Mail ons

Overzicht

Profiel in beeld

Blog 18 Mar 2013

Door: Marguerithe de Man

Tests zijn van alle tijden en blijven populair. De Viva en Margriet staan er vol mee, maar ook bladen als Psychologie Magazine. Als ik zo’n test tegenkom doe ik hem meestal wel, benieuwd,  maar zelden verrast door de uitslag. Ze vertellen me dingen die ik al weet. Ook in organisaties zijn persoonlijkheid- en leiderschapstesten populair. Niet zelden kom ik mensen tegen die mij kunnen vertellen wat hun score is op MBTI, Insights en Graves Dynamic Profile of welk Enneagram type ze zijn aangevuld met Belbinrollen en voorkeur binnen de kleurentest denken en doen. Wat me opvalt is dat mensen zichzelf ook zo introduceren: “Ik ben een ESTJ”  en dat moet dan voor zich spreken. Voor mij doet het dat niet. Zo’n lettercombinatie, Enneagramtype of Insightskleur vertelt me niets over die persoon.  Lees meer

Enkele jaren geleden deed ik als deelnemer mee aan een Human Dynamics programma. Ik ontdekte daar, wederom niet verrassend, welk type ik ben: een EMF. Ik moest mijn profiel vertalen in een tekening, beeld en verhaal. Dit beeld typeert mij en kan ik daarnaast heel goed gebruiken wanneer ik samen met een projectteam aan een nieuwe klus begin. Ik bouw in zo’n geval een ronde in waarin we elkaars ‘gebruiksaanwijzing’ verkennen. Ik vertel een verhaal over mijn stijl gebaseerd op de tekening die ik toen maakte en ik nodig anderen uit om iets dergelijks te doen. Mijn ervaring is dat dat helpt in de samenwerking.  Heel snel heb je met elkaar zicht op hoe het team in elkaar zit, zijn er aanknopingspunten om taken te verdelen, afspraken te maken over feedback of punten te benoemen voor leren en ontwikkelen.

Deze week werkte ik met een groep managers. Na twee dagen had ik al veel gehoord over hun context, hun afdeling, hun eigen rol en hun bijdrage. Maar pas toen ze aan het einde van de tweede dag een metafoor voor hun eigen stijl van leiderschap zochten en die aan elkaar vertelden, vielen de kwartjes echt. Dan komt het namelijk aan op hoe iemand iets zegt. Een van de managers zei: “Ik ben de dirigent, de muziek is gegeven en …”. Deze metafoor geeft zoveel meer aan dan de mededeling:  ik scoor hoog op structureren in Quinn en maakt dat ik ineens zie hoe iemand zijn werk doet en wat zijn stijl is.