Mail ons

Overzicht

Ook een zaak van de gemeentesecretaris

Blogpost 4 Sep 2014

Wie meedoet aan het waardevoller maken van een samenleving, weet wat zo belangrijk is voor hem of haar dat hij of zij hiervoor in actie wil komen samen met anderen. In navolging van de politiek filosofe Hannah Arendt (1906-1975), is dit voor mij politiek handelen. Ieder mens is hiertoe in staat. Politiek handelen maakt ons zelfs menselijk, volgens Arendt, omdat we onszelf erdoor onthullen: we gaan voor iets staan dat voor ons van waarde is, nemen hierop een initiatief en brengen iets van belang op gang (Arendt in Vita Activa, 1958/1994, p. 175). Hiermee dragen we bij aan een echte democratie.

Meedoen kan en gebeurt op elk gebied, maar bij werk, zorg en jeugd worden we momenteel allemaal gevraagd mee te doen. Dit biedt kansen voor een levendige democratie. Ik weet echter ook dat initiatieven op vele momenten hulp nodig hebben van gemeenteambtenaren om uit te groeien tot datgene dat de initiatiefnemer voor ogen stond. En het luistert nauw in hoeverre deze hulp een initiatief verder helpt of verhelpt.

Rol van gemeentesecretarissen

Ik dicht gemeentesecretarissen een belangrijke rol toe in het mogelijk maken van die levendige democratie, omdat zij een bijzondere positie hebben in ons lokaal bestuur. Zij staan tussen de politiek en de ambtelijke organisatie in en dragen de zorg voor een adequate organisatieontwikkeling in de context van maatschappelijke veranderingen. Vandaar dat ik meen dat zij de veranderingen die op stapel staan niet kunnen overlaten aan hoofden van afdelingen of programmamanagers; de drie decentralisaties zijn ook een zaak van de gemeentesecretaris.

Ik werk dagelijkse met (loco)gemeentesecretarissen aan het leiding nemen in veranderingsprocessen door middel van de Sioo/VGS leergangen ‘Lokaal leiderschap’ en ‘Leiderschap in de top van gemeentelijke organisaties’. Begin 2013 viel mij op hoe weinig de deelnemers aan deze leergangen spraken over de decentralisatie van verantwoordelijkheden op het gebied van werk, zorg en jeugd naar gemeenten per 1 januari 2015. Hier wilde ik verandering in brengen, zodat de drie decentralisaties niet zouden leiden tot slechts verandering van beleid of van enkele werkprocessen, nee, zodat ze echt kunnen leiden tot nieuwe democratische verhoudingen waarin gemeente en samenleving elkaar met waardering tegemoet treden.

Vergroten betrokkenheid

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Gemeentesecretarissen wilden mijn voorstel voor een actieonderzoek onder gemeentesecretarissen financieren. Mijn co-onderzoeker Guus van Bork en ik vroegen daarop aan gemeentesecretarissen of we samen met hen mochten uitzoeken, uitproberen, leren, uitvinden wat er allemaal voor nodig is om een grotere betrokkenheid van burgers bij de gemeenschap mogelijk te maken.

Uit zes regio’s kwam er interesse voor deelname aan het onderzoek. De (loco)secretarissen van de volgende gemeenten uit zes regio’s nemen deel: Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar; Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen; Tiel; Etten-Leur, Roosendaal, Moerdijk, Rucphen, Halderberge en Zundert; Assen, Noordenveld, Emmen, Meppel, De Wolden, Westerveld, Coevorden, Hoogeveen, Midden Drenthe, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Het actie-onderzoek loopt tot de zomer van 2015. We wisselen werkbijeenkomsten af met het delen van tussentijdse lessen door middel van deze blogserie.

Interesse in actieonderzoek binnen jouw organisatie? Neem contact met ons op of verdiep je in Lokaal Leiderschap voor meer overzicht in jouw gemeentelijke organisatie.

Wie meedoet aan het waardevoller maken van een samenleving, weet wat zo belangrijk is voor hem of haar dat hij of zij hiervoor in actie wil komen samen met anderen. In navolging van de politiek filosofe Hannah Arendt (1906-1975), is dit voor mij politiek handelen. Ieder mens is hiertoe in staat. Politiek handelen maakt ons zelfs menselijk, volgens Arendt, omdat we onszelf erdoor onthullen: we gaan voor iets staan dat voor ons van waarde is, nemen hierop een initiatief en brengen iets van belang op gang (Arendt in Vita Activa, 1958/1994, p. 175). Hiermee dragen we bij aan een echte democratie.

Meedoen kan en gebeurt op elk gebied, maar bij werk, zorg en jeugd worden we momenteel allemaal gevraagd mee te doen. Dit biedt kansen voor een levendige democratie. Ik weet echter ook dat initiatieven op vele momenten hulp nodig hebben van gemeenteambtenaren om uit te groeien tot datgene dat de initiatiefnemer voor ogen stond. En het luistert nauw in hoeverre deze hulp een initiatief verder helpt of verhelpt.

Rol van gemeentesecretarissen

Ik dicht gemeentesecretarissen een belangrijke rol toe in het mogelijk maken van die levendige democratie, omdat zij een bijzondere positie hebben in ons lokaal bestuur. Zij staan tussen de politiek en de ambtelijke organisatie in en dragen de zorg voor een adequate organisatieontwikkeling in de context van maatschappelijke veranderingen. Vandaar dat ik meen dat zij de veranderingen die op stapel staan niet kunnen overlaten aan hoofden van afdelingen of programmamanagers; de drie decentralisaties zijn ook een zaak van de gemeentesecretaris.

Ik werk dagelijkse met (loco)gemeentesecretarissen aan het leiding nemen in veranderingsprocessen door middel van de Sioo/VGS leergangen ‘Lokaal leiderschap’ en ‘Leiderschap in de top van gemeentelijke organisaties’. Begin 2013 viel mij op hoe weinig de deelnemers aan deze leergangen spraken over de decentralisatie van verantwoordelijkheden op het gebied van werk, zorg en jeugd naar gemeenten per 1 januari 2015. Hier wilde ik verandering in brengen, zodat de drie decentralisaties niet zouden leiden tot slechts verandering van beleid of van enkele werkprocessen, nee, zodat ze echt kunnen leiden tot nieuwe democratische verhoudingen waarin gemeente en samenleving elkaar met waardering tegemoet treden.

Vergroten betrokkenheid

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Gemeentesecretarissen wilden mijn voorstel voor een actieonderzoek onder gemeentesecretarissen financieren. Mijn co-onderzoeker Guus van Bork en ik vroegen daarop aan gemeentesecretarissen of we samen met hen mochten uitzoeken, uitproberen, leren, uitvinden wat er allemaal voor nodig is om een grotere betrokkenheid van burgers bij de gemeenschap mogelijk te maken.

Uit zes regio’s kwam er interesse voor deelname aan het onderzoek. De (loco)secretarissen van de volgende gemeenten uit zes regio’s nemen deel: Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar; Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen; Tiel; Etten-Leur, Roosendaal, Moerdijk, Rucphen, Halderberge en Zundert; Assen, Noordenveld, Emmen, Meppel, De Wolden, Westerveld, Coevorden, Hoogeveen, Midden Drenthe, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Het actie-onderzoek loopt tot de zomer van 2015. We wisselen werkbijeenkomsten af met het delen van tussentijdse lessen door middel van deze blogserie.

Interesse in actieonderzoek binnen jouw organisatie? Neem contact met ons op of verdiep je in Lokaal Leiderschap voor meer overzicht in jouw gemeentelijke organisatie.