Mail ons

Overzicht

Rendement van opleidingen begint met een goede investeringsredenering

Blogpost 4 Jun 2014

Sioo biedt klanten de mogelijkheid in een vrijblijvend oriënterend gesprek vragen rond verdere professionalisering te verkennen. Natuurlijk is het  van belang om in zo’n gesprek ontwikkelvraagstukken scherp(er) te krijgen. Het is echter minstens zo lonend om te komen tot een goede investeringsredenering; zowel voor jezelf als de eigen organisatie.

Er is de laatste jaren veel aandacht voor rendement van opleidingen en leren waarbij de centrale vraag veelal is hoe dat rendement zichtbaar en kwantificeerbaar gemaakt kan worden. Te grote gerichtheid op rendement langs deze lijn vergroot echter kwantificeerbare doelen uit en doet vaak geen recht aan de specifieke context van de werknemer en zijn/haar business.

Leren redeneren

In oriënterende gesprekken probeer ik daarom samen met de klant vooral tot een goede investeringsredenering te komen, een voor de deelnemer zelf en een voor de werkgever c.q. betalende organisatie. Het maken van twee afzonderlijke redeneringen kan daarbij veel extra inzichten opleveren:

  • Het maakt overeenkomsten maar ook discrepanties tussen de ambities van het individu en de organisatie zichtbaar en bespreekbaar
  • Het vergoot verantwoordelijkheid en commitment rond het leerproces; zowel bij de deelnemer als de opdracht- en of werkgever
  • Het verbindt persoonlijke ontwikkeling met ontwikkeling van de organisatie en de business
  • Het maakt organisatie breed gehanteerde modellen en systemen (bijvoorbeeld rond competentiemanagement) individueel en concreet

De focus ligt bij een dergelijke redenering zoveel mogelijk bij de uiteindelijke opbrengst c.q. output. Het is daarmee tevens een goed handvat bij het voortdurend monitoren van rendement van een opleiding of andere investering rond professionaliseren en leren.

Wil jij een vrijblijvend en verhelderend gesprek over jouw professionalisering?

NEEM CONTACT OP!

Sioo biedt klanten de mogelijkheid in een vrijblijvend oriënterend gesprek vragen rond verdere professionalisering te verkennen. Natuurlijk is het  van belang om in zo’n gesprek ontwikkelvraagstukken scherp(er) te krijgen. Het is echter minstens zo lonend om te komen tot een goede investeringsredenering; zowel voor jezelf als de eigen organisatie.

Er is de laatste jaren veel aandacht voor rendement van opleidingen en leren waarbij de centrale vraag veelal is hoe dat rendement zichtbaar en kwantificeerbaar gemaakt kan worden. Te grote gerichtheid op rendement langs deze lijn vergroot echter kwantificeerbare doelen uit en doet vaak geen recht aan de specifieke context van de werknemer en zijn/haar business.

Leren redeneren

In oriënterende gesprekken probeer ik daarom samen met de klant vooral tot een goede investeringsredenering te komen, een voor de deelnemer zelf en een voor de werkgever c.q. betalende organisatie. Het maken van twee afzonderlijke redeneringen kan daarbij veel extra inzichten opleveren:

  • Het maakt overeenkomsten maar ook discrepanties tussen de ambities van het individu en de organisatie zichtbaar en bespreekbaar
  • Het vergoot verantwoordelijkheid en commitment rond het leerproces; zowel bij de deelnemer als de opdracht- en of werkgever
  • Het verbindt persoonlijke ontwikkeling met ontwikkeling van de organisatie en de business
  • Het maakt organisatie breed gehanteerde modellen en systemen (bijvoorbeeld rond competentiemanagement) individueel en concreet

De focus ligt bij een dergelijke redenering zoveel mogelijk bij de uiteindelijke opbrengst c.q. output. Het is daarmee tevens een goed handvat bij het voortdurend monitoren van rendement van een opleiding of andere investering rond professionaliseren en leren.

Wil jij een vrijblijvend en verhelderend gesprek over jouw professionalisering?

NEEM CONTACT OP!