Mail ons

Overzicht

Sioo’s boekenplank: Over leiderschap. 19 inzichten.

Blogpost 13 Jun 2022

Om een podium te bieden aan de vele boeken die in ons netwerk tot stand komen, werd Sioo’s boekenplank in het leven geroepen, een blogrubriek over boeken van onze docenten en experts. Met dit keer een wel heel bijzondere bijdrage: ‘Over leiderschap. 19 inzichten’, het nieuwste boek van leiderschapsexpert Koen Marichal en Sioo-rector Jesse Segers, dat verder bouwt op de drie eerdere versies van de 19 inzichten rond leiderschap.

Al jaren zijn de twee een succesvol schrijversduo, dat tracht te verhelderen en ontrafelen wat leiderschap precies is, vanuit de wetenschap en de praktijk. Elf jaar na hun eerste inzichten verschijnt eind juni hun derde boek, dat ‘Over leiderschap. 19 inzichten.’ heet. Hoewel de titel eenvoudig klinkt, dekt het toch een grote lading.

”Er zijn ontzettend veel boeken over leiderschap te vinden,” legt Jesse uit. “Maar die belichten – en verheerlijken – meestal maar één vorm van leiderschap, terwijl goed leiderschap altijd context- en tijdsgebonden is. Bovendien trappen die boeken vaak open deuren in, we weten allemaal wel wat leiderschap kan en moet inhouden. Waar ze niet bij stilstaan, is waarom we het zo moeilijk vinden om die kennis, dat inzicht, ook daadwerkelijk toe te passen. Juist daar wil ons boek dieper op ingaan, vanuit noties rond gedeeld leiderschap, systemisch kijken en innerlijke kracht, maar ook vanuit principes uit de sociale psychologie over interacties tussen mensen.”

Interviews met succesvolle leiders

“We brengen een volledig, levensecht beeld van wat leiderschap kan inhouden en willen een integrale kijk brengen op wat leiderschap is en hoe je leiderschap kunt ontwikkelen,” vult Koen aan. “We benoemen voor elk van de 19 inzichten wat het nu zo lastig maakt, wat elk van ons parten speelt in het opnemen van leiderschap. Dat maakt het herkenbaarder en inspireert mensen om daarmee aan de slag te gaan. We willen met dit boek mensen dus duidelijk zelf aan het werk zetten.”

Het nieuwe boek telt zo’n 200 pagina’s, maar het hadden er ook 600 kunnen zijn. “Dat wilden we niet,” aldus Jesse. “Het moet behapbaar blijven. Dus we hebben onze tien jaar ervaring en alle kennis uit de vorige boeken echt ontleed en besproken om tot de kern van de zaak te komen. De 19 inzichten zoals we die vijf jaar geleden benoemd hebben, kloppen nog in grote lijnen. De oefening nu was om dieper in te gaan op de inzichten. We gebruiken wetenschappelijke theorieën, die we vermengen met praktijkervaring. De 200 boeken en artikels over leiderschap koppelen we aan tientallen interviews met ervaren, succesvolle leiders uit verschillende sectoren, die een betekenisvolle impact hebben gehad op hun teams. Wat zij vertellen, geldt niet enkel voor hun bedrijf, maar is algemeen toepasbaar.”

Lijder-schap

Uit de interviews wordt duidelijk dat mensen keuzes mogen en moeten maken in het hele palet van leiderschap. “Er wordt te makkelijk normatief gedacht over leiderschap, er moet meer empathie komen voor mensen die dagelijks leiderschap opnemen. Ons boek wil dan ook pleiten voor meer mildheid. We leggen bloot wat leiderschap moeilijk maakt, het is belangrijk dat leiders ook kijken naar wat ze wel al goed doen en beseffen dat ze als mens en als leider groeien door moeilijke situaties te doorstaan. Dit gaat vaak niet zonder lijden, waardoor leiderschap ook altijd een beetje lijder-schap is. Klassieke grote leiders zijn bijna altijd gevormd door verlieservaringen, zij gebruikten de moeilijke situaties als opportuniteit om als mens en als leider een stap vooruit te zetten, om beter meervoudig te leren kijken. Ook hierrond formuleert het boek een inzicht: Grow with hardships and smile.”

Een klassieke grote leider is ook degene die het voorwoord van het boek heeft geschreven. Als voormalig president van Europa is Herman Van Rompuy voor Jesse en Koen illustratief voor humanisme, werken in complexiteit, de permanente zoektocht tussen sterke leiders die polariserend zijn en leiders die proberen te depolariseren en fundamentele waarden blijven verdedigen.

Ambitieus doel

De auteurs hebben een ambitieus doel met ‘Over leiderschap’: ze willen veel mensen aanspreken om zichzelf meer te gaan zien als leider, los van positie, rang of status. “Iedereen kan een leider zijn, maar het vergt oefening, inzicht en toewijding. Ik heb gehoord dat een school met ons vorige boek aan de slag is gegaan om leerlingen aan hun leiderschap te leren werken en de verwachtingspatronen rond leiderschap in het bedrijfsleven op jonge leeftijd te ontwikkelen. Dat is een droom die voor ons werkelijkheid wordt,” zegt Koen.

“Vanzelfsprekend zal ook dit boek gebruikt worden in workshops en opleidingen. Bij elk inzicht horen reflectievragen en tips. De ondertussen bekende kaartjes, waarop elk van de 19 inzichten staan, horen ook bij dit nieuwe boek en zijn volledig herwerkt. We hebben heel veel tijd besteed aan de juiste formulering van de inzichten om de bruikbaarheid en toegankelijkheid te vergroten. En ook aan de beelden die bij de inzichten horen. We willen de lezers echt verleiden om met leiderschap aan de slag te gaan. Op de website 19thoughts lichten we in de aanloop naar de lancering van het boek trouwens alvast een tip van de sluier van bepaalde inzichten.”

Veranderingen leiden tot vervreemding

Het eerste inzicht op 19thoughts, Care, if nothing else, behandelt een hedendaags thema: empathie en aandacht, een wezenlijk onderdeel van leiderschap. Mensen ervaren een soort vervreemding door veranderingen zoals digitaal werken of reorganisaties. “Empathie en verbinding zijn belangrijk om als leider mensen mee te nemen in die veranderingen, maar het probleem is niet zozeer leiderschapsgedrag. Eigenlijk gaat het erom dat mensen het systeem niet vertrouwen, wat leidt tot vervreemding en het zoeken naar een sterke leider die systeemvertrouwen kan bouwen. Hier moeten leiders slim mee omgaan en zichzelf niet groter maken dan nodig. Leiderschap is mensen ontgoochelen op het tempo dat ze aankunnen,” aldus Jesse.

“Ervaren leiders weten dat dit onderdeel van het pakket is. Het is werk waar ze niet onmiddellijk applaus voor krijgen. De juiste weg in de vele keuzes die dagelijks te maken zijn, is heel hard werken. Het is altijd een leerproces, en de enige manier om er goed in te worden is jezelf vaak genoeg in ethische dilemma’s gooien. Of ‘Take no shortcuts to heaven’, inzicht 11.”

Sioo organiseert op 24 juni een themadag rond vervreemding, een actuele uitdaging in leiderschap. Het boek ‘Over leiderschap. 19 inzichten‘ zal vanaf eind juni in de (digitale) winkels liggen. Deze zomer vind je Jesse in de Summerschool Leiderschap.

Om een podium te bieden aan de vele boeken die in ons netwerk tot stand komen, werd Sioo’s boekenplank in het leven geroepen, een blogrubriek over boeken van onze docenten en experts. Met dit keer een wel heel bijzondere bijdrage: ‘Over leiderschap. 19 inzichten’, het nieuwste boek van leiderschapsexpert Koen Marichal en Sioo-rector Jesse Segers, dat verder bouwt op de drie eerdere versies van de 19 inzichten rond leiderschap.

Al jaren zijn de twee een succesvol schrijversduo, dat tracht te verhelderen en ontrafelen wat leiderschap precies is, vanuit de wetenschap en de praktijk. Elf jaar na hun eerste inzichten verschijnt eind juni hun derde boek, dat ‘Over leiderschap. 19 inzichten.’ heet. Hoewel de titel eenvoudig klinkt, dekt het toch een grote lading.

”Er zijn ontzettend veel boeken over leiderschap te vinden,” legt Jesse uit. “Maar die belichten – en verheerlijken – meestal maar één vorm van leiderschap, terwijl goed leiderschap altijd context- en tijdsgebonden is. Bovendien trappen die boeken vaak open deuren in, we weten allemaal wel wat leiderschap kan en moet inhouden. Waar ze niet bij stilstaan, is waarom we het zo moeilijk vinden om die kennis, dat inzicht, ook daadwerkelijk toe te passen. Juist daar wil ons boek dieper op ingaan, vanuit noties rond gedeeld leiderschap, systemisch kijken en innerlijke kracht, maar ook vanuit principes uit de sociale psychologie over interacties tussen mensen.”

Interviews met succesvolle leiders

“We brengen een volledig, levensecht beeld van wat leiderschap kan inhouden en willen een integrale kijk brengen op wat leiderschap is en hoe je leiderschap kunt ontwikkelen,” vult Koen aan. “We benoemen voor elk van de 19 inzichten wat het nu zo lastig maakt, wat elk van ons parten speelt in het opnemen van leiderschap. Dat maakt het herkenbaarder en inspireert mensen om daarmee aan de slag te gaan. We willen met dit boek mensen dus duidelijk zelf aan het werk zetten.”

Het nieuwe boek telt zo’n 200 pagina’s, maar het hadden er ook 600 kunnen zijn. “Dat wilden we niet,” aldus Jesse. “Het moet behapbaar blijven. Dus we hebben onze tien jaar ervaring en alle kennis uit de vorige boeken echt ontleed en besproken om tot de kern van de zaak te komen. De 19 inzichten zoals we die vijf jaar geleden benoemd hebben, kloppen nog in grote lijnen. De oefening nu was om dieper in te gaan op de inzichten. We gebruiken wetenschappelijke theorieën, die we vermengen met praktijkervaring. De 200 boeken en artikels over leiderschap koppelen we aan tientallen interviews met ervaren, succesvolle leiders uit verschillende sectoren, die een betekenisvolle impact hebben gehad op hun teams. Wat zij vertellen, geldt niet enkel voor hun bedrijf, maar is algemeen toepasbaar.”

Lijder-schap

Uit de interviews wordt duidelijk dat mensen keuzes mogen en moeten maken in het hele palet van leiderschap. “Er wordt te makkelijk normatief gedacht over leiderschap, er moet meer empathie komen voor mensen die dagelijks leiderschap opnemen. Ons boek wil dan ook pleiten voor meer mildheid. We leggen bloot wat leiderschap moeilijk maakt, het is belangrijk dat leiders ook kijken naar wat ze wel al goed doen en beseffen dat ze als mens en als leider groeien door moeilijke situaties te doorstaan. Dit gaat vaak niet zonder lijden, waardoor leiderschap ook altijd een beetje lijder-schap is. Klassieke grote leiders zijn bijna altijd gevormd door verlieservaringen, zij gebruikten de moeilijke situaties als opportuniteit om als mens en als leider een stap vooruit te zetten, om beter meervoudig te leren kijken. Ook hierrond formuleert het boek een inzicht: Grow with hardships and smile.”

Een klassieke grote leider is ook degene die het voorwoord van het boek heeft geschreven. Als voormalig president van Europa is Herman Van Rompuy voor Jesse en Koen illustratief voor humanisme, werken in complexiteit, de permanente zoektocht tussen sterke leiders die polariserend zijn en leiders die proberen te depolariseren en fundamentele waarden blijven verdedigen.

Ambitieus doel

De auteurs hebben een ambitieus doel met ‘Over leiderschap’: ze willen veel mensen aanspreken om zichzelf meer te gaan zien als leider, los van positie, rang of status. “Iedereen kan een leider zijn, maar het vergt oefening, inzicht en toewijding. Ik heb gehoord dat een school met ons vorige boek aan de slag is gegaan om leerlingen aan hun leiderschap te leren werken en de verwachtingspatronen rond leiderschap in het bedrijfsleven op jonge leeftijd te ontwikkelen. Dat is een droom die voor ons werkelijkheid wordt,” zegt Koen.

“Vanzelfsprekend zal ook dit boek gebruikt worden in workshops en opleidingen. Bij elk inzicht horen reflectievragen en tips. De ondertussen bekende kaartjes, waarop elk van de 19 inzichten staan, horen ook bij dit nieuwe boek en zijn volledig herwerkt. We hebben heel veel tijd besteed aan de juiste formulering van de inzichten om de bruikbaarheid en toegankelijkheid te vergroten. En ook aan de beelden die bij de inzichten horen. We willen de lezers echt verleiden om met leiderschap aan de slag te gaan. Op de website 19thoughts lichten we in de aanloop naar de lancering van het boek trouwens alvast een tip van de sluier van bepaalde inzichten.”

Veranderingen leiden tot vervreemding

Het eerste inzicht op 19thoughts, Care, if nothing else, behandelt een hedendaags thema: empathie en aandacht, een wezenlijk onderdeel van leiderschap. Mensen ervaren een soort vervreemding door veranderingen zoals digitaal werken of reorganisaties. “Empathie en verbinding zijn belangrijk om als leider mensen mee te nemen in die veranderingen, maar het probleem is niet zozeer leiderschapsgedrag. Eigenlijk gaat het erom dat mensen het systeem niet vertrouwen, wat leidt tot vervreemding en het zoeken naar een sterke leider die systeemvertrouwen kan bouwen. Hier moeten leiders slim mee omgaan en zichzelf niet groter maken dan nodig. Leiderschap is mensen ontgoochelen op het tempo dat ze aankunnen,” aldus Jesse.

“Ervaren leiders weten dat dit onderdeel van het pakket is. Het is werk waar ze niet onmiddellijk applaus voor krijgen. De juiste weg in de vele keuzes die dagelijks te maken zijn, is heel hard werken. Het is altijd een leerproces, en de enige manier om er goed in te worden is jezelf vaak genoeg in ethische dilemma’s gooien. Of ‘Take no shortcuts to heaven’, inzicht 11.”

Sioo organiseert op 24 juni een themadag rond vervreemding, een actuele uitdaging in leiderschap. Het boek ‘Over leiderschap. 19 inzichten‘ zal vanaf eind juni in de (digitale) winkels liggen. Deze zomer vind je Jesse in de Summerschool Leiderschap.