Mail ons

Overzicht

Sioo’s spreekgestoelte: Margot Gelsing

Blogpost 27 Sep 2019

Voor ‘Sioo’s spreekgestoelte’ spreekt relatiemanager Annet Weitering met alumni over hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Deze keer met Margot Gelsing, adviseur en trainer voor zorg en welzijn bij Proposz en alumnus van de Build Your Own Academy Track ‘À la carte’: een traject op maat van individuele uitdagingen en leerbehoeften.

Toen Margot in 1988 afstudeerde, kon ze niet direct een baan vinden als orthopedagoog. Ze ging aan de slag als stafmedewerker bij een belangenorganisatie voor mensen met een handicap. “Via deze belangenorganisatie ontstond mijn eerste interesse voor de ontwikkeling van de zorg. Enkele jaren later kon ik  wel als orthopedagoog aan de slag in het speciaal onderwijs.” Ze miste echter de nodige invloed en ontwikkelde zich later bij De Hoenderloo Groep tot behandelcoördinator en zou daarna de stap naar hoofd behandeling in de gehandicaptenzorg maken. “Toen daar de zoveelste reorganisatie had plaatsgevonden, die tot veel veranderingen en overbelasting van de collega’s leidde, ben ik heel bewust gaan nadenken over wat ik zelf wil bijdragen.”

Taal en “harde” kennis

Margot besloot dat ze nog steeds een bijdrage wilde leveren aan de verbetering van zorgkwaliteit. “Juist nu er enorme bezuinigingen in de zorg plaatsvinden en hoog gekwalificeerd personeel schaars is, was het voor mij tijd om als zelfstandige organisaties in de zorg te helpen met complexe veranderingen en daarnaast vanuit calamiteitenonderzoek heel concreet aan verbeteringen te kunnen meewerken.” Er volgde dus een transitietijd die de gelegenheid vormde om versterking te zoeken bij Sioo. “Voor een organisatieadviseur had ik een atypisch profiel. Met de kennis en ervaring op mijn vakgebied in complexe omgevingen zat het wel goed, maar om als organisatieadviseur je te kunnen aanbieden ontbrak het me nog aan ‘meer taal’ op het gebied van veranderkunde en wat meer kennis van de “harde” kant van het organisatieadviesvak.”

Via Build Your Own Academy kon Margot goed vorm geven aan haar persoonlijke leerbehoeftes. “Ik heb mijn eigen traject samengesteld dat onder andere uit de workshops Veranderkunde, Effectief Veranderen en Organisatiediagnose bestond. Daarnaast zat ik een intervisiegroep en had ik persoonlijke coachinggesprekken. Door het zelf samen te stellen, heb je invloed op de inhoud van het traject, maar bijvoorbeeld ook op de intensiteit. Daarnaast stond in alle onderdelen steeds mijn eigen casuïstiek centraal.” Wat Margot betreft een fijne afwisseling tussen praktijk, theorie, aansprekende werkvormen en groepssamenstelling. “Bij de workshops is het fijn dat je verschillende mensen leert kennen en aan de intervisiegroep is het juist weer heel fijn dat het een vaste groep is.”

Start with Why

Het belangrijkst dat Margot heeft geleerd is om meer naar de ‘WHY’ van haar klanten te zoeken. “Meestal ging ik direct met een opdracht van de klant (de ‘WHAT’) aan de slag. Ik richt me nu veel meer op de waarom- en de waartoe-vraag van de klant. Dit brengt me tot betere diagnoses en tot betere keuzes rond ‘wat’ en ‘hoe’ ik de klant het best kan helpen. Een ander belangrijk aspect bij Sioo is het systemische kijken en het meenemen van de geschiedenis van een organisatie. Op persoonlijk niveau deed ik dat natuurlijk als orthopedagoog ook, maar nu doe ik het ook op organisatieniveau. Soms moet eerst iets uit de weg geruimd worden voordat je met een ontwikkeling of verandering kunt starten.”

Ook het inzicht in de betekenis van een tweezijdige contractering is invloedrijk geweest. “Het leren zien van en omgaan met het krachtenveld waarin je opereert, heeft me veel geholpen. Het is belangrijk om te weten hoe het zit en welke motieven achter bepaald gedrag schuilgaan. Bij een van mijn eerste grote klussen als zelfstandige had ik vooral te maken met een gedelegeerd opdrachtgever, toen heb ik geregeld dat ik ook rechtstreeks met de bestuurder en vervolgens met andere stakeholders om de tafel kon om hun motieven te achterhalen en het krachtenveld te bepalen. Succes is afhankelijk van de relatie.”

Anders organiseren

In haar werk als extern voorzitter en medeonderzoeker bij calamiteitenonderzoek gebruikt Margot ook veel veranderkundige elementen zoals stakeholdersanalyse. “Als oud-orthopedagoog kan ik heel goed verbinden en afstemmen. Ik kan de onderstroom goed benoemen en kom snel te weten hoe het precies zit. Met de kennis en kunde die ik bij Sioo heb opgedaan, kom ik nu ook tot sterkere verbetervoorstellen en weet ik beter wanneer ik iets wel of (nog) even niet kan benoemen of aankaarten.”

Een mooie gereedschapskist voor een uitdagende toekomst waarin Margot zich onder andere wil richten op betere kwaliteit van de ouderenzorg. “De zorg die nodig is, wordt steeds zwaarder en er zijn structureel te weinig ‘handen aan het bed’. Toch kan in mijn ogen de kwaliteit omhoog als je anders, meer multidisciplinair en meer in samenhang organiseert.”

Meer weten over onze flexibele en op maat gemaakte trajecten?

Voor ‘Sioo’s spreekgestoelte’ spreekt relatiemanager Annet Weitering met alumni over hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Deze keer met Margot Gelsing, adviseur en trainer voor zorg en welzijn bij Proposz en alumnus van de Build Your Own Academy Track ‘À la carte’: een traject op maat van individuele uitdagingen en leerbehoeften.

Toen Margot in 1988 afstudeerde, kon ze niet direct een baan vinden als orthopedagoog. Ze ging aan de slag als stafmedewerker bij een belangenorganisatie voor mensen met een handicap. “Via deze belangenorganisatie ontstond mijn eerste interesse voor de ontwikkeling van de zorg. Enkele jaren later kon ik  wel als orthopedagoog aan de slag in het speciaal onderwijs.” Ze miste echter de nodige invloed en ontwikkelde zich later bij De Hoenderloo Groep tot behandelcoördinator en zou daarna de stap naar hoofd behandeling in de gehandicaptenzorg maken. “Toen daar de zoveelste reorganisatie had plaatsgevonden, die tot veel veranderingen en overbelasting van de collega’s leidde, ben ik heel bewust gaan nadenken over wat ik zelf wil bijdragen.”

Taal en “harde” kennis

Margot besloot dat ze nog steeds een bijdrage wilde leveren aan de verbetering van zorgkwaliteit. “Juist nu er enorme bezuinigingen in de zorg plaatsvinden en hoog gekwalificeerd personeel schaars is, was het voor mij tijd om als zelfstandige organisaties in de zorg te helpen met complexe veranderingen en daarnaast vanuit calamiteitenonderzoek heel concreet aan verbeteringen te kunnen meewerken.” Er volgde dus een transitietijd die de gelegenheid vormde om versterking te zoeken bij Sioo. “Voor een organisatieadviseur had ik een atypisch profiel. Met de kennis en ervaring op mijn vakgebied in complexe omgevingen zat het wel goed, maar om als organisatieadviseur je te kunnen aanbieden ontbrak het me nog aan ‘meer taal’ op het gebied van veranderkunde en wat meer kennis van de “harde” kant van het organisatieadviesvak.”

Via Build Your Own Academy kon Margot goed vorm geven aan haar persoonlijke leerbehoeftes. “Ik heb mijn eigen traject samengesteld dat onder andere uit de workshops Veranderkunde, Effectief Veranderen en Organisatiediagnose bestond. Daarnaast zat ik een intervisiegroep en had ik persoonlijke coachinggesprekken. Door het zelf samen te stellen, heb je invloed op de inhoud van het traject, maar bijvoorbeeld ook op de intensiteit. Daarnaast stond in alle onderdelen steeds mijn eigen casuïstiek centraal.” Wat Margot betreft een fijne afwisseling tussen praktijk, theorie, aansprekende werkvormen en groepssamenstelling. “Bij de workshops is het fijn dat je verschillende mensen leert kennen en aan de intervisiegroep is het juist weer heel fijn dat het een vaste groep is.”

Start with Why

Het belangrijkst dat Margot heeft geleerd is om meer naar de ‘WHY’ van haar klanten te zoeken. “Meestal ging ik direct met een opdracht van de klant (de ‘WHAT’) aan de slag. Ik richt me nu veel meer op de waarom- en de waartoe-vraag van de klant. Dit brengt me tot betere diagnoses en tot betere keuzes rond ‘wat’ en ‘hoe’ ik de klant het best kan helpen. Een ander belangrijk aspect bij Sioo is het systemische kijken en het meenemen van de geschiedenis van een organisatie. Op persoonlijk niveau deed ik dat natuurlijk als orthopedagoog ook, maar nu doe ik het ook op organisatieniveau. Soms moet eerst iets uit de weg geruimd worden voordat je met een ontwikkeling of verandering kunt starten.”

Ook het inzicht in de betekenis van een tweezijdige contractering is invloedrijk geweest. “Het leren zien van en omgaan met het krachtenveld waarin je opereert, heeft me veel geholpen. Het is belangrijk om te weten hoe het zit en welke motieven achter bepaald gedrag schuilgaan. Bij een van mijn eerste grote klussen als zelfstandige had ik vooral te maken met een gedelegeerd opdrachtgever, toen heb ik geregeld dat ik ook rechtstreeks met de bestuurder en vervolgens met andere stakeholders om de tafel kon om hun motieven te achterhalen en het krachtenveld te bepalen. Succes is afhankelijk van de relatie.”

Anders organiseren

In haar werk als extern voorzitter en medeonderzoeker bij calamiteitenonderzoek gebruikt Margot ook veel veranderkundige elementen zoals stakeholdersanalyse. “Als oud-orthopedagoog kan ik heel goed verbinden en afstemmen. Ik kan de onderstroom goed benoemen en kom snel te weten hoe het precies zit. Met de kennis en kunde die ik bij Sioo heb opgedaan, kom ik nu ook tot sterkere verbetervoorstellen en weet ik beter wanneer ik iets wel of (nog) even niet kan benoemen of aankaarten.”

Een mooie gereedschapskist voor een uitdagende toekomst waarin Margot zich onder andere wil richten op betere kwaliteit van de ouderenzorg. “De zorg die nodig is, wordt steeds zwaarder en er zijn structureel te weinig ‘handen aan het bed’. Toch kan in mijn ogen de kwaliteit omhoog als je anders, meer multidisciplinair en meer in samenhang organiseert.”

Meer weten over onze flexibele en op maat gemaakte trajecten?