven ontwerpcriteria die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het onderscheidende vermogen van die propositie in de markt. De functionele ontwerpcriteria zijn immers voor alle adviseurs in dezelfde markt min of meer gelijk. Het onderscheidend vermogen van een adviseur is essentieel in een volle markt, waar veel adviseurs min of meer hetzelfde doen. Door een goed ontworpen propositie is het mogelijk om iets anders aan te bieden dan de rest, om meerwaarde te bieden. Een propositie die niet alleen op het vraagstuk in zijn context, maar ook echt bij de ontwerper van de propositie past, juist door die lastige profielgedreven criteria.

Marguerithe schreef eerder over profileringsthema’s van deelnemers in ons consultancyprogramma. Lees meer!