Mail ons

Overzicht

Sioo’s boekenplank: Over het Schone

Blogpost 7 Jan 2021

We zetten het jaar op ‘Sioo’s boekenplank’ meteen stevig in. Waar deze blogrubriek meestal een boek belicht van één van onze docenten of partners, hebben dit keer 32 experts uit het Sioo-netwerk meegeschreven aan een bijzonder boek met een niet-alledaagse invalshoek: Over het Schone – 32 bespiegelingen over organiseren en (bege)leiden. Het leverde een mooi gesprek met Marguerithe de Man over de rol van schoonheid in organisaties op.

Marguerithe de Man is programmamanager bij Sioo en als dusdanig ook begaan met de missie waarin staat dat Sioo ruimte maakt voor ‘het Ware, het Schone en het Goede’. Het Ware, dat is de academische en wetenschappelijke grondslag waarop organisaties zich baseren voor hun beslissingen. Het Goede, lange tijd vooral vanuit de ethische dimensie ingevuld, krijgt daarbij de laatste jaren steeds meer een prominente rol in organisaties, nu die meer oog krijgen voor het verbeteren van onze wereld.

Het gaat niet over schoonheid

Maar de vinger leggen op ‘het Schone’ is meestal een lastige opgave. Want het Schone gaat zeer zeker niet over schoonheid. Waarover dan wel? “Schoonheid heeft te maken met esthetische kwaliteiten om iets te beoordelen. Maar het Schone is iets anders,” legt Marguerithe uit.

“Je kunt het niet organiseren, niet regelen, niet afdwingen.”

Het Schone manifesteert zich niet enkel in een soort abstract nastrevenswaardig ideaal of droombeeld voorgeschreven door leiders, academici, en consultants, maar ook in de rommelige, chaotische, lastige dagelijkse praktijk. “Het Schone in organiseren en begeleiden gaat precies over die beide vormen, en de beweging daartussen. Het gaat dus niet enkel over artefacten die schoonheid bevatten, maar ook over momenten die zich voor kunnen doen in de rommelige praktijk van alledag. Dat is iets waar je voor open moet staan. Je kunt het niet organiseren, niet regelen, je kunt het niet afdwingen. Maar het is ook iets waar je zo overheen kunt walsen als je onvoorzichtig bent. Dus je moet er moeite voor doen.”

Repertoire voor de postmoderne wereld

Het alledaagse Schone is dan ook niet altijd mooi. “Het zijn juist vaak de heel ongemakkelijke momenten waarin het plaatsvindt, waarin men het of de vreemde  moet verduren, en verbinding brengt met de eigen bekende idealen. Daarin manifesteert het Schone zich ook. We zijn altijd druk bezig met het Ware en het Goede. Het Schone raakt ondergesneeuwd omdat we er niet op letten of omdat we te veel haast hebben en ongeduldig zijn, of omdat het ongemakkelijk is, maar het is er altijd. Het kan in elke situatie en elke organisatie gevonden worden, maar je moet repertoire hebben om het te kunnen zien.”

“Het Schone creëert samenhang in fragmentatie.”

Precies dat repertoire is wat dit boek wil aanreiken. In de meeste managementboeken is het Schone amper aan de orde, zegt Marguerithe. “Managementboeken gaan van oudsher vooral over het Ware. De laatste jaren komt er aandacht voor het Goede. Ik hoop dat we met dit boek een beweging op gang kunnen brengen die ook de focus richt op het Schone. Want zeker in deze tijd is dat van belang, het Schone creëert namelijk samenhang in fragmentatie, het geeft richting. De unieke capaciteit van het Schone is vaak datgene wat je individueel van waarde vindt, dat je dan verbindt aan iets meer tijdloos, aan iets dat groter is dan jezelf. Meer aandacht voor het Schone kan ons helpen in deze postmoderne, ingewikkelde samenleving.”

Polyfonisch manifest

Dankzij de taal die het boek geeft voor het Schone wordt zichtbaar waar het Schone allemaal kan zitten en hoe het werkt in interactie tussen een begeleider en een groep. “Naast het Ware en het Goede – twee zaken waar adviseurs en managers vaak mee bezig zijn – krijgt de lezer een andere blik waarmee hij zijn eigen werkpraktijk en handelen anders gaat bekijken. Hierdoor krijgt het Schone ineens meer plek en meer aandacht. De 32 schrijvers van het boek hadden in eerste instantie het idee dat het lastig was om het Schone onder woorden te brengen. Ze kregen van initiatiefnemer Jesse Segers geen instructies, enkel een open uitnodiging om mee te schrijven.”

Die open uitnodiging leverde een hele serie abstracts op, waarmee Marguerithe en Jesse aan het puzzelen zijn gegaan. “Het bleek nog niet zo eenvoudig om daar een lijn in te vinden. Dus in onze terugkoppeling naar de schrijvers gaven wij enige duiding, die zij meenamen bij het schrijven van hun bijdrage, waarmee we de indeling van het boek konden opmaken. In de 32 hoofdstukken zochten we de rode draden, waarmee Jesse en ik de indeling van het boek maakten en het eindhoofdstuk schreven: een polyfonisch manifest waarin het weefwerk is gemaakt van alle draden die in de hoofdstukken zaten. Er is een samenhangend verhaal uit ontstaan waarin alle losse verhalen terugkomen.”

Verweven in DNA

Als coauteurs hadden Marguerithe en Jesse het begin- en eindhoofdstuk niet kunnen schrijven zonder de bijdragen van de 32 anderen. “Het was mooi en vooral indrukwekkend om te zien hoe alles samenkwam,” vindt Marguerithe. “Die verhalen hebben mij enorm verrijkt, ik heb nu een beter inzicht. Het Schone blijkt reeds aanwezig in vele van onze programma’s,  maar het is natuurlijk de bedoeling dat ook de nieuwe inzichten hun weg vinden naar de programma’s van Sioo. We geloven echter niet in een seminar of workshop over ‘het Schone in begeleiden en organiseren’.

“Eens je ziet waar het Schone zit, blijf je er oog voor hebben.”

De inzichten moeten verweven zijn met wat we doen, het maakt ook niet voor niets deel uit van onze missie. Het merendeel van de auteurs werkt als docent in Sioo-programma’s, zij laten deze nieuwe inzichten nooit meer los, want als je eenmaal ervaart waar het Schone zich kan voordoen, blijf je er oog voor hebben. Tot nutoe waren wij vooral gefocust op het bevragen van onze deelnemers op methodische redeneringen die gaan over het Ware en het Goede. Het Schone zal daar nu meer in meegenomen worden. Deelnemers aan onze programma’s zullen dit – bewust of onbewust – meenemen naar hun organisatie, wat daar dan weer aanstekelijk gaat werken.”

Laat je verrassen

Hoewel Sioo geen specifieke opleiding rond het thema creëert, verdient zo’n gelaagd boek wel een bijzondere lancering. Vandaar dat er besloten is om een 7 uur durend online evenement te organiseren met verschillende sessies over het Schone, geleid door de schrijvers van het boek. Het is de bedoeling dat deelnemers interactief meedoen aan de sessies “Voorbereiding is niet nodig, mensen dienen alleen hun nieuwsgierigheid mee te nemen,” aldus Marguerithe.

“Het doel is dat je je laat verrassen, laat verbazen. Ik denk dat deelnemers  uitgedaagd worden, maar tegelijkertijd zullen er heel wat ‘kwartjes vallen’, want het Schone is niet iets wat mijlenver van mensen afstaat. Het boek – en dus ook de sessies tijdens het lanceringsevenement – dwingt je om erover na te nadenken, om het te zien. Hierdoor kun je het Schone ook in je eigen werkpraktijk belichten en op de voorgrond zetten. En als je het eenmaal gezien hebt, kun je het niet meer ontwijken, het wordt een deel van je handelen.”

Op 29 januari is het zover. Wil je meer de vinger op het Schone kunnen leggen en het meer integreren in je denken en handelen? Meld je aan voor het event en volg één of meerdere sessies. Deelname is gratis, maar het boek kunnen we tegen betaling (met korting) naar je opsturen.

Lees meer en meld je nú aan!


We zetten het jaar op ‘Sioo’s boekenplank’ meteen stevig in. Waar deze blogrubriek meestal een boek belicht van één van onze docenten of partners, hebben dit keer 32 experts uit het Sioo-netwerk meegeschreven aan een bijzonder boek met een niet-alledaagse invalshoek: Over het Schone – 32 bespiegelingen over organiseren en (bege)leiden. Het leverde een mooi gesprek met Marguerithe de Man over de rol van schoonheid in organisaties op.

Marguerithe de Man is programmamanager bij Sioo en als dusdanig ook begaan met de missie waarin staat dat Sioo ruimte maakt voor ‘het Ware, het Schone en het Goede’. Het Ware, dat is de academische en wetenschappelijke grondslag waarop organisaties zich baseren voor hun beslissingen. Het Goede, lange tijd vooral vanuit de ethische dimensie ingevuld, krijgt daarbij de laatste jaren steeds meer een prominente rol in organisaties, nu die meer oog krijgen voor het verbeteren van onze wereld.

Het gaat niet over schoonheid

Maar de vinger leggen op ‘het Schone’ is meestal een lastige opgave. Want het Schone gaat zeer zeker niet over schoonheid. Waarover dan wel? “Schoonheid heeft te maken met esthetische kwaliteiten om iets te beoordelen. Maar het Schone is iets anders,” legt Marguerithe uit.

“Je kunt het niet organiseren, niet regelen, niet afdwingen.”

Het Schone manifesteert zich niet enkel in een soort abstract nastrevenswaardig ideaal of droombeeld voorgeschreven door leiders, academici, en consultants, maar ook in de rommelige, chaotische, lastige dagelijkse praktijk. “Het Schone in organiseren en begeleiden gaat precies over die beide vormen, en de beweging daartussen. Het gaat dus niet enkel over artefacten die schoonheid bevatten, maar ook over momenten die zich voor kunnen doen in de rommelige praktijk van alledag. Dat is iets waar je voor open moet staan. Je kunt het niet organiseren, niet regelen, je kunt het niet afdwingen. Maar het is ook iets waar je zo overheen kunt walsen als je onvoorzichtig bent. Dus je moet er moeite voor doen.”

Repertoire voor de postmoderne wereld

Het alledaagse Schone is dan ook niet altijd mooi. “Het zijn juist vaak de heel ongemakkelijke momenten waarin het plaatsvindt, waarin men het of de vreemde  moet verduren, en verbinding brengt met de eigen bekende idealen. Daarin manifesteert het Schone zich ook. We zijn altijd druk bezig met het Ware en het Goede. Het Schone raakt ondergesneeuwd omdat we er niet op letten of omdat we te veel haast hebben en ongeduldig zijn, of omdat het ongemakkelijk is, maar het is er altijd. Het kan in elke situatie en elke organisatie gevonden worden, maar je moet repertoire hebben om het te kunnen zien.”

“Het Schone creëert samenhang in fragmentatie.”

Precies dat repertoire is wat dit boek wil aanreiken. In de meeste managementboeken is het Schone amper aan de orde, zegt Marguerithe. “Managementboeken gaan van oudsher vooral over het Ware. De laatste jaren komt er aandacht voor het Goede. Ik hoop dat we met dit boek een beweging op gang kunnen brengen die ook de focus richt op het Schone. Want zeker in deze tijd is dat van belang, het Schone creëert namelijk samenhang in fragmentatie, het geeft richting. De unieke capaciteit van het Schone is vaak datgene wat je individueel van waarde vindt, dat je dan verbindt aan iets meer tijdloos, aan iets dat groter is dan jezelf. Meer aandacht voor het Schone kan ons helpen in deze postmoderne, ingewikkelde samenleving.”

Polyfonisch manifest

Dankzij de taal die het boek geeft voor het Schone wordt zichtbaar waar het Schone allemaal kan zitten en hoe het werkt in interactie tussen een begeleider en een groep. “Naast het Ware en het Goede – twee zaken waar adviseurs en managers vaak mee bezig zijn – krijgt de lezer een andere blik waarmee hij zijn eigen werkpraktijk en handelen anders gaat bekijken. Hierdoor krijgt het Schone ineens meer plek en meer aandacht. De 32 schrijvers van het boek hadden in eerste instantie het idee dat het lastig was om het Schone onder woorden te brengen. Ze kregen van initiatiefnemer Jesse Segers geen instructies, enkel een open uitnodiging om mee te schrijven.”

Die open uitnodiging leverde een hele serie abstracts op, waarmee Marguerithe en Jesse aan het puzzelen zijn gegaan. “Het bleek nog niet zo eenvoudig om daar een lijn in te vinden. Dus in onze terugkoppeling naar de schrijvers gaven wij enige duiding, die zij meenamen bij het schrijven van hun bijdrage, waarmee we de indeling van het boek konden opmaken. In de 32 hoofdstukken zochten we de rode draden, waarmee Jesse en ik de indeling van het boek maakten en het eindhoofdstuk schreven: een polyfonisch manifest waarin het weefwerk is gemaakt van alle draden die in de hoofdstukken zaten. Er is een samenhangend verhaal uit ontstaan waarin alle losse verhalen terugkomen.”

Verweven in DNA

Als coauteurs hadden Marguerithe en Jesse het begin- en eindhoofdstuk niet kunnen schrijven zonder de bijdragen van de 32 anderen. “Het was mooi en vooral indrukwekkend om te zien hoe alles samenkwam,” vindt Marguerithe. “Die verhalen hebben mij enorm verrijkt, ik heb nu een beter inzicht. Het Schone blijkt reeds aanwezig in vele van onze programma’s,  maar het is natuurlijk de bedoeling dat ook de nieuwe inzichten hun weg vinden naar de programma’s van Sioo. We geloven echter niet in een seminar of workshop over ‘het Schone in begeleiden en organiseren’.

“Eens je ziet waar het Schone zit, blijf je er oog voor hebben.”

De inzichten moeten verweven zijn met wat we doen, het maakt ook niet voor niets deel uit van onze missie. Het merendeel van de auteurs werkt als docent in Sioo-programma’s, zij laten deze nieuwe inzichten nooit meer los, want als je eenmaal ervaart waar het Schone zich kan voordoen, blijf je er oog voor hebben. Tot nutoe waren wij vooral gefocust op het bevragen van onze deelnemers op methodische redeneringen die gaan over het Ware en het Goede. Het Schone zal daar nu meer in meegenomen worden. Deelnemers aan onze programma’s zullen dit – bewust of onbewust – meenemen naar hun organisatie, wat daar dan weer aanstekelijk gaat werken.”

Laat je verrassen

Hoewel Sioo geen specifieke opleiding rond het thema creëert, verdient zo’n gelaagd boek wel een bijzondere lancering. Vandaar dat er besloten is om een 7 uur durend online evenement te organiseren met verschillende sessies over het Schone, geleid door de schrijvers van het boek. Het is de bedoeling dat deelnemers interactief meedoen aan de sessies “Voorbereiding is niet nodig, mensen dienen alleen hun nieuwsgierigheid mee te nemen,” aldus Marguerithe.

“Het doel is dat je je laat verrassen, laat verbazen. Ik denk dat deelnemers  uitgedaagd worden, maar tegelijkertijd zullen er heel wat ‘kwartjes vallen’, want het Schone is niet iets wat mijlenver van mensen afstaat. Het boek – en dus ook de sessies tijdens het lanceringsevenement – dwingt je om erover na te nadenken, om het te zien. Hierdoor kun je het Schone ook in je eigen werkpraktijk belichten en op de voorgrond zetten. En als je het eenmaal gezien hebt, kun je het niet meer ontwijken, het wordt een deel van je handelen.”

Op 29 januari is het zover. Wil je meer de vinger op het Schone kunnen leggen en het meer integreren in je denken en handelen? Meld je aan voor het event en volg één of meerdere sessies. Deelname is gratis, maar het boek kunnen we tegen betaling (met korting) naar je opsturen.

Lees meer en meld je nú aan!