Mail ons

Overzicht

Wat gaat de toekomst brengen?

Downloads 4 Dec 2012

Door: Marguerithe de Man

We weten niet wat de toekomst gaat brengen, maar het vreemde is dat, terwijl de complexiteit toeneemt, sommigen onder ons zich steeds meer gaan gedragen alsof de toekomst maakbaar is. Dat geldt ook voor het denken over loopbanen en carrières: ”Als ik nu een MBA volg, dan zet ik vervolgens stap y”. Voordat de opleiding af is, is de wereld om ons heen echter alweer veranderd. Het is dus steeds belangrijker om op de arbeidsmarkt zo’n robuust profiel te hebben dat je voortdurend mee kunt in veranderende contexten. Meer en meer mensen werken daarom continu aan hun ‘personal branding’ en hun vakmanschap. Een MBA kan daar trouwens best in passen.

In sectoren waar mensen van oorsprong vanuit een passie zijn gaan werken – de overheid, zorg, onderwijs ,corporaties – zien we dat veel medewerkers en managers veel minder bewust en proactief met hun loopbaan en carrière bezig zijn. Lange tijd was dat ook niet nodig. Bij de rijksoverheid was werken aan je loopbaan iets dat min of meer automatisch gebeurde. Je maakte promotie, je werd gevraagd voor een volgende functie. Niet die rollen of functies stonden op de voorgrond, maar het feit dat je dan de kans had om een bijdrage te leveren aan een mooi en belangrijk maatschappelijk vraagstuk waar je warm voor liep.

Lees meer

Bij de rijksoverheid, maar ook in andere sectoren, is het snel anders aan het worden. Er wordt van medewerkers en managers verwacht dat ze werken aan de ontwikkeling van de organisatie én aan de eigen ontwikkeling. Dat ze mobieler en flexibeler worden op de interne en externe arbeidsmarkt. Dat ze zich niet meer louter definiëren als dragers van functies, rollen en taken, maar kunnen kijken naar zichzelf als ‘personal brand’ en weten wat hun onderscheidende waarde is. Dit is iets waar we bij Sioo goed in zijn. In al onze programma’s werken adviseurs, (verander)managers en leiders van organisaties aan hun profiel en onderzoeken ze hun persoonlijke handelingsstrategieën. Ze breiden die uit om in uiteenlopende contexten effectiever te kunnen opereren. Een hardnekkig verhaal dat over Sioo de ronde doet is dat deelnemers na het volgen van een Sioo opleiding een andere baan zoeken. En ja, dat gebeurt, maar is zelden het doel van dat programma.
Het is echter wél het doel bij de programma’s voor aankomende bestuurders. Daarin werken we bewust aan het maken van een leeromgeving die het zetten van loopbaan- en carrièrestappen ondersteunt. Die programma’s helpen de deelnemers bij het zetten van een stap naar een andere, bestuurlijke functie of het nemen van een weloverwogen besluit om een andere richting in te slaan.
Een nieuw programma in deze lijn is Public Executive Career Management, dat managers uit het publiek domein helpt in het ontwikkelen van een sterk profiel. In dit programma is een van de leerlijnen hier expliciet op gericht, maar het programma als geheel sluit vooral ook aan bij de passie die medewerkers en managers in het publiek domein hebben voor de publieke zaak. Een passie die soms ook door al ‘het gedoe’ is uitgedoofd, maar die o zo belangrijk is voor dat profiel. Public Executive Career Management is een programma dat deelnemers laat nadenken over de markt en de context waarin ze als manager opereren. Het gaat om hun personal branding, leiderschap en vakmanschap. Zo kunnen ze bewuste en echte besluiten nemen over ‘hoe nu verder’.