Mail ons

Overzicht

Sioo op maat: ‘Mijn leiderschap, Ons Deventer Ziekenhuis'

Blogpost 28 Feb 2019

Andere dingen doen en dingen anders leren doen. Dat was een van de belangrijke uitgangspunten van het leiderschapsprogramma dat Sioo ontwikkelde en organiseerde voor Deventer Ziekenhuis. De omgeving van ziekenhuizen verandert (snel) en dat vraagt van ziekenhuizen, meer dan ooit, awareness, pro-activiteit en een continue ontwikkeling en innovatie. Deventer Ziekenhuis besefte dat de strategische keuzes die zij maakte als antwoord op deze veranderende omgeving effectief leiderschap vraagt. ‘Mijn leiderschap, Ons Deventer Ziekenhuis’ werd een leiderschap- en organisatieontwikkelingstraject voor 120 deelnemers, MT-leden en operationeel managers.

Voor de ontwikkeling van het programma werd een ontwerpteam opgericht waarin zowel het Deventer Ziekenhuis, met o.a. José Geerdink, als Sioo met Marguerithe de Man en Chris van Wijk vertegenwoordigd was. Dit ontwerpteam bleef bovendien de gehele looptijd van het programma actief. Chris van Wijk en Jan Jacobs vervulden daarnaast met vele docenten samen een dragende rol in de 4 fasen van het programma. De deelnemers werden zowel betrokken bij de totstandkoming als het verloop van het programma, passend bij de ontwikkelingsdoelen van de deelnemende leidinggevenden.

Samen leren

Tijdens het traject presenteerden divers samengestelde teams de resultaten van hun verbeterprojecten aan belangstellende collega’s in het ziekenhuis. Daarbij ging het niet alleen om het presenteren van oplossingen, maar ook om het delen van leerinzichten over de eigen rol in relatie tot de organisatie. Welke bijdrage kun je als leidinggevende of als adviseur leveren aan de snelle veranderingen waarop het ziekenhuis moet inspelen? Hoe definieer je je rol, maar ook: wat is er nodig om verbinding te maken in een grote en diverse organisatie? Vragen die tijdens verschillende ‘werkateliers’, peergesprekken, workshops en projectrondes aan bod kwamen.

Deze aanpak van over de grenzen van disciplines en onderdelen heen samen werken en samen leren zorgde voor diepgaand leren met duurzame resultaten en met concrete opbrengsten. Naast deze mooie resultaten leverde het ook veel enthousiasme, energie en verbinding op. Vorige maand vonden de eindgesprekken en certificaatuitreiking plaats, een belangrijke mijlpaal.

Persoonlijke ontwikkeling

De resultaten van het programma zijn even divers als positief, zo geven diverse deelnemers aan. “Jammer dat het voorbij is,” reageert Marloes Jansen die als high potential aan het programma deelnam. “Ik heb nieuwe mensen leren kennen uit verschillende plekken binnen en buiten de organisatie. Met een aantal heb ik mogen samenwerken aan een project. Hierdoor heb ik kennis van projectmanagement opgedaan én meer inzicht in de organisatie gekregen. Binnen de kleinschalige peergroup- en intervisiebijeenkomsten heb ik een veilig leerklimaat ervaren.”

Marloes geeft aan dat ze naast anderen ook zichzelf beter heeft leren kennen: ‘Ik ben me bewuster geworden van mijn kwaliteiten en valkuilen. Door mijn werk als Algemeen Hoofd Wacht kom ik in veel verschillende situaties terecht en heb ik met veel verschillende personen te maken. Dit biedt mij veel kansen en mogelijkheden om hierin te blijven leren en ontwikkelen. In de toekomst wil ik kansen en mogelijkheden blijven zoeken en benutten. Mijn eerste concrete actie hierin is het plannen van een meekijkmoment met een operationeel manager. En ik zou graag een aanvullende managementopleiding willen volgen. De eerste gesprekken hierover hebben al plaatsgevonden.’

Verbinding

Klinisch fysicus Maarten Hoes koestert de mooie ontmoetingen in het leiderschapsprogramma. ‘”Verbinding met collega’s die tot dan toe onbekend voor me waren. Toen we aan het begin met tien “willekeurige” high potentials twee dagen bij elkaar gezet werden, was er direct een hele leuke en energieke dynamiek in de groep. Het paste en al snel groeiden we naar elkaar toe, deelden we lief en leed tijdens intervisiebijeenkomsten. Er is in mijn geval zelfs een mooie vriendschap uit voort gekomen. Op persoonlijk vlak heeft het leiderschapsprogramma me het inzicht gebracht dat ik me soms te veel laat leiden door mijn omgeving. Het traject heeft me geholpen mijn innerlijk leiderschap verder te ontwikkelen.’

Voor operationeel manager Elke Greve-Viscaal was het leiderschapsprogramma om meerdere reden bijzonder. “Omdat ik net was begonnen in dit ziekenhuis, was het voor mij super fijn om op deze manier meteen kennis te kunnen maken met iedereen.” De echte meerwaarde zat voor haar in het samenwerken en dan vooral samenwerken met collega’s met wie je anders niet zo snel samenwerkt. “Door de diversiteit aan collega’s uit verschillende onderdelen van de organisatie, heb ik tijdens de opdrachten geleerd om zaken van een andere kant te bekijken. Erg verfrissend! Daarnaast heb ik inzicht gekregen in vraagstukken die ziekenhuisbreed liggen, waarvan ik anders geen kennis had genomen.”

Resultaten

Als opleidingsmanager bij Deventer Ziekenhuis was José Geerdink lid van het ontwerpteam was het afsluiten van dit traject een bijzonder moment. “Het is heel leerzaam en fijn om een dergelijk programma te mogen ontwikkelen. Vanuit het gedachtegoed van vitaal organiseren, hebben we volgens mij behoorlijke stappen gezet in het vinden van samenhang en verbinding. Dat hoor ik ook terug. Managers en adviseurs kennen elkaar nu beter en weten elkaar beter te vinden. Het multidisciplinair samen werken in projecten, niet alleen projectgroepleden vanuit de inhoud, maar ook andere ‘smaken’, is van toegevoegde waarde.”

Meer zicht op de organisatiecultuur en op doorbreken van bepaalde (samenwerkings- en communicatie)patronen, noemt José als een ander te koesteren resultaat. Naast verantwoordelijke voor het programma was zij ook ‘gewoon’ deelnemer. In allerlei sessies hebben ook het managementteam en onze Raad van Bestuur stilgestaan bij wat in hun eigen opstelling en samenwerking beter kan. “Ook hier hebben we goede stappen gezet. Een concreet voorbeeld voor mezelf: ik zeg meer wat ik vind. Ik zie dat ook bij andere collega’s en dat heeft de samenwerking echt verbeterd.”

Om in de voorhoede van de Nederlandse ziekenhuizen te blijven opereren, staat Deventer Ziekenhuis de komende jaren voor een mooie uitdaging. Door hun leiderschapsontwikkeling is daarmee een waardevolle start gemaakt. Wil jij je ontwikkelen naar een bestuursfunctie in de ziekenhuissector? Ontdek ‘Succesvol Besturen van Ziekenhuizen’. Ben je geïnteresseerd in een traject op maat voor jouw team of organisatie? Informeer naar onze expertise!

Andere dingen doen en dingen anders leren doen. Dat was een van de belangrijke uitgangspunten van het leiderschapsprogramma dat Sioo ontwikkelde en organiseerde voor Deventer Ziekenhuis. De omgeving van ziekenhuizen verandert (snel) en dat vraagt van ziekenhuizen, meer dan ooit, awareness, pro-activiteit en een continue ontwikkeling en innovatie. Deventer Ziekenhuis besefte dat de strategische keuzes die zij maakte als antwoord op deze veranderende omgeving effectief leiderschap vraagt. ‘Mijn leiderschap, Ons Deventer Ziekenhuis’ werd een leiderschap- en organisatieontwikkelingstraject voor 120 deelnemers, MT-leden en operationeel managers.

Voor de ontwikkeling van het programma werd een ontwerpteam opgericht waarin zowel het Deventer Ziekenhuis, met o.a. José Geerdink, als Sioo met Marguerithe de Man en Chris van Wijk vertegenwoordigd was. Dit ontwerpteam bleef bovendien de gehele looptijd van het programma actief. Chris van Wijk en Jan Jacobs vervulden daarnaast met vele docenten samen een dragende rol in de 4 fasen van het programma. De deelnemers werden zowel betrokken bij de totstandkoming als het verloop van het programma, passend bij de ontwikkelingsdoelen van de deelnemende leidinggevenden.

Samen leren

Tijdens het traject presenteerden divers samengestelde teams de resultaten van hun verbeterprojecten aan belangstellende collega’s in het ziekenhuis. Daarbij ging het niet alleen om het presenteren van oplossingen, maar ook om het delen van leerinzichten over de eigen rol in relatie tot de organisatie. Welke bijdrage kun je als leidinggevende of als adviseur leveren aan de snelle veranderingen waarop het ziekenhuis moet inspelen? Hoe definieer je je rol, maar ook: wat is er nodig om verbinding te maken in een grote en diverse organisatie? Vragen die tijdens verschillende ‘werkateliers’, peergesprekken, workshops en projectrondes aan bod kwamen.

Deze aanpak van over de grenzen van disciplines en onderdelen heen samen werken en samen leren zorgde voor diepgaand leren met duurzame resultaten en met concrete opbrengsten. Naast deze mooie resultaten leverde het ook veel enthousiasme, energie en verbinding op. Vorige maand vonden de eindgesprekken en certificaatuitreiking plaats, een belangrijke mijlpaal.

Persoonlijke ontwikkeling

De resultaten van het programma zijn even divers als positief, zo geven diverse deelnemers aan. “Jammer dat het voorbij is,” reageert Marloes Jansen die als high potential aan het programma deelnam. “Ik heb nieuwe mensen leren kennen uit verschillende plekken binnen en buiten de organisatie. Met een aantal heb ik mogen samenwerken aan een project. Hierdoor heb ik kennis van projectmanagement opgedaan én meer inzicht in de organisatie gekregen. Binnen de kleinschalige peergroup- en intervisiebijeenkomsten heb ik een veilig leerklimaat ervaren.”

Marloes geeft aan dat ze naast anderen ook zichzelf beter heeft leren kennen: ‘Ik ben me bewuster geworden van mijn kwaliteiten en valkuilen. Door mijn werk als Algemeen Hoofd Wacht kom ik in veel verschillende situaties terecht en heb ik met veel verschillende personen te maken. Dit biedt mij veel kansen en mogelijkheden om hierin te blijven leren en ontwikkelen. In de toekomst wil ik kansen en mogelijkheden blijven zoeken en benutten. Mijn eerste concrete actie hierin is het plannen van een meekijkmoment met een operationeel manager. En ik zou graag een aanvullende managementopleiding willen volgen. De eerste gesprekken hierover hebben al plaatsgevonden.’

Verbinding

Klinisch fysicus Maarten Hoes koestert de mooie ontmoetingen in het leiderschapsprogramma. ‘”Verbinding met collega’s die tot dan toe onbekend voor me waren. Toen we aan het begin met tien “willekeurige” high potentials twee dagen bij elkaar gezet werden, was er direct een hele leuke en energieke dynamiek in de groep. Het paste en al snel groeiden we naar elkaar toe, deelden we lief en leed tijdens intervisiebijeenkomsten. Er is in mijn geval zelfs een mooie vriendschap uit voort gekomen. Op persoonlijk vlak heeft het leiderschapsprogramma me het inzicht gebracht dat ik me soms te veel laat leiden door mijn omgeving. Het traject heeft me geholpen mijn innerlijk leiderschap verder te ontwikkelen.’

Voor operationeel manager Elke Greve-Viscaal was het leiderschapsprogramma om meerdere reden bijzonder. “Omdat ik net was begonnen in dit ziekenhuis, was het voor mij super fijn om op deze manier meteen kennis te kunnen maken met iedereen.” De echte meerwaarde zat voor haar in het samenwerken en dan vooral samenwerken met collega’s met wie je anders niet zo snel samenwerkt. “Door de diversiteit aan collega’s uit verschillende onderdelen van de organisatie, heb ik tijdens de opdrachten geleerd om zaken van een andere kant te bekijken. Erg verfrissend! Daarnaast heb ik inzicht gekregen in vraagstukken die ziekenhuisbreed liggen, waarvan ik anders geen kennis had genomen.”

Resultaten

Als opleidingsmanager bij Deventer Ziekenhuis was José Geerdink lid van het ontwerpteam was het afsluiten van dit traject een bijzonder moment. “Het is heel leerzaam en fijn om een dergelijk programma te mogen ontwikkelen. Vanuit het gedachtegoed van vitaal organiseren, hebben we volgens mij behoorlijke stappen gezet in het vinden van samenhang en verbinding. Dat hoor ik ook terug. Managers en adviseurs kennen elkaar nu beter en weten elkaar beter te vinden. Het multidisciplinair samen werken in projecten, niet alleen projectgroepleden vanuit de inhoud, maar ook andere ‘smaken’, is van toegevoegde waarde.”

Meer zicht op de organisatiecultuur en op doorbreken van bepaalde (samenwerkings- en communicatie)patronen, noemt José als een ander te koesteren resultaat. Naast verantwoordelijke voor het programma was zij ook ‘gewoon’ deelnemer. In allerlei sessies hebben ook het managementteam en onze Raad van Bestuur stilgestaan bij wat in hun eigen opstelling en samenwerking beter kan. “Ook hier hebben we goede stappen gezet. Een concreet voorbeeld voor mezelf: ik zeg meer wat ik vind. Ik zie dat ook bij andere collega’s en dat heeft de samenwerking echt verbeterd.”

Om in de voorhoede van de Nederlandse ziekenhuizen te blijven opereren, staat Deventer Ziekenhuis de komende jaren voor een mooie uitdaging. Door hun leiderschapsontwikkeling is daarmee een waardevolle start gemaakt. Wil jij je ontwikkelen naar een bestuursfunctie in de ziekenhuissector? Ontdek ‘Succesvol Besturen van Ziekenhuizen’. Ben je geïnteresseerd in een traject op maat voor jouw team of organisatie? Informeer naar onze expertise!