Mail ons

Overzicht

Succes bij besturen van ziekenhuizen

Blogpost 1 Feb 2016

Promotie over Organisatiedynamiek bij ziekenhuizen

Op 26 januari jl. promoveerde Jeanette Knol, lid van het Sioo onderzoekplatform. Titel van haar boek: Leren vooruitspelen. Besturen, dynamiek en prestaties in een ziekenhuisorganisatie. Lees hier de samenvatting van Leren-vooruitspelen.

Meervoudige waarde creëren

Deze studie is van grote betekenis voor het succesvol besturen van ziekenhuizen. Jeanette ziet ziekenhuizen als organisaties die bijdragen bij aan de gezondheid van patiënten, aan de werkbeleving van zijn werknemers en de financiële levensvatbaarheid van de organisatie. Dus: die meervoudige waarde creëren. De prestaties op deze waardengebieden kunnen fluctueren. Jeannette onderzoekt de dynamiek die de verschillende actoren met elkaar binnen een ziekenhuisorganisatie als geheel generen. Ze kijkt naar de relatie tussen het handelen van bestuurders en de interne organisatiedynamiek en de fluctuaties in de prestaties van een ziekenhuis. Ze werkte zeven jaar aan haar onderzoek, naast haar dagelijkse werk. Ze deed longitudinaal veldonderzoek met een sterk ethnografische inslag naar organisatieontwikkeling. Ze heeft gericht geobserveerd, documenten bestudeerd, veldnotities gemaakt en een logboek bijgehouden. Ze interviewde ruim zeventig medewerkers en volgde bestuurders in hun dagelijkse activiteit.

De processen van betekenisgeving

Ze heeft vooral gekeken naar de processen van betekenisgeving en tot welke patronen die leiden. Belangrijke notie is daarbij die van dualiteit. Ze vindt de loop van de tijd zeker patronen die een positief effect hebben op performance niveau, maar ze treft ook altijd tegelijk niet- of tegenbedoelde patronen aan. Heer devies is voor besturen: ga die dualiteit niet te lijf met een goed-fout schema, maar neem de combinatie als fact-of-life, en ontwikkel je repertoire om spelers tot het bedoelde te bewegen en te verleiden om uit het tegenbedoelde patroon te blijven.

Een gezamenlijk belang, toch onbegrip

Ze trekt ook een conclusie die van belang is voor de omvang van de bestuurs- en management last. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals proberen vanuit hun vakkennis patiënten de beste zorg te geven. Bestuurders en managers hebben tot taak dit organisatorisch en financieel in goede banen te leiden. Binnen een ziekenhuis kan de een niet zonder de ander. Artsen, verpleegkundigen en managers worden nu allemaal opgeleid aan verschillende instituten, met ieder een eigen cultuur. Dit heeft een negatief bijeffect. Hoewel het uiteindelijk belang hetzelfde is, namelijk de patiënt de beste zorg bieden, begrijpen de mensen uit de verschillende werelden elkaar en elkaars rol en bijdrage vaak niet goed. Met soms ingrijpende negatieve gevolgen.

Een nieuw vak: ziekenhuiskunde

Daarom pleit Jeannette Knol voor de introductie van het vak ziekenhuiskunde. Voeg dit vak toe aan de basis- en vervolgopleidingen van verpleegkundigen, artsen en managers (en natuurlijk ook: bestuurders). Jeanette: ‘Zoals het vak academische vaardigheden studenten voorbereidt op werken in de academische wereld, zo zou het vak ziekenhuiskunde hen moeten toerusten om naast vakprofessional ook ziekenhuisprofessional te zijn’. Dit vak zou moeten gaan over vraagstukken die niet op te lossen zijn door een enkel individu, maar waarvoor samenwerkingsbekwaamheid nodig is. Het gaat om vragen zoals ‘Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we vooruit blijven gaan in onze zorg, terwijl de zorgomgeving verandert? Hoe komen we tot een productief samenspel? Hoe zorgen we samen voor een ‘gezonde’ ziekenhuisorganisatie? Welk leiderschap is hierbij nodig?’ Via het werken aan dit soort vragen zou over en weer meer begrip moeten ontstaan voor elkaars bijdrage en argumentaties. Knol: ‘Ik stel me leerruimte voor waar studenten en professionals al doende ontdekken wat er allemaal komt kijken bij op een professionele manier te zorgen dat de organisatie van het werk goed verloopt’.

Naast haar dissertatie schreef ze bij wijze van “handelseditie” een leerdocument voor ziekenhuiswerkers en -bestuurders, met als titel: Leren vooruitspelen. Jeannette Knol: ‘Met mijn leerdocument probeer ik medewerkers in de zorg handvatten aan te reiken om elkaar beter te vinden in de samenwerking’. Een mooie bijdrage aan leren en ontwikkelen als basis voor het opbouwen van organisatiekapitaal.

Promotie over Organisatiedynamiek bij ziekenhuizen

Op 26 januari jl. promoveerde Jeanette Knol, lid van het Sioo onderzoekplatform. Titel van haar boek: Leren vooruitspelen. Besturen, dynamiek en prestaties in een ziekenhuisorganisatie. Lees hier de samenvatting van Leren-vooruitspelen.

Meervoudige waarde creëren

Deze studie is van grote betekenis voor het succesvol besturen van ziekenhuizen. Jeanette ziet ziekenhuizen als organisaties die bijdragen bij aan de gezondheid van patiënten, aan de werkbeleving van zijn werknemers en de financiële levensvatbaarheid van de organisatie. Dus: die meervoudige waarde creëren. De prestaties op deze waardengebieden kunnen fluctueren. Jeannette onderzoekt de dynamiek die de verschillende actoren met elkaar binnen een ziekenhuisorganisatie als geheel generen. Ze kijkt naar de relatie tussen het handelen van bestuurders en de interne organisatiedynamiek en de fluctuaties in de prestaties van een ziekenhuis. Ze werkte zeven jaar aan haar onderzoek, naast haar dagelijkse werk. Ze deed longitudinaal veldonderzoek met een sterk ethnografische inslag naar organisatieontwikkeling. Ze heeft gericht geobserveerd, documenten bestudeerd, veldnotities gemaakt en een logboek bijgehouden. Ze interviewde ruim zeventig medewerkers en volgde bestuurders in hun dagelijkse activiteit.

De processen van betekenisgeving

Ze heeft vooral gekeken naar de processen van betekenisgeving en tot welke patronen die leiden. Belangrijke notie is daarbij die van dualiteit. Ze vindt de loop van de tijd zeker patronen die een positief effect hebben op performance niveau, maar ze treft ook altijd tegelijk niet- of tegenbedoelde patronen aan. Heer devies is voor besturen: ga die dualiteit niet te lijf met een goed-fout schema, maar neem de combinatie als fact-of-life, en ontwikkel je repertoire om spelers tot het bedoelde te bewegen en te verleiden om uit het tegenbedoelde patroon te blijven.

Een gezamenlijk belang, toch onbegrip

Ze trekt ook een conclusie die van belang is voor de omvang van de bestuurs- en management last. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals proberen vanuit hun vakkennis patiënten de beste zorg te geven. Bestuurders en managers hebben tot taak dit organisatorisch en financieel in goede banen te leiden. Binnen een ziekenhuis kan de een niet zonder de ander. Artsen, verpleegkundigen en managers worden nu allemaal opgeleid aan verschillende instituten, met ieder een eigen cultuur. Dit heeft een negatief bijeffect. Hoewel het uiteindelijk belang hetzelfde is, namelijk de patiënt de beste zorg bieden, begrijpen de mensen uit de verschillende werelden elkaar en elkaars rol en bijdrage vaak niet goed. Met soms ingrijpende negatieve gevolgen.

Een nieuw vak: ziekenhuiskunde

Daarom pleit Jeannette Knol voor de introductie van het vak ziekenhuiskunde. Voeg dit vak toe aan de basis- en vervolgopleidingen van verpleegkundigen, artsen en managers (en natuurlijk ook: bestuurders). Jeanette: ‘Zoals het vak academische vaardigheden studenten voorbereidt op werken in de academische wereld, zo zou het vak ziekenhuiskunde hen moeten toerusten om naast vakprofessional ook ziekenhuisprofessional te zijn’. Dit vak zou moeten gaan over vraagstukken die niet op te lossen zijn door een enkel individu, maar waarvoor samenwerkingsbekwaamheid nodig is. Het gaat om vragen zoals ‘Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we vooruit blijven gaan in onze zorg, terwijl de zorgomgeving verandert? Hoe komen we tot een productief samenspel? Hoe zorgen we samen voor een ‘gezonde’ ziekenhuisorganisatie? Welk leiderschap is hierbij nodig?’ Via het werken aan dit soort vragen zou over en weer meer begrip moeten ontstaan voor elkaars bijdrage en argumentaties. Knol: ‘Ik stel me leerruimte voor waar studenten en professionals al doende ontdekken wat er allemaal komt kijken bij op een professionele manier te zorgen dat de organisatie van het werk goed verloopt’.

Naast haar dissertatie schreef ze bij wijze van “handelseditie” een leerdocument voor ziekenhuiswerkers en -bestuurders, met als titel: Leren vooruitspelen. Jeannette Knol: ‘Met mijn leerdocument probeer ik medewerkers in de zorg handvatten aan te reiken om elkaar beter te vinden in de samenwerking’. Een mooie bijdrage aan leren en ontwikkelen als basis voor het opbouwen van organisatiekapitaal.