Mail ons

Overzicht

Van High Touch en Low Tech naar High Tech en Andere Touch

Blogpost 27 Apr 2020

In een heel, heel, heel ver verleden schreef ik me in voor een avondstudie. Op de eerste avond  stonden daar ruim 80 studenten bij elkaar om de zaal in te gaan voor de openingsspeech van de rector. Net als alle anderen wat onwennig om me heen kijkend viel mijn oog op een medestudente met leuke sandalen. Op basis van die sandalen dacht ik: dan moet zij ook wel leuk zijn! Na twee opleidingen en vele jaren verder zijn we nog steeds bevriend.

Schoenen van collega’s of van deelnemers heb ik al weken niet meer gezien. De ice-breaker ‘maak een foto van je schoenen of houd een schoen voor de camera’ heb ik dan ook nog niet gedaan. Wat ik en mijn collega’s bij Sioo wel merken is dat een aantal weken online werken, ook in programma’s en in interactie met klanten, een nieuw soort ’touch’ creëert. Zowel wij als de deelnemers worden steeds bedrevener in online werken en leren. Er ontstaat diepgang in het leren, ook online, maar ook een andere manier van in contact zijn met elkaar die dat diepere leren mogelijk maakt.

High touch en low tech

Online was bij ons in onze open programma’s, incompany trajecten en opdrachten altijd een onderstroom. Het online platform werd a-synchroon (iedereen op zijn eigen moment) gebruikt. In de workshops vooral als bibliotheek en in de lange programma’s daarnaast ook als platform voor interactie. Elkaar feedback geven, vragen stellen, chats, etc. Voor alle synchrone activiteiten (tegelijkertijd) werkten zaaltjes. Op een grote uitzondering na. Een aantal jaren geleden organiseerden we als eerst in Nederland een veranderkunde-MOOC. Dat was wat we nu een Heat Expericence zouden noemen, om onszelf en onze technologie tot het uiterste te stretchen. Er stond iets op het spel: er waren 370 deelnemers die op het materiaal van de volgende week zaten te wachten.

Cold Turkey met een positieve afdronk

In deze Corona-crisis was van de ene op de andere dag face-to-facecontact niet meer mogelijk. Voor mijn eigen programma’s Advanced Consulting and Change en De Nieuwe Adviseur viel die dag precies in de periode van de beoordelingsdag. We hadden er al een ‘laag contact-dag’ van gemaakt en hadden de groepsactiviteiten al geschrapt toen we ineens nog een stap verder moesten. De beoordelingsdag waar de deelnemers op basis van hun eindstukken een individueel gesprek hebben met twee verschillende assessoren moest geheel online. 

“Na afloop waren deelnemers en assessoren positief verrast. Er was zelfs meer focus, meer rust dan in face-to-facegesprekken.”


Om wisselingen tussen veel verschillende apps te voorkomen besloten we voor whatsapp-videobellen te kiezen voor de een-op-eengesprekken. Na afloop waren deelnemers en assessoren positief verrast over de kwaliteit en de diepgang van de gesprekken. Er was zelfs meer focus, meer rust dan in face-to-facegesprekken. Toch weet ik zeker dat als we deze manier van werken voor de Corona-maatregelen hadden voorgesteld nagenoeg iedereen er op tegen zou zijn geweest.

High tech, klein doorstarten op basis van high touch

Na het succes van de beoordelingsdag en toen we van de eerste schrik over de impact op onze geplande bijeenkomsten heen waren, begon de doorstart. Intervisie en consultatiegroepen in bestaande programma’s online doen. De verschillende begeleiders  hebben andere manieren van werken ontwikkeld dan gebruikelijk. Vaak is er iets meer voorwerk, maar de intervisiecollega’s merken op dat er in de sessies sneller tot de kern gekomen kan worden. “De ballast van de ‘lichamen’ om je heen, de mogelijke priemende blikken van collega-deelnemers is afwezig,” zegt een van hen. “Er ontstaat meer focus en er kan aandachtiger worden geluisterd, waardoor er meer communicatie volgens het boekje ontstaat en dat helpt,” zegt een ander. De veiligheid en vertrouwdheid van de eigen ruimte maakt het makkelijker om je kwetsbaar op te stellen.

“In intervisiegesprekken is te merken dat het door de vertrouwdheid van de eigen ruimte makkelijker is om je kwetsbaar op te stellen.”


Het contracteren van het online leren in nieuwe groepen werkt goed. En dan is er veel mogelijk. Inmiddels doen we workshops, bootcamps en werksessies met klanten online. Het is even schakelen: je kunt niet gewoon doen wat je altijd doet, je moet  opnieuw nadenken over de vraag; wat wil ik eigenlijk bereiken, wat moet er hier geleerd/gedaan worden? Hoe kan ik dat realiseren en welke technologie ga ik daar voor inzetten? In die compleet online sessies zien we de andere ’touch’ ontstaan die diepgaand leren mogelijk maakt. 

Van high tech naar andere touch

Wat doen we dan en wat zien we dan? Voor het synchroon werken met groepen kiezen we meestal voor Zoom, voor a-synchroon voor Webgrous en Courespath. We doen precies dat wat moet synchroon en ter voorbereiding daarop werken we individueel a-synchroon. Dat geeft ruimte en flexibiliteit en voorkomt onnodige lange uitleggen in de synchroon-sessies. Het levert ook focus op. Veel van deze werkwijze is gebaseerd op ‘flipping the classroom’, zodat het in de synchrone bijeenkomsten vooral om de toepassing en verdiepingsvraagstukken gaat.

“Als we als docenten toch even moeten ‘zenden’ doen we dat korter, omdat je door powerpoints contact verliest met de groep. Het levert korte heldere verhalen met een duidelijke lijn op.”


In de synchrone bijeenkomsten zijn we inmiddels meester in het benutten van de mogelijkheden van zoom en in het combineren van Zoom met andere tools. Dat zorgt voor variatie en afwisseling wat de concentratie bevordert. Tools als Mentimeter, filmpjes Kahoot en Padlet kunnen ook via Zoom ingezet worden en zorgen voor de broodnodige afwisseling. Als we als docenten toch even moeten ‘zenden’ doen we dat korter, omdat je door powerpoints contact verliest met de groep. Het levert korte heldere verhalen met een duidelijke lijn op. Heerlijk voor die deelnemers die zich in face-to-facebijeenkomsten storen aan de vragen tussendoor omdat ze eerst het geheel willen overzien.

Ook kiezen we voor korte bijeenkomsten, twee keer op een dag, in plaats van een lang dagdeel. Voor de meer geoefende gebruiker biedt Zoom bijna het gevoel van fysieke ruimte. “Ik ga even bij die break-out kijken” en als host ben je zo van het ene scherm in het andere en kun je meekijken met wat een groepje doet. Heeft iemand een vraag? Dan gaat hij terug naar het plenaire scherm of roept hulp in.

Vol vertrouwen over de kwaliteit

Steeds bedenken we: hoe zouden we dit face-to-face doen en hoe krijgen we dat hier voor elkaar. Voor een bootcamp hebben we bijvoorbeeld rollenspelen gedaan in Zoom’s breakout-rooms én verder ‘plenair’ geschakeld en dat gaat prima. Soms kwamen de deelnemers gierend van de lach terug uit de subgroepen en was de feedback exact hetzelfde als wanneer we de opdracht in een zaaltje hadden gegeven.

Er ontstaat dus ook speelsheid en humor. Een groep die een opdracht deed in het kader van de veranderkleuren van De Caluwé en Vermaak hadden snel allemaal iets roods aangedaan. Doe dat maar eens na in een conferentieoord. Dat is echt het  gemak van thuis werken. Men ziet elkaars schoenen niet, maar wel ineens iets anders in de achtergrond van andere deelnemers dat de moeite van een gesprek of opmerking waard is. Er ontstaan dialogen tussen deelnemers. Kortom, het is anders maar ‘net echt’, met als bijkomend voordeel dat je stukken van een sessie kunt opnemen voor laatkomers of “tussen-door-iets-anders-cursisten”.  

“Er ontstaat steeds meer zekerheid dat online leren ook in onze context een waardevolle manier van leren is. Niet alleen voor cognitieve kennis, maar ook voor vaardigheden en diepgaand leren.”


Als we dit zo allemaal zien en ervaren dan ontstaat er steeds meer zekerheid dat online leren ook in onze context een waardevolle manier van leren is. Niet alleen voor cognitieve kennis, maar ook voor vaardigheden en diepgaand leren. De rol van de leermanager blijft daarin belangrijk. Naast de gebruikelijke rollen coördineert deze nu ook het (technische) geheel. En wat altijd al kon, en nu nog iets makkelijker lijkt te gaan, is dat deelnemers individueel om hulp en wat extra feedback vragen aan ofwel de docent ofwel de leermanager. Ook dat draagt bij aan diepgaand leren.

Op dit moment vinden onze bijeenkomsten allemaal online plaats.

Ontdek de online workshop Dealen met Belangentegenstellingen die 25 mei van start gaat.
Ontdek de online workshop Persoonlijke Effectiviteit die 27 mei van start gaat.

De masterclass van Ard-Pieter de Man zal als webinar gegeven worden, tegen gereduceerd tarief

In een heel, heel, heel ver verleden schreef ik me in voor een avondstudie. Op de eerste avond  stonden daar ruim 80 studenten bij elkaar om de zaal in te gaan voor de openingsspeech van de rector. Net als alle anderen wat onwennig om me heen kijkend viel mijn oog op een medestudente met leuke sandalen. Op basis van die sandalen dacht ik: dan moet zij ook wel leuk zijn! Na twee opleidingen en vele jaren verder zijn we nog steeds bevriend.

Schoenen van collega’s of van deelnemers heb ik al weken niet meer gezien. De ice-breaker ‘maak een foto van je schoenen of houd een schoen voor de camera’ heb ik dan ook nog niet gedaan. Wat ik en mijn collega’s bij Sioo wel merken is dat een aantal weken online werken, ook in programma’s en in interactie met klanten, een nieuw soort ’touch’ creëert. Zowel wij als de deelnemers worden steeds bedrevener in online werken en leren. Er ontstaat diepgang in het leren, ook online, maar ook een andere manier van in contact zijn met elkaar die dat diepere leren mogelijk maakt.

High touch en low tech

Online was bij ons in onze open programma’s, incompany trajecten en opdrachten altijd een onderstroom. Het online platform werd a-synchroon (iedereen op zijn eigen moment) gebruikt. In de workshops vooral als bibliotheek en in de lange programma’s daarnaast ook als platform voor interactie. Elkaar feedback geven, vragen stellen, chats, etc. Voor alle synchrone activiteiten (tegelijkertijd) werkten zaaltjes. Op een grote uitzondering na. Een aantal jaren geleden organiseerden we als eerst in Nederland een veranderkunde-MOOC. Dat was wat we nu een Heat Expericence zouden noemen, om onszelf en onze technologie tot het uiterste te stretchen. Er stond iets op het spel: er waren 370 deelnemers die op het materiaal van de volgende week zaten te wachten.

Cold Turkey met een positieve afdronk

In deze Corona-crisis was van de ene op de andere dag face-to-facecontact niet meer mogelijk. Voor mijn eigen programma’s Advanced Consulting and Change en De Nieuwe Adviseur viel die dag precies in de periode van de beoordelingsdag. We hadden er al een ‘laag contact-dag’ van gemaakt en hadden de groepsactiviteiten al geschrapt toen we ineens nog een stap verder moesten. De beoordelingsdag waar de deelnemers op basis van hun eindstukken een individueel gesprek hebben met twee verschillende assessoren moest geheel online. 

“Na afloop waren deelnemers en assessoren positief verrast. Er was zelfs meer focus, meer rust dan in face-to-facegesprekken.”


Om wisselingen tussen veel verschillende apps te voorkomen besloten we voor whatsapp-videobellen te kiezen voor de een-op-eengesprekken. Na afloop waren deelnemers en assessoren positief verrast over de kwaliteit en de diepgang van de gesprekken. Er was zelfs meer focus, meer rust dan in face-to-facegesprekken. Toch weet ik zeker dat als we deze manier van werken voor de Corona-maatregelen hadden voorgesteld nagenoeg iedereen er op tegen zou zijn geweest.

High tech, klein doorstarten op basis van high touch

Na het succes van de beoordelingsdag en toen we van de eerste schrik over de impact op onze geplande bijeenkomsten heen waren, begon de doorstart. Intervisie en consultatiegroepen in bestaande programma’s online doen. De verschillende begeleiders  hebben andere manieren van werken ontwikkeld dan gebruikelijk. Vaak is er iets meer voorwerk, maar de intervisiecollega’s merken op dat er in de sessies sneller tot de kern gekomen kan worden. “De ballast van de ‘lichamen’ om je heen, de mogelijke priemende blikken van collega-deelnemers is afwezig,” zegt een van hen. “Er ontstaat meer focus en er kan aandachtiger worden geluisterd, waardoor er meer communicatie volgens het boekje ontstaat en dat helpt,” zegt een ander. De veiligheid en vertrouwdheid van de eigen ruimte maakt het makkelijker om je kwetsbaar op te stellen.

“In intervisiegesprekken is te merken dat het door de vertrouwdheid van de eigen ruimte makkelijker is om je kwetsbaar op te stellen.”


Het contracteren van het online leren in nieuwe groepen werkt goed. En dan is er veel mogelijk. Inmiddels doen we workshops, bootcamps en werksessies met klanten online. Het is even schakelen: je kunt niet gewoon doen wat je altijd doet, je moet  opnieuw nadenken over de vraag; wat wil ik eigenlijk bereiken, wat moet er hier geleerd/gedaan worden? Hoe kan ik dat realiseren en welke technologie ga ik daar voor inzetten? In die compleet online sessies zien we de andere ’touch’ ontstaan die diepgaand leren mogelijk maakt. 

Van high tech naar andere touch

Wat doen we dan en wat zien we dan? Voor het synchroon werken met groepen kiezen we meestal voor Zoom, voor a-synchroon voor Webgrous en Courespath. We doen precies dat wat moet synchroon en ter voorbereiding daarop werken we individueel a-synchroon. Dat geeft ruimte en flexibiliteit en voorkomt onnodige lange uitleggen in de synchroon-sessies. Het levert ook focus op. Veel van deze werkwijze is gebaseerd op ‘flipping the classroom’, zodat het in de synchrone bijeenkomsten vooral om de toepassing en verdiepingsvraagstukken gaat.

“Als we als docenten toch even moeten ‘zenden’ doen we dat korter, omdat je door powerpoints contact verliest met de groep. Het levert korte heldere verhalen met een duidelijke lijn op.”


In de synchrone bijeenkomsten zijn we inmiddels meester in het benutten van de mogelijkheden van zoom en in het combineren van Zoom met andere tools. Dat zorgt voor variatie en afwisseling wat de concentratie bevordert. Tools als Mentimeter, filmpjes Kahoot en Padlet kunnen ook via Zoom ingezet worden en zorgen voor de broodnodige afwisseling. Als we als docenten toch even moeten ‘zenden’ doen we dat korter, omdat je door powerpoints contact verliest met de groep. Het levert korte heldere verhalen met een duidelijke lijn op. Heerlijk voor die deelnemers die zich in face-to-facebijeenkomsten storen aan de vragen tussendoor omdat ze eerst het geheel willen overzien.

Ook kiezen we voor korte bijeenkomsten, twee keer op een dag, in plaats van een lang dagdeel. Voor de meer geoefende gebruiker biedt Zoom bijna het gevoel van fysieke ruimte. “Ik ga even bij die break-out kijken” en als host ben je zo van het ene scherm in het andere en kun je meekijken met wat een groepje doet. Heeft iemand een vraag? Dan gaat hij terug naar het plenaire scherm of roept hulp in.

Vol vertrouwen over de kwaliteit

Steeds bedenken we: hoe zouden we dit face-to-face doen en hoe krijgen we dat hier voor elkaar. Voor een bootcamp hebben we bijvoorbeeld rollenspelen gedaan in Zoom’s breakout-rooms én verder ‘plenair’ geschakeld en dat gaat prima. Soms kwamen de deelnemers gierend van de lach terug uit de subgroepen en was de feedback exact hetzelfde als wanneer we de opdracht in een zaaltje hadden gegeven.

Er ontstaat dus ook speelsheid en humor. Een groep die een opdracht deed in het kader van de veranderkleuren van De Caluwé en Vermaak hadden snel allemaal iets roods aangedaan. Doe dat maar eens na in een conferentieoord. Dat is echt het  gemak van thuis werken. Men ziet elkaars schoenen niet, maar wel ineens iets anders in de achtergrond van andere deelnemers dat de moeite van een gesprek of opmerking waard is. Er ontstaan dialogen tussen deelnemers. Kortom, het is anders maar ‘net echt’, met als bijkomend voordeel dat je stukken van een sessie kunt opnemen voor laatkomers of “tussen-door-iets-anders-cursisten”.  

“Er ontstaat steeds meer zekerheid dat online leren ook in onze context een waardevolle manier van leren is. Niet alleen voor cognitieve kennis, maar ook voor vaardigheden en diepgaand leren.”


Als we dit zo allemaal zien en ervaren dan ontstaat er steeds meer zekerheid dat online leren ook in onze context een waardevolle manier van leren is. Niet alleen voor cognitieve kennis, maar ook voor vaardigheden en diepgaand leren. De rol van de leermanager blijft daarin belangrijk. Naast de gebruikelijke rollen coördineert deze nu ook het (technische) geheel. En wat altijd al kon, en nu nog iets makkelijker lijkt te gaan, is dat deelnemers individueel om hulp en wat extra feedback vragen aan ofwel de docent ofwel de leermanager. Ook dat draagt bij aan diepgaand leren.

Op dit moment vinden onze bijeenkomsten allemaal online plaats.

Ontdek de online workshop Dealen met Belangentegenstellingen die 25 mei van start gaat.
Ontdek de online workshop Persoonlijke Effectiviteit die 27 mei van start gaat.

De masterclass van Ard-Pieter de Man zal als webinar gegeven worden, tegen gereduceerd tarief