Mail ons

Overzicht

Sioo's Spreekgestoelte: Jochem Stoll

Blogpost 9 Nov 2021

Nadat hij begin 2000 als begeleider begon in het werkveld van jeugdzorg, stapte alumnus Jochem Stoll al snel over naar de beleidskant. Jochem vertelt: “Ik kreeg tijdens mijn stage al de feedback van mijn supervisor dat ik meer affiniteit had met beleid dan behandeling. Destijds ervoer ik dat bijna als een belediging. Maar ik realiseerde me ook dat ik wel altijd degene was die de vragen stelde over waarom dingen georganiseerd zijn zoals ze zijn en waarom ‘iets’ op een bepaalde manier zou moeten werken.” Het is dan ook deze nieuwsgierigheid die er voor zorgde hij zich in 2019 aanmeldde voor de opleiding Succesvol Verandering Organiseren. Hoog tijd voor een gesprek over zijn drijfveren en ervaringen.

Die nieuwsgierigheid, hoe is die ontstaan? Jochem: “Al van kleins af aan wil ik graag weten hoe iets nu precies zit. En nog steeds stel ik altijd vragen. Hoe ontstaat iets, waardoor komt het en hoe kan het beter? Mijn nieuwsgierigheid zorgde er ook voor dat ik nu doe wat ik doe.”

Beleid en kwaliteit

Jochem studeerde jeugdstudies en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij liep stage bij een justitiële inrichting en haalde zijn specialisatie in diagnostiek en behandeling. Na zijn studie ging Jochem aan het werk als begeleider bij de jeugdreclassering. “Dus echt in de uitvoering. Dat was een leerzame en pittige tijd in Amsterdam Nieuw-West, waar veel maatschappelijke problemen spelen. Na deze ervaring maakte ik de overstap naar het Nederlands Jeugdinstituut en daarna het beleid bij het Ministerie van VWS en de Provincie Utrecht. Ik bleef verbonden met het werkveld van jeugdzorg, en ben daarna teruggekeerd naar een jeugdzorginstelling om het behandelaanbod – vooruitlopend op de decentralisatie in het sociaal domein – te transformeren.”

In 2015 verliet hij de jeugdzorg en startte hij bij ’s Heeren Loo als senior beleidsmedewerker. “Ik mag me hier bezighouden met ‘kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking’ en heb meegewerkt aan de ontwikkeling van het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Wat ik leuk vind aan deze rol is dat je expert bent op je vakgebied, en mag helpen aan verandering vanuit ik ‘informele macht’ en ‘zonder strepen’. Ik heb echt inhoudelijke roots en kwam er steeds meer achter dat verandering veel meer vraagt dan inhoudelijke overtuiging als je mensen in beweging wilt krijgen. Ik voelde me op veranderkundig gebied, eerlijk gezegd, maar een veredelde hobbyist. Mijn proefballonnen sneden hout, maar hoe zorg ik ervoor dat ideeën en wenselijke wereld ook ondersteunend zijn aan de werkelijke wereld?”

Jochem wilde zijn repertoire verbreden en losbreken uit zijn inhoudelijke overtuigingsstand. “Via een oud-collega van Twijnstra Gudde werd ik geattendeerd op de opleiding Succesvol Verandering Organiseren (SVO) van Sioo. Hij had deze opleiding ook gevolgd en was daar erg enthousiast over. Niet alleen over de inhoud, maar ook over de diversiteit van de mededeelnemers uit de publieke organisaties en de zorg.”

Andere denkwijzen

Een dergelijk gemêleerd gezelschap, waarbij bijna iedereen een andere achtergrond heeft, zorgt er echt voor dat je denkwijze verandert. “Van de deelnemers met wie ik een goede klik had, kreeg ik in een intervisiebijeenkomst, tijdens “het roddelrondje” echt een spiegel voorgehouden: ‘Wat denk je veel en praat je snel, ik kan je niet volgen’ Of ‘Als je een goed idee hebt en je je niet gehoord voelt, blijf je uitleggen. Stop daarmee!’ Ook de docenten hebben me geïnspireerd en geholpen om zaken daadwerkelijk anders aan te pakken.”

“Door een metafoor in één van de bijeenkomsten ben ik bijvoorbeeld echt anders gaan kijken naar het dominante beeld over kwaliteit.” Kwaliteit wordt vaak gezien als een methode die je ‘oplost’ door het afvinken van lijstjes, legt Jochem uit. “Maar hoe ga je in plaats daarvan naar een continue reflectie op de kwaliteit? Of hoe zorg je dat de goede dingen goed gedaan worden, terwijl die zo moeilijk vast te pakken zijn? En hoe doe je dat samen met de inhoudelijke professionals? Ik heb geleerd om andere vragen te stellen en beter te luisteren. En heb meerdere mogelijkheden leren kennen om gesprekken te faciliteren die de gewenste beweging brengen, die wel resultaat opleveren, ondanks dat het soms schuurt.”

SVO-inhoud in de praktijk

In de SVO volgen deelnemers een aantal seminars. “De inhoud kon ik vaak meteen toepassen in mijn dagelijkse werk. Het seminar van Ina Ahuis hielp mij te reflecteren op eigen aannames en overtuigingen die functionele communicatie in de weg kunnen zitten. Door me daar bewust van te zijn, kon ik nog veel meer impact hebben in gesprekken met directie en bestuur.

Het seminar van Shirine Moerkerken leerde mij om aandacht te hebben voor een goed contracteringsgesprek, in plaats van meteen enthousiast te gaan ‘rennen’ bij een opdracht van het bestuur of directie. De rode draad van het seminar van Shirine Moerkerken was ‘Hoe zet je een kraak’. Mijn ‘kraak’ was om met ons hele team van twaalf collega’s bij Sioo een incompany-programma te gaan doen. Kilian (Bennebroek Gravenhorst), Hilda (de Reeder) en Shirine boden ons team een zinvol traject. Het effect was dat we ons naar elkaar toe hebben geopend, een gemeenschappelijk taal hebben leren spreken en ook de onderstroom aan bod komt.”

Hilda de Reeder was ook de leercoach tijdens Jochems leergang. “Ik vond het bewonderenswaardig hoe zij precies de vinger op de zere plek legt en je een spiegel voor houdt. Zij kan schakelen op alle niveaus en kijkt naar het hele speelveld. Ik heb van haar geleerd om net zo te kijken naar het verandertraject, rekening te houden met de mens als onderstroom, alle overtuigingen te overwegen die een rol spelen en te zien welke krachtenvelden er spelen. Docent Daan Sorgeloos verruimde onze blik over de organisatiestructuur door de vraag te stellen: Wie is bij jouw organisatie de zogenaamde ‘zilverrug’ en hoe ga je daarmee om? Dit inzicht helpt mij elke dag weer.”

Een nieuw kwaliteitsplan

Jochems eindopdracht resulteerde in een nieuw kwaliteitsplan voor ‘s Heeren Loo. “Dit plan bevat hele concrete bouwstenen, zoals een onderzoekend gesprek met de client, een reflectiegesprek, etc. Daarnaast heb ik ook een behapbaar en concreet kwaliteitsrapport en een helpende structuur ontwikkeld en krijg hiermee bij elk traject de juiste mensen aan tafel. De opleiding heeft echt bijgedragen aan mijn ontwikkeling en die van ’s Heeren Loo.”

“Ik verwacht wel dat het contact met de alumni blijft bestaan. Je hebt samen echt een intensieve periode doorgemaakt en veel van jezelf gedeeld. Laatst kreeg ik een appje om met vijf deelnemers uit Utrecht weer eens samen te komen en te sparren. Dat vind ik erg waardevol naast alle inzichten van de docenten die ik heb opgedaan.”

Succesvol Verandering Organiseren gaat bijna weer van start. Lees snel verder!

Nadat hij begin 2000 als begeleider begon in het werkveld van jeugdzorg, stapte alumnus Jochem Stoll al snel over naar de beleidskant. Jochem vertelt: “Ik kreeg tijdens mijn stage al de feedback van mijn supervisor dat ik meer affiniteit had met beleid dan behandeling. Destijds ervoer ik dat bijna als een belediging. Maar ik realiseerde me ook dat ik wel altijd degene was die de vragen stelde over waarom dingen georganiseerd zijn zoals ze zijn en waarom ‘iets’ op een bepaalde manier zou moeten werken.” Het is dan ook deze nieuwsgierigheid die er voor zorgde hij zich in 2019 aanmeldde voor de opleiding Succesvol Verandering Organiseren. Hoog tijd voor een gesprek over zijn drijfveren en ervaringen.

Die nieuwsgierigheid, hoe is die ontstaan? Jochem: “Al van kleins af aan wil ik graag weten hoe iets nu precies zit. En nog steeds stel ik altijd vragen. Hoe ontstaat iets, waardoor komt het en hoe kan het beter? Mijn nieuwsgierigheid zorgde er ook voor dat ik nu doe wat ik doe.”

Beleid en kwaliteit

Jochem studeerde jeugdstudies en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij liep stage bij een justitiële inrichting en haalde zijn specialisatie in diagnostiek en behandeling. Na zijn studie ging Jochem aan het werk als begeleider bij de jeugdreclassering. “Dus echt in de uitvoering. Dat was een leerzame en pittige tijd in Amsterdam Nieuw-West, waar veel maatschappelijke problemen spelen. Na deze ervaring maakte ik de overstap naar het Nederlands Jeugdinstituut en daarna het beleid bij het Ministerie van VWS en de Provincie Utrecht. Ik bleef verbonden met het werkveld van jeugdzorg, en ben daarna teruggekeerd naar een jeugdzorginstelling om het behandelaanbod – vooruitlopend op de decentralisatie in het sociaal domein – te transformeren.”

In 2015 verliet hij de jeugdzorg en startte hij bij ’s Heeren Loo als senior beleidsmedewerker. “Ik mag me hier bezighouden met ‘kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking’ en heb meegewerkt aan de ontwikkeling van het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Wat ik leuk vind aan deze rol is dat je expert bent op je vakgebied, en mag helpen aan verandering vanuit ik ‘informele macht’ en ‘zonder strepen’. Ik heb echt inhoudelijke roots en kwam er steeds meer achter dat verandering veel meer vraagt dan inhoudelijke overtuiging als je mensen in beweging wilt krijgen. Ik voelde me op veranderkundig gebied, eerlijk gezegd, maar een veredelde hobbyist. Mijn proefballonnen sneden hout, maar hoe zorg ik ervoor dat ideeën en wenselijke wereld ook ondersteunend zijn aan de werkelijke wereld?”

Jochem wilde zijn repertoire verbreden en losbreken uit zijn inhoudelijke overtuigingsstand. “Via een oud-collega van Twijnstra Gudde werd ik geattendeerd op de opleiding Succesvol Verandering Organiseren (SVO) van Sioo. Hij had deze opleiding ook gevolgd en was daar erg enthousiast over. Niet alleen over de inhoud, maar ook over de diversiteit van de mededeelnemers uit de publieke organisaties en de zorg.”

Andere denkwijzen

Een dergelijk gemêleerd gezelschap, waarbij bijna iedereen een andere achtergrond heeft, zorgt er echt voor dat je denkwijze verandert. “Van de deelnemers met wie ik een goede klik had, kreeg ik in een intervisiebijeenkomst, tijdens “het roddelrondje” echt een spiegel voorgehouden: ‘Wat denk je veel en praat je snel, ik kan je niet volgen’ Of ‘Als je een goed idee hebt en je je niet gehoord voelt, blijf je uitleggen. Stop daarmee!’ Ook de docenten hebben me geïnspireerd en geholpen om zaken daadwerkelijk anders aan te pakken.”

“Door een metafoor in één van de bijeenkomsten ben ik bijvoorbeeld echt anders gaan kijken naar het dominante beeld over kwaliteit.” Kwaliteit wordt vaak gezien als een methode die je ‘oplost’ door het afvinken van lijstjes, legt Jochem uit. “Maar hoe ga je in plaats daarvan naar een continue reflectie op de kwaliteit? Of hoe zorg je dat de goede dingen goed gedaan worden, terwijl die zo moeilijk vast te pakken zijn? En hoe doe je dat samen met de inhoudelijke professionals? Ik heb geleerd om andere vragen te stellen en beter te luisteren. En heb meerdere mogelijkheden leren kennen om gesprekken te faciliteren die de gewenste beweging brengen, die wel resultaat opleveren, ondanks dat het soms schuurt.”

SVO-inhoud in de praktijk

In de SVO volgen deelnemers een aantal seminars. “De inhoud kon ik vaak meteen toepassen in mijn dagelijkse werk. Het seminar van Ina Ahuis hielp mij te reflecteren op eigen aannames en overtuigingen die functionele communicatie in de weg kunnen zitten. Door me daar bewust van te zijn, kon ik nog veel meer impact hebben in gesprekken met directie en bestuur.

Het seminar van Shirine Moerkerken leerde mij om aandacht te hebben voor een goed contracteringsgesprek, in plaats van meteen enthousiast te gaan ‘rennen’ bij een opdracht van het bestuur of directie. De rode draad van het seminar van Shirine Moerkerken was ‘Hoe zet je een kraak’. Mijn ‘kraak’ was om met ons hele team van twaalf collega’s bij Sioo een incompany-programma te gaan doen. Kilian (Bennebroek Gravenhorst), Hilda (de Reeder) en Shirine boden ons team een zinvol traject. Het effect was dat we ons naar elkaar toe hebben geopend, een gemeenschappelijk taal hebben leren spreken en ook de onderstroom aan bod komt.”

Hilda de Reeder was ook de leercoach tijdens Jochems leergang. “Ik vond het bewonderenswaardig hoe zij precies de vinger op de zere plek legt en je een spiegel voor houdt. Zij kan schakelen op alle niveaus en kijkt naar het hele speelveld. Ik heb van haar geleerd om net zo te kijken naar het verandertraject, rekening te houden met de mens als onderstroom, alle overtuigingen te overwegen die een rol spelen en te zien welke krachtenvelden er spelen. Docent Daan Sorgeloos verruimde onze blik over de organisatiestructuur door de vraag te stellen: Wie is bij jouw organisatie de zogenaamde ‘zilverrug’ en hoe ga je daarmee om? Dit inzicht helpt mij elke dag weer.”

Een nieuw kwaliteitsplan

Jochems eindopdracht resulteerde in een nieuw kwaliteitsplan voor ‘s Heeren Loo. “Dit plan bevat hele concrete bouwstenen, zoals een onderzoekend gesprek met de client, een reflectiegesprek, etc. Daarnaast heb ik ook een behapbaar en concreet kwaliteitsrapport en een helpende structuur ontwikkeld en krijg hiermee bij elk traject de juiste mensen aan tafel. De opleiding heeft echt bijgedragen aan mijn ontwikkeling en die van ’s Heeren Loo.”

“Ik verwacht wel dat het contact met de alumni blijft bestaan. Je hebt samen echt een intensieve periode doorgemaakt en veel van jezelf gedeeld. Laatst kreeg ik een appje om met vijf deelnemers uit Utrecht weer eens samen te komen en te sparren. Dat vind ik erg waardevol naast alle inzichten van de docenten die ik heb opgedaan.”

Succesvol Verandering Organiseren gaat bijna weer van start. Lees snel verder!